7TH STD HISTORY STUDY NOTES |புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும்

அறிவின் வழிபாடான ஞானமார்க்கம், சடங்குகள் ,நற்செயல்கள் ஆகியவற்றின் வழிபாடான கர்மா மார்க்கம் ஆகிய இவை இரண்டை காட்டிலும் பக்தி மார்க்கமே சிறந்தது எனக் கூறும் நூல் எது ? பகவத்கீதை பக்தி இயக்கம் அல்லது வழிபாட்டு முறைகளிலான புத்தெழுச்சி தமிழகத்தில் எப்போது தொடங்கியது? கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டை ஒட்டி தொடக்ககால இஸ்லாம் சமயத்தின் உலகப்பற்றுக்கு எதிராகத் தோன்றியது எது? சூபி தத்துவம் தீவிர உணர்ச்சிவயப்பட்ட பக்தி ,ஆழமான தியானம் ஆகியவற்றின் மூலமே கடவுளை உணர முடியும் என … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக்கலையும்

மகாபலிபுரத்தில் உள்ள குடைவரை கோவில்கள் எந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தவை? 7ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ்நாட்டில் கோயில் கட்டிடக் கலையின் பரிணாம வளர்ச்சி எத்தனை கட்டங்களாக நடைபெற்று உள்ளது? ஐந்து:1. பல்லவர் காலம் (கிபி 600- 850 ) 2.முற்கால சோழர்கள் காலம் (கிபி 850- 1100) 3. பிற்கால சோழர்கள் காலம் (கிபி 1100 -1350) 4. விஜயநகர நாயக்கர் காலம் (கிபி 1350- 1600) 5.நவீன காலம் ( கிபி 1600 க்குப் பின்) யாருடைய காலத்தில் … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES |தமிழகத்தில் சமணம் பவுத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள்

கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் வெவ்வேறு வகைப்பட்ட 62 தத்துவ சமய பள்ளிகள் இருந்ததாக கூறும் நூல் எது?  பிகநதியா எனப்படும் பழமையான பௌத்த சமய நூல் மகாவீரர் இயற்கை எய்திய 200 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சமண அறிஞர்கள்  எங்கு ஒரு பேரவையை கூட்டி தங்கள் சமயம் சார்ந்த போதனைகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் தொகுக்கும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர்? பாடலிபுத்திரம் சமணத்தின் இரண்டாவது மாநாடு எங்கு எப்போது நடைபெற்றது? கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வல்லாபி சமணத்தின் ஐம்பெரும் உறுதிமொழிகள் … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | விஜயநகர் மற்றும் பாமினி அரசுகள்

பாமினி அரசு இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதிகளில் பரவியிருந்தது? மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா பாமினி அரசு எத்தனை முடி அரசுகளால் எவ்வளவு காலம் ஆட்சி செய்யப்பட்டது? 18,180 ஆண்டுகள் விஜயநகர பேரரசின் ஆட்சிக் காலம்? 200 ஆண்டுகள் விஜயநகரப் பேரரசு யாரால் நிறுவப்பட்டது ? ஹரிஹரர், புக்கர் விஜயநகரம் என்பதன் பொருள் என்ன? வெற்றியின் நகரம் யாருடைய அறிவுரையின் பெயரில் விஜயநகரபப் பேரரசு உருவாக்கப்பட்டது? வித்யாரண்யர் விஜயநகரம் ஆரம்ப காலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது? வித்யா நகர் விஜயநகரப் பேரரசு … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | முகலாயர்

இந்தியாவில் முகலாயப் பேரரசை நிறுவியவர் யார்? ஜாகிருதீன் முகமது பாபர்  பாபர் தன் தந்தையார் வழியில் யாருடைய வம்சத்தைச் சார்ந்தவர்? தைமூர் பாபர் தன் தாய் வழியில் யாருடைய வம்சத்தைச் சார்ந்தவர்? தாஷ்கண்ட் சேர்ந்த யூனுஸ் கான் பாபர் செங்கிஸ்கானின் எத்தனையாவது தலைமுறை வாரிசு ஆவார் ? 13-வது  பாபர் எப்போது பிறந்தார்? பிப்ரவரி 14 ,1483 ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் என்றால் பொருள் என்ன? நம்பிக்கையை காப்பவர் பாபர் தன்னுடைய எத்தனையாவது வயதில் பர்கானாவை பரம்பரை … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | மராத்தியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் எழுச்சி

16ஆம் நூற்றாண்டில் எந்த சுல்தான்கள், மராத்தியர்களை தங்கள் குதிரைப் படையில் பணியமர்த்தினர்? பீஜப்பூர் ,அகமதுநகர் மகாராஷ்டிராவின் பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த எந்த பெரியோர் சிவாஜியின் வாழ்வின் மீது கணிசமான செல்வாக்கு செலுத்தினர் ?  துக்காராம்,ராம்தாஸ் சிவாஜி எப்போது பிறந்தார் 1627 சிவாஜியின் பெற்றோர் யார் ? ஷாஜி போன்ஸ்லே-ஜீஜாபாய் ஷாஜி போன்ஸ்லே யாரிடம் பணியாற்றினார் ? அகமதுநகர் ,பீஜப்பூர் ஆகிய அரசுகளில் சிவாஜியின் ஆசிரியரும் குருவுமாக இருந்தவர் யார் ? தாதாஜி கொண்டதேவ் தனது எந்த வயதில் … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | வட இந்திய புதிய அரசுகளின் தோற்றம்

ஜெயஸ்தம்பா எனும் வெற்றித் தூண் எங்கு நிறுவப்பட்டது? சித்தூர் சித்தூரின் ராணி எதை வெற்றிகொண்டதன் நினைவாக ஜெயஸ்தம்பா நிறுவப்பட்டது? மாளவம் எந்த அரசின் வீழ்ச்சி வங்காளத்தில் பாலர்களின் எழுச்சிக்கும், வடமேற்கு இந்தியாவில் சௌகான்களின் எழுச்சிக்கும் வித்திட்டது?  பிரதிகாரர் அரசு எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் சிந்து பகுதியை அரேபியர் கைப்பற்றினர்? கி.பி 712 ராஜபுத் என்னும் சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது?  ராஜபுத்திர எனும் சமஸ்கிருதச் சொல் ராஜபுத்திர எனும் சமஸ்கிருதச் சொல்லின் பொருள் என்ன? அரச … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும்

பண்டைய சோழ அரசு எந்த ஆற்றின் கழிமுகப் பகுதியை மையப் பகுதியாக கொண்டிருந்தது ? காவிரி ஆறு சோழர்களின் தலைநகரம் எது? உறையூர் (இன்றைய திருச்சிராப்பள்ளி) ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் எந்த அரசன் சோழ வம்சத்தை மீட்டெழச் செய்தார் ?  விஜயாலயன் எந்த அரசரும் மற்றும் அவருக்கு பின் வந்தோறும் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை தலைநகரமாகக் கொண்டு சோழ பேரரசை ஆட்சி செய்தனர் ? முதலாம் ராஜேந்திரன் சோழப் பேரரசின் மாபெரும் வல்லமை பெற்ற பேரரசர் … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | டெல்லி சுல்தானியம்

அடிமை வம்சத்தின் காலம் என்ன ? 1206- 1290 இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் ஆட்சி யாரால் எப்போது நிறுவப்பட்டது?  முகமது கோரி ,கிபி 12ஆம் நூற்றாண்டு பண்டகன் என்பது எந்த மொழி சொல் மற்றும் பொருள் என்ன ?  இராணுவ பணிக்காக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அடிமைகளை குறிக்கும் பாரசீகச் சொல் எப்போது முகமது கோரி இறந்தார்?  1206 முகமது கோரியின் இறப்பிற்குப்பின் இந்தியாவிலிருந்து துருக்கிய பகுதிகளுக்கு அரசராகத் தன்னை அறிவித்துக் கொண்டவர் யார்? கோரியின் அடிமையான குத்புதீன் ஐபக் … Read more

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்

இந்திய வரலாற்றில் எந்த காலகட்டம் தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு என அழைக்கப்படுகிறது? கிபி 700 முதல் கிபி 1200 வரை இந்திய வரலாற்றில் எந்த காலகட்டம் பின் இடைக்கால இந்திய வரலாறு என அழைக்கப்படுகிறது?  கிபி 1200 முதல் கிபி 1700 வரை “விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல், லாப நோக்கும் இன்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ,ஒருதலைப்பட்சமாக இல்லாதிருத்தல், விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் ,நண்பருக்கும் அந்நியருக்குமிடையே வேற்றுமை பாராமல் நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியரின் கடமைகள்” … Read more

error: