12TH ETHICS STUDY NOTES |உலகிற்கு இந்தியப்  பண்பாட்டின் கொடை | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE தேசிய ஒருமைப்பாட்டைமையப்படுத்தும், ஆன்மிக உணர்வு, இந்தியாவின் பலம் என குறிப்பிட்டுள்ளவர் யார்? சுவாமி விவேகானந்தர் இந்திய சமுதாயம், எந்த அறக்கருத்தின் அடிப்படையில்  அமைந்துள்ளது? தருமம் “உண்மையில்லா நிலையிலிருந்து உண்மையையும், இருட்டிலிருந்துவெளிச்சத்தையும், ஒழுக்கக் கேட்டிலிருந்து விடுதலையையும் பெற்றுத் தரும் ஒரு சாதனமாக  அமைந்துள்ளது எது? இந்தியப் பண்பாடாகும் . தமிழ் இலக்கிய அகராதி, அறம் என்னும் சொல்லுக்கு என்னென்ன பொருள்களை குறிப்பிடுகின்றது? புண்ணியம், தருமம், வாழ்வியல் விதி, ஒழுக்கம் “மனிதன் தனக்கென … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | இந்தியப் பண்பாடும்  சுற்றுச்சூழலும் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐவகை இயற்கைப் பொருள்களைக் கொண்டு இவ்வுலகம் தோன்றியது என்ற கருத்தைத் வெளிப்படுத்தியுள்ளவர் யார்? தொல்காப்பியர் “நிலம், நீர், தீ, வளி, விசும்போடு ஐந்தும்கலந்த மயக்கம் உலகம்“என்ற வரிகளை இயற்றியவர் யார்? தொல்காப்பியர். ஆய்காஸ்‘ என்ற கிரேக்கச் சொல்லிற்கு என்ன பொருள்? ‘வீடு‘ . லோகாஸ்‘ என்ற கிரேக்கச் சொல்,என்ன பொருள் படும்? ‘கற்றல்‘ உயிருள்ளவையும், (Biotic) உயிரற்றவையும் … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | யோகம் உணர்த்தும்  வாழ்வியல் நெறிகள் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE யோகா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லானது எந்த சொல்லில் இருந்து தோண்ரியது?  யுஜ் (YUJ)  யுஜ் (YUJ) சொல்லில் இருந்து எந்த சொல்லாக மாறி இறுதியில்“யோகா” (Yoga) எனப் பெயர்பெற்றது.? யோக் (YOKE) யுஜ் மற்றும் யோக் என்ற சொற்கள் எவ்வாறு பொருள்படுகின்றன? “இணைத்தல்” யாருடைய கூற்றுப்படி யோகா என்பது, “யோகா சித்த விருத்தி நிரோதா”என்று அழைக்கப்படுகிறது.? பதஞ்சலி முனிவர் “நவீன யோகாவின் முன்னோடி? “பதஞ்சலி முனிவர். … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | சமூக – சமய சீர்திருத்த  இயக்கங்கள் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE எந்த நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் பக்திஇயக்கங்கள் தோன்றின.? கி.பி.7- 17-ஆம் நூற்றாண்டு எந்த இயக்கங்கள் இடைக்கால இந்திய வரலாற்றில் சமூக மற்றும் சமய மறுமலர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றின? பக்தி இயக்கம் சமூக-சமய விழிப்புணர்வுக் காலம் என எந்த நூற்றாண்டை கூறுகிறோம்? 19 -ம் இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் ஐரோப்பியர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதால் எந்தெந்தசெய்தித்தாள்கள் நம் நாட்டின்  பண்பாட்டை அறிந்துகொள்ள உதவியாகஅமைந்தன? அமிர்தபஜார் பத்திரிக்கா, தி இந்து, சுதேசமித்திரன், இந்தியா, … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | பக்தி இயக்கம் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE நல்வழி அடைய இந்து சமயம் குறிப்பிடும் நெறிகள் யாவை? 1) பக்திநெறி    2) கருமநெறி  3) ஞானநெறி 4) யோக நெறி  இறைவனிடத்தில் நாம் செலுத்தும் ‘ஆழ்ந்த அன்பே‘ எவ்வாறுகுறிப்பிடப்படுகிறது? பக்தி பக்தி என்ற சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து தோன்றியதாகக் கருதப்படுகிறது? ‘பஜ்’ பக்தி என்பதன் பொருள் என? ‘வழிபாடு‘  உள்ளார்ந்த அன்போடு இறைவனை வழிபடுதல் என்ற பொருளைத்தரும்சொல் எது? பக்தி பக்தியின் இருவகை … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | இந்தியப் பண்பாட்டிற்குப் பேரரசுகளின் கொடை | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் பேரரசு எது? மௌரியப் பேரரசு  மௌரியப்பேரரசுக் கூறுகளை விரிவுபடுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றியது எது? குப்தப் பேரரசு யாருடைய அறிவியல்நோக்கு இன்றைய அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டன? குப்தர்கள். யாருடைய காலத்தில்பௌத்த சமயமும், கலை, கட்டடக் கலையும் உலகநாடுகளுக்குப் பரவியது? குஷாணர்கள் குடைவரைக் கோயில்கள், ஒற்றைக்கல் இரதங்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி, இந்தியப்பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்தவர்கள் யார்? பல்லவர்கள் இன்று நாம் பின்பற்றும் அளவை முறைகளுக்கு (Measurement) முன்னோடி யார்?  … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | இந்தியப் பண்பாடும்  சமயங்களும் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE இந்தியப்பண்பாட்டு உயர்வுக்கு அடிப்படையாகத் திகழ்வன எவை? சமயங்கள். உலகின் ஒரே பரம்பொருள் ’கடவுள்’ என்று எவை கூறுகின்றன ? சமயம். ’சமயம்’ என்ற சொல், எந்த சொல்லிலிருந்துவந்ததாக கருதப்படுகிறது? சமை. Religion என்ற ஆங்கில சொல் எந்த இலத்தீன் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது?  Religio Religion என்பதற்கு என்ன பொருள்? கட்டுண்ட ஆன்மா மீண்டும் இறைவனை அடைதல். இந்தியாவில் தோன்றிய சமயங்களில் முதன்மையானதுஎது? இந்துசமயமாகும். கிரேக்கர், அராபியர், … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | வேதகாலப் பண்பாடு | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE வேதங்களின் அடிப்படையில் எந்த காலகட்டத்தில் ஆரியர்களால் வேதபண்பாடு பரவியது? கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) – 1500 இந்தியாவின் வடமேற்குப்பகுதியில் உள்ள கைபர், போலன் கணவாய்கள் வழியாக ஆரியர்கள் முதன்முதலில் குடியேறிய பகுதி எது? சப்தசிந்து. சப்தசிந்து என்ற சொல்லிற்கு என்ன பொருள்? ‘ஏழு நதிகள் பாயும் பகுதி‘ எந்த ஏழு நதிகள் பாயும் பகுதியேசப்தசிந்து என்று அழைக்கப்படுகின்றது? சிந்து, ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ், சட்லெஜ், சரஸ்வதி. … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | வேற்றுமையில் ஒற்றுமை | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE வரலாற்று அறிஞர் எ.எல். பாஷம் (A.L. Basham) இந்தியாவை எவ்வாறுகுறிப்பிட்டுள்ளார்? “அதிசயம் அதுதான் இந்தியா” (The wonder that was India) உலகளவில் இந்தியா எத்தனையாவது மிகப்பெரிய பரந்து விரிந்த பழைமையான நாடாகும்? ஏழாவது(7) இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளது? 28மாநிலங்கள் மற்றும்9 யூனியன் பிரதேசங்கள் 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைகணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகைஎத்தனை கோடிக்கு மேல் உள்ளது? 121 கோடிக்கு … Read more

12TH ETHICS STUDY NOTES | இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள் | TNPSC GROUP EXAMS

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE “ பண்பாடு என்ற சொல் , எந்த சொல்லில் இருந்து தோன்றியது? பண்படு என்னும் தமிழ்ச் சொல்லில் பண்படுத்துதல் என்பதற்கு என்ன பொருள் ? செம்மைப்படுத்துதல் அல்லது சீர்படுத்துதல் ‘Cultura‘ என்ற இலத்தீன் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ? சூழலுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி (In conditions suitable for growth) ” cultra” என்ற சொல்லின் ஆங்கில திரிபு எவ்வாறு கூறப்படுகிறது? culture 1937இல்‘Culture‘என்னும் சொல்லுக்கு … Read more

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: