7TH STD HISTORY STUDY NOTES |தமிழகத்தில் சமணம் பவுத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள்


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் வெவ்வேறு வகைப்பட்ட 62 தத்துவ சமய பள்ளிகள் இருந்ததாக கூறும் நூல் எது?

 பிகநதியா எனப்படும் பழமையான பௌத்த சமய நூல்

 1. மகாவீரர் இயற்கை எய்திய 200 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சமண அறிஞர்கள்  எங்கு ஒரு பேரவையை கூட்டி தங்கள் சமயம் சார்ந்த போதனைகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் தொகுக்கும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர்?

பாடலிபுத்திரம்

 1. சமணத்தின் இரண்டாவது மாநாடு எங்கு எப்போது நடைபெற்றது?

கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வல்லாபி

 1. சமணத்தின் ஐம்பெரும் உறுதிமொழிகள் என்னென்ன ?

1.எந்த உயிரினத்தையும் துன்புறுத்தாமல் இருப்பது -அகிம்சை ,2.உண்மை- சத்தியா,3திருடாமை- அசௌரிய்,4. திருமணம் செய்து கொள்ளாமை- பிரம்மச்சாரியா,5. பணம் பொருள் சொத்துக்கள் மீது ஆசை கொள்ளாமை- அபரிக்கிரகா

 1. எந்த நூற்றாண்டில் சமணத்தில் பிளவு ஏற்பட்டு திகம்பரர் ,ஸ்வேதாம்பரர்கள் என இரு பெரும் பிரிவுகள் தோற்றம் பெற்றிருந்தன?

கிபி முதலாம் நூற்றாண்டு

 1. சமண இலக்கியங்கள் பொதுவாக எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ?

 இரண்டு : ஆகம சூத்திரங்கள் ,ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள்

 1. சமண சமயத்தின் ஆகம சூத்திரங்கள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது ?

அர்த்த-மகதி பிராகிருத மொழி

 1. சமண சமயத்தின் ஆகம சூத்திரங்கள் எத்தனை நூல்களைக் கொண்ட மகாவீரரின் நேரடி போதனைகளை கொண்டுள்ளன ?

 12 நூல்கள்

 1. ஆகமங்கள் மேல் எழுதப்பட்ட உரைகள், விளக்கங்கள் தனிநபர்களால் எழுதப்பட்டு துறவிகளால் ,அறிஞர்களாலும் தொகுக்கப்பட்ட நூல்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள்

 1. ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளன?

 பிராகிருதம், சமஸ்கிருதம், பண்டைய மராத்தி ,ராஜஸ்தானி, ஹிந்தி ,கன்னடம் ,தமிழ் ,ஜெர்மன் ,ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது

 1. சமண சமயத்தில் ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்களில் மொத்தம் எத்தனை நூல்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது?

84 நூல்கள்

 1. சமண சமயத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்களான 84 நூல்களில் எவை இடம்பெற்றுள்ளது?

41 சூத்திரங்கள் ,12 உரைகள், ஒரு மாபெரும் உரை(மகா பாஷ்யா)

 1. 41 சூத்திரங்கள் எவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது?

 11 அங்கங்கள் (ஸ்வேதாம்பரர்களால் பின்பற்றப்படும் நூல்கள்), 12 உப அங்கங்கள் (நெறிமுறை குறிப்பேடுகள்) ஐந்து சேடாக்கள்( துறவிகளுக்கான நடத்தை விதிகள்) ,ஐந்து மூலங்கள் (சமணத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகள்), பத்திரபாகுவின் கல்ப சூத்திரா, போன்ற எட்டு பல்வகைப்பட்ட நூல்களையும் கொண்டுள்ளது

 1. பஞ்சதந்திரம் எனும் நூலில் பெருமளவில் எந்த மதத்தின் தாக்கம் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது?

சமணம்

 1. எந்த சமண நூல் சமண தீர்த்தங்கரர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை உள்ளடக்கமாகக் கொண்டுள்ளது? 
SEE ALSO  7TH STD HISTORY STUDY NOTES |புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும்

கல்பசூத்திராவின் ஜைனசரிதா

 1. சமண சமயத்தை நிறுவியவரும் முதல் தீர்த்தங்கரருமானவர் யார் ?

 பார்சுவநாதர்

 1. மகாவீரர் எத்தனையாவது தீர்த்தங்கரர்?

 24வது (மற்றும் கடைசி)

 1. நிர்வாண நிலையை அடைந்து அதன் பின்னர் இவ்வுலகிற்கும் அடுத்த உலகிற்கும் இடையே பாதை அமைப்பவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவர்?

தீர்த்தங்கரர்கள்

 1. தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட காப்பியங்களான சீவக சிந்தாமணி எந்த மதத்தை சார்ந்துள்ளது ?

சமண மதம்

 1. சீவக சிந்தாமணியை இயற்றியவர் யார் ?

திருத்தக்கதேவர்

 1. நாலடியார் என்னும் நூல் யாரால் இயற்றப்பட்டது?

சமணத்துறவி

 1. சமணர்கள் கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழகத்தில் எந்த பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்தனர் ?

கொங்கு பகுதி ( சேலம் ,ஈரோடு ,கோயம்புத்தூர் பகுதிகள்), காவிரி கழிமுகப்பகுதி (திருச்சிராப்பள்ளி), தெற்குமுகமாக புதுக்கோட்டை பகுதி (சித்தன்னவாசல்), இறுதியில் பாண்டிய நாடு (மதுரை ,இராமநாதபுரம் ,திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள்)

 1. பொதுவாக தமிழர்கள் சமணத்தில் எந்த பிரிவை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் ?

FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

7TH STD HISTORY STUDY NOTES |தமிழகத்தில் சமணம் பவுத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள்

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  12TH ETHICS STUDY NOTES | இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள் | TNPSC GROUP EXAMS

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: