7TH STD HISTORY STUDY NOTES | இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. இந்திய வரலாற்றில் எந்த காலகட்டம் தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு என அழைக்கப்படுகிறது?

கிபி 700 முதல் கிபி 1200 வரை

 1. இந்திய வரலாற்றில் எந்த காலகட்டம் பின் இடைக்கால இந்திய வரலாறு என அழைக்கப்படுகிறது?

 கிபி 1200 முதல் கிபி 1700 வரை

 1. “விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல், லாப நோக்கும் இன்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ,ஒருதலைப்பட்சமாக இல்லாதிருத்தல், விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் ,நண்பருக்கும் அந்நியருக்குமிடையே வேற்றுமை பாராமல் நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியரின் கடமைகள்” என கூறியவர் யார்?

 காஃபிகான்

 1. காஃபிகான் யாருடைய அவைக்கள வரலாற்று அறிஞராக இருந்தவர்?

ஔரங்கசீப்

 1. வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கான முதல் நிலை சான்றுகள் என அழைக்கப்படுபவை எவை?

 பொறிப்புகள்( கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள்), நினைவுச் சின்னங்கள், நாணயங்கள் ஆகியவையும் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கப் பெறுகின்ற செய்திகளும்

 1. வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கான இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் என அழைக்கப்படுபவை எவை?

 இலக்கியங்கள், கால வரிசையிலான நிகழ்வுப்பதிவுகள், பயணக்குறிப்புகள், வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள்,சுயசரிதைகள்

 1. பாறைகள், கற்கள், கோயில் சுவர்கள், உலோகங்கள் ஆகியவற்றின் கடினமான மேற்பரப்பின் மேல் பொறிக்கப்படும் எழுத்துக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

பொறுப்புகள்(inscriptions)

 1. 13ஆம் நூற்றாண்டு முதலாக இஸ்லாமிய பாரசீகத்தின் நடைமுறைகளின் காரணமாகவும் செப்புப்பட்டயங்கள் விலை அதிகமாக இருந்ததன் விளைவாகவும் அவற்றுக்கு மாற்றாக எது பொறிப்புகளுக்காக பயன்பாட்டிற்கு வந்தது?

பனையோலைகள், காகிதமும்

 1. எந்தக் காலகட்டம் பிற்காலச் சோழர்களின் காலம் என அழைக்கப்படுகிறது?

10 முதல் 13 ஆம் நூற்றாண்டு வரை

 1. திருவாலங்காடு செப்பேடுகள் யாருடையது?

முதலாம் ராஜேந்திர சோழன்

 1. அன்பில் செப்பேடுகள் யாருடையது?

சுந்தரசோழன்

 1. எந்தக் கல்வெட்டு கிராமங்கள் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்பட்டன என்பது குறித்த விவரங்களை தெரிவிக்கின்றது ?

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ,உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு

 1. சோழ அரசர்களால் வழங்கப்பட்ட பல்வகைப்பட்ட நிலக்கொடைகளின் பெயர்கள் என்னென்ன?

வேளாண் வகை ,பிரம்மதேயம், சாலபோகம் ,தேவதானம் ,பள்ளிச் சந்தம் போன்றவை

 1. பிராமணரல்லாத  உடைமையால் இருக்கு சொந்தமான நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

வேளாண் வகை

 1. பிராமணருக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 பிரம்மதேயம்

 1. கல்வி நிலையங்களை பராமரிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 சாலபோகம்

 1. கோவில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

தேவதானம்

 1. சமணசமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

பள்ளிச்சந்தம்

 1. கட்டிடக்கலையில் வளைவுகள் ,ஒடுங்கிய வடிவ கோபுரங்கள் , குவிமாடங்கள் ஆகியன யார் அறிமுகப்படுத்திய கட்டிடக்கலையின் முக்கிய கூறுகள் ?
SEE ALSO  TNPSC UNIT 8 ONELINER NOTES -39|பழமொழி நானூறு

டெல்லி சுல்தான்கள்

 1. கஜுராஹோ கட்டிடக்கலை எங்கு உள்ளது?

 மத்திய பிரதேசம்

 1. தில்வாரா கோவில்கள் எங்கு உள்ளது?

 அபு குன்று, ராஜஸ்தான்

 1. தஞ்சாவூரில் உள்ள பெரிய கோயில் ,கங்கை கொண்ட சோழபுரம், தாராசுரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கோவில்களில் எந்த கால சோழர்கள் தமிழ்நாட்டில் கட்டியெழுப்பிய பிரம்மாண்ட கட்டிடங்கள் ஆகும்?

பிற்கால சோழர்கள்

 1. ஹம்பியில் உள்ள வித்தாலா ,விருப்பாக்ஷா கோவில்கள் எந்து அரசர்களின் பங்களிப்பை பறை சாற்றுகின்றன?

FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

7TH STD HISTORY STUDY NOTES | இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  7TH STD HISTORY STUDY NOTES | விஜயநகர் மற்றும் பாமினி அரசுகள்

 

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: