8TH STD HISTORY STUDY NOTES | இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. “பருத்தி உற்பத்தியின் பிறப்பிடம் இந்தியா என்றும் அது உண்மையான வரலாற்று காலத்திற்கு முன்பே செழித்தோங்கி இருந்தது” என்றும் குறிப்பிடுபவர் யார்?

எட்வர்ட் பெயின்ஸ்

 1. எந்த முகலாய பேரரசின் ஆட்சியின் போது பெர்னியர் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்தார் ?

ஷாஜஹான்

 1. எந்த வெளிநாட்டு பயணி இந்தியாவிலுள்ள மயிலாசனம் ,பட்டு மற்றும் தங்கத்தினாலான தரைவிரிப்புகள் சிறிய அளவிலான சிற்ப வேலைப்பாடுகளையும் கண்டு வியப்படைந்தார்?

 டவேர்னியர்

 1. டவேர்னியர் எந்த நாட்டுப் பயணி ?

பிரெஞ்சு நாடு

 1. மணி தயாரிக்க பயன்படும் உலோகமான வெண்கலத்திற்கு பெயர்பெற்ற இடம் எது ?

சௌராஷ்டிரா

 1. தகர தொழிற்சாலைக்கு புகழ் பெற்ற இடம் ?

வங்காளம்

 1. மஸ்லின் ஆடைகளுக்கு புகழ்பெற்ற இடம்?

டாக்கா

 1. கிமு 2000 ஆண்டுகள் பழமையான எகிப்திய கல்லறைகளில் உள்ள மம்மிகள் எந்த ஆடைகள் கொண்டு சுற்றப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ?

 மிகச் சிறந்த தரம் வாய்ந்த இந்திய மஸ்லின் ஆடைகள்

 1. இந்தியாவின் பழமையான தொழில் எது ?

நெசவுத் தொழில்

 1. செல்வ சுரண்டல் கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர் யார்?

தாதாபாய் நௌரோஜி

 1. ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவின் வளங்களை சுரண்டுவதும் ,இந்தியாவின் செல்வங்களை பிரிட்டனுக்கு கொண்டு செல்வதுமே இந்திய மக்களின் வறுமைக்கு காரணம் என்பதை முதன் முதலில் ஏற்றுக் கொண்டவர் யார்?

தாதாபாய் நௌரோஜி

 1. பாரம்பரிய இந்திய கைவினைத் தொழில்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்பாடு மற்றும் தேசிய வருமானத்தின் வீழ்ச்சி ஆகியவை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது ?

தொழில்மயமழிதல்

 1. எப்போது இந்தியாவில் தொழில் மயமாக்கலின் செயல்பாடு தொடங்கியது ?

 19ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி

 1. நவீன தொழில் துறையின் தொடக்கமானது முக்கியமாக எந்த தொழில்களின் வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது ?

சணல், பருத்தி மற்றும் எஃகு

 1. எந்த ஆண்டில் அசாம் தேயிலை நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது?

 1839

 1. எந்த ஆண்டு மும்பையில் பருத்தி நூற்பு ஆலை நிறுவப்பட்டது?

 1854

 1. எந்த ஆண்டு கல்கத்தாவுக்கு அருகில் ரிஷ்ரா என்ற இடத்தில் ஹீக்ளி பள்ளத்தாக்கில் சணல் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டது?

 1855

 1. எந்த ஆண்டு முதல் காகித ஆலை கல்கத்தாவுக்கு அருகில் பாலிகன்ஜ் என்ற இடத்தில் துவங்கப்பட்டது?

 1870

 1. எந்த ஆண்டு குல்டி என்ற இடத்தில் முதன் முறையாக நவீன முறையில் எஃகு தயாரிக்கப்பட்டது ?

1874

 1. இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவிலான எஃகு உற்பத்தியை மேம்படுத்திய பெருமை யாரைச் சேரும்?

ஜாம்ஷெட்ஜி டாடா

 1. எந்த ஆண்டு ஜாம்ஷெட்பூர் என்ற இடத்தில் டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டது?

 1907

 1. டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் எந்த ஆண்டு தேனிரும்பு உற்பத்தியை தொடங்கியது?
SEE ALSO  9TH TAMIL EXTRA IYAL STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

1911

 1. டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் எந்த ஆண்டு உலோக வார்ப்பு கட்டிகள் உற்பத்தியை தொடங்கியது?

 1912

 1. சூயஸ் கால்வாய் திறப்பு ஐரோப்பாவிற்கும் இந்தியாவிற்குமான தூரத்தை எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரமாக குறைத்தது?

 4830 கிலோமீட்டர்

 1. CII என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

Confederation of Indian industry

 1. இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?

 1985

 1. எந்த ஆண்டு தொழில் துறை கொள்கை தீர்மானத்தினால் அரசாங்கம் தொழில் துறையில் நேரடியான பங்களிப்பினை செலுத்துகிறது?

 1948

 1. எந்த ஆண்டு தொழில் துறை கொள்கை தீர்மானத்தின்படி தொழில் துறையானது மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது?

 1956

 1. எந்த அட்டவணையில் துறைகளான அணுசக்தி ,மின்னணு, இரும்பு மற்றும் எஃகு போன்ற சில தொழில் துறைகளை அரசாங்கம் மட்டுமே நிர்வகிக்கும்?

அட்டவணை 1

 1. சாலைகள் மற்றும் கடல் போக்குவரத்து ,இயந்திரக் கருவிகள் ,அலுமினியம், நெகிழி மற்றும் உரங்கள் உள்ளிட்ட ரசாயனங்கள் ,இரும்பு கலவை மற்றும் குறிப்பிட்ட வகையான சுரங்கங்கள் ஆகியவை எந்த அட்டவணை தொழில்துறைக்குள் அடங்கும்?

FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

8TH STD HISTORY STUDY NOTES | இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  6TH GEOGRAPHY STUDY NOTES |நிலப்பரப்பும் பெருங்கடலும்| TNPSC GROUP EXAMS

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: