7TH CHEMISTRY STUDY NOTES |அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்| TNPSC GROUP EXAMS

 


 1. 1971-72 ஆம் ஆண்டுகளில் மக்களுக்கு காலரா பரவி இருந்த காலங்களில் ORSன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தவர் யார்?

இந்திய மருத்துவர் திலீப் மஹாபாபைஸ்

 1. நல்ல ஆரோக்கியமாக உள்ள மனிதனின் உடலில் சாதாரணமாக எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணீரானது குடல் சுவர் வழியாக சென்று தொடர் மாற்றம் நிகழ்கின்றது?

20 லிட்டர்

 1. வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக ஒரு நபர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் போது நீர் வெளியேற்றப்பட்டு உடலானது திரவ சமநிலை இழக்கின்றது இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

நீர்ப்போக்கு

 1. உடலின் திரவத்தில் எத்தனை சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக நீரிழப்பு ஏற்பட்டால் மனிதனுக்கு இறப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது?

10%

 1. வாய்வழி நீரேற்று கரைசல்(oral rehydration solution) என்பது எதனை உள்ளடக்கிய கலவை?

உப்பு ,சர்க்கரை மற்றும் நீர்

 1. குளுக்கோஸ் உடன் உப்பை சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது நீர் ,உப்பு ,குளுக்கோஸ் ஆகிய மூன்றையும் நமது உடல் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

இந்திய மருத்துவர் திலீப் மஹாபாபைஸ்

 1. நமது வயிற்று புறணிச் செல்கள் எவ்வளவு வரையிலான pH கொண்ட அமிலத்தை தாங்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது?

1-3

 1. அமிலத்தன்மை அல்லது நெஞ்செரிச்சல் உண்டாகும் போது எடுத்துக் கொள்ளும் மருந்து எது?

 ஆன்டாசிட்

 1. பெரும்பாலான அமில நீக்கிகளாக பயன்படுபவை எவை?

சோடியம் பை கார்பனேட், கால்சியம் கார்பனேட் , மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு ,மெக்னீசியம் கார்பனேட் மற்றும் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு

 1. ஆன்டிபயாடிக் மருந்தை கண்டறிந்தவர் யார்?

அலெக்சாண்டர் பிளமிங் 1928

 1. உலகின் முதல் ஆண்டிபயாட்டிக் மருந்து எந்தப் பூஞ்சையில் இருந்து கண்டறியப்பட்டது ?

 பெனிசிலியம் நொடேட்டம்

 1. பண்டைய காலத்தில் யார் பாதிக்கப் பட்ட காயங்களுக்கு ரொட்டி பூஞ்சைகளை மருந்தாக பயன்படுத்தினர் ?

எகிப்தியர்கள்

 1. பெனிசிலின் மருந்தால் முதலாம் உலகப் போரில் பாக்டீரியாவினால் ஏற்படுத்தக்கூடிய நிமோனியா என்ற தொற்று நோயால் இறப்பு விகிதம் 18 சதவிகிதத்திலிருந்து இரண்டாம் உலகப் போரின் போது எவ்வளவு சதவீதமாக குறைந்தது ?

 ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாக

 1. சில தாவரங்களும் நுண்ணுயிரிகளும் நச்சுத்தன்மையுள்ள பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்த பொருள்கள் மற்ற உயிரினங்களை அழிக்க உதவுகின்றன இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள்

 1. குளோராபினிகால் மற்றும் டெட்ராசைக்கிளின் போன்றவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

 புதிய வகை ஆன்டிபயோடிக்குகள்

 1. முதல் மயக்கமூட்டும் மருந்தாக தயாரிக்கப்பட்டது எது?

கோகைன்

 1. எந்த ஆண்டு ஆல்பர்ட் நீம்மான் என்பவர் கோக்கோ இலையிலிருந்து கோகைன் என்ற முதல் மயக்கமூட்டும் மருந்தினை பிரித்தெடுத்தார்?

 1860

 1. ஆஸ்பிரின் எந்த வகை வலி நீக்கிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு?

போதை தன்மையற்ற வலி நீக்கிகள்

 1. கோடீன் எந்த வகை வலி நீக்கிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
SEE ALSO  6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS|திருக்குறள்

போதை தன்மை வாயந்த வலி நீக்கிகள்

 1. சாதாரணமாக மனித உடலின் வெப்பநிலையானது எவ்வளவு டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை இருக்கும்?

 98.4 முதல் 98.6 வரை

 1. நமக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்ட உடன் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பானது என்ன வேதிப்பொருளை வெளியிடுகிறது?

பைரோஜன்

 1. நம் உடலின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் பணியை செய்வது எது?

ஹைபோதாலமஸ்

 1. பைரோஜன்கள் ஹைபோதாலமஸை சென்றடைந்தவுடன் என்ன வேதிப்பொருளை  வெளியிட்டு உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்க காரணமாகிறது?

புரோஸ்டாகிளான்டின்

 1. உடல் வெப்பநிலை எவ்வளவு ஃபாரன்ஹீட் ஐ விட அதிகரிக்கும் போது புரதம் மற்றும் மூளையை தாக்கி நடுக்கம் மற்றும் வலிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது?

 105°F

 1. ஆன்டிபைரடிக்ஸ் என்பது என்ன ?

காய்ச்சலைக் குறைக்கும் ஒரு வேதிப்பொருள்

 1. மிகவும் பொதுவான நன்கு அறியப்பட்ட ஆன்ட்டிபைரடிக் எது?

 பாராசிட்டமால்

 1. ஆஸ்பிரின் , டைக்ளோபினாக் ஆகியவை எதற்கு பயன்படுகிறது?

 உடல் வெப்பம் தணிப்பி மற்றும் அழற்சி நீக்கி

 1. தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை அழிக்கவும் நுண்ணுயிரிகளை எதிர்க்கும் வகையிலும் உடலின் மேல் புறம் பயன்படுத்தப்படும் மருந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 ஆன்டிசெப்டிக்

 1. குளோரோசைலெனோல் மற்றும் டெர்பென்கள் ஆகியவை சேர்ந்த கலவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

கிருமிநாசினி

 1. இயற்கை ஆன்டிசெப்டிக்குகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் எவை?

 பூண்டு ,மஞ்சள், சோற்றுக்கற்றாழை ,வெங்காயம், முள்ளங்கி

 1. சில நேரங்களில் நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தீங்கான பொருள் என்று உடலில் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இந்த வகையான நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? 

ஒவ்வாமை பாதிப்பு ( ஹிஸ்டாமைன்)

 1. ஒவ்வாமை பாதிப்பு எந்தெந்த இடங்களில் ஒவ்வாமை அறிகுறிகளை ஏற்படுத்துகிறது ?

கண்கள், மூக்கு, தொண்டை ,நுரையீரல் ,தோல்  அல்லது இரைப்பை, இரத்தம் மற்றும் குடல் போன்ற இடங்கள்

 1. ஆண்டிஹிஸ்டமைன்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்ன?

டிஃபென்ஹைட்ரமைன்,குளோர்பெனிரமைன்,சிமெடிடின்

 1. ஓர் எரிபொருள் ஆக்சிஜனேற்ற காரணியின் முன்னிலையில் நிகழும் வேதிவினைக்கு பெயர் என்ன?

எரிதல்

 1. ஆக்ஸிஜனுடன் வினை புரியும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

ஆக்சிஜனேற்ற வினை

 1. ஆக்சிஜனுடன் ஹைட்ரோ கார்பனை எரிப்பதில் பொதுவாக என்ன உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது?

கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீர்

 1. அனைத்து எரிதல் வினையின் போது வெப்பம் வெளியிடப்படுவதால் இது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

வெப்ப உமிழ் வினை

 1. ஒரு பொருள் எரிவதற்கு தேவையான குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

எரி வெப்பநிலை

 1. வெண்மை சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

எப்சம் உப்பு

 1. ஊதா சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

லித்தியம் உப்பு

 1. இண்டிகோ சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

பொட்டாசியம் குளோரைடு

 1. நீல சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?
SEE ALSO  7TH CHEMISTRY STUDY NOTES |நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்| TNPSC GROUP EXAMS

 பிளீச்சிங் பவுடர்

 1. பச்சை சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

போராக்ஸ் பவுடர்

 1. மஞ்சள் சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

கால்சியம் குளோரைடு

 1. ஆரஞ்சு சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

சமையல் உப்பு

 1. சிவப்பு சுடருக்கு காரணமான வேதிப்பொருள் எது?

ஸ்டிரான்ஸ்யம் குளோரைடு

 1. எரியக்கூடிய பொருளின் எரிதல் மண்டலம் என்பது எது?

சுடர்

 1. எரிபொருள் முழுமையான எரிதல் நடைபெறும் சுடரின் பகுதி எது?

 சுடரின் வெளிப்புற பகுதி

 1. சுடரின் வெளிப்புற பகுதி என்ன நிறத்தைக் கொண்டது?

நீலநிறம்

 1. எரிபொருள் குறைவாக எரிதல் நடைபெறும் பகுதி எது?

சுடரின் நடுப்பகுதி

 1. சுடரின் நடுப்பகுதி என்ன நிறத்தைக் கொண்டது?

மஞ்சள் நிறம்

 1. சுடர் ஏன் எப்போதும் மேல் நோக்கியே இருக்கிறது?

 வெப்ப சலனக் கொள்கையின்படி சுடரின் மேல் எரியக்கூடிய காற்றின் அடர்த்தியானது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தியைவிட குறைவாக இருப்பதால் சுடரானது எப்பொழுதும் மேல் நோக்கி இருக்கின்றது

 1. ஒரு கிலோ எரிபொருளானது  முழுமையாக எரிதல் நடைபெற்று வெளியிடப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

ஒரு கலோரிஃபிக் மதிப்பு

 1. எத்தனை வகையான எரிதல் செயல்கள் நடைபெறுகிறது?

மூன்று: வேகமாக எரிதல், தன்னிச்சையான  எரிப்பு , மெதுவாக எரிதல்

 1. பாஸ்பரஸ் அறை வெப்பநிலையில் எரிவது எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?

 தன்னிச்சையான எரிதல்

 1. சுவாசித்தல் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு?

மெதுவாக எரிதல்

 1. தீயணைப்பான்கள் எத்தனை வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

ஐந்து :நீர், நுரை ,உலர்ந்த வேதித் துகள்கள், கார்பன்-டை-ஆக்சைடு ,நீர்ம ரசாயனங்கள்

 1. நெருப்பின் வகுப்புகள் என்னென்ன?

 5 :வகுப்பு A,  வகுப்பு B,வகுப்பு C,வகுப்பு D,வகுப்பு E

 1. மரம் காகிதம் மற்றும் துணி போன்ற எரியக்கூடிய திடப்பொருளாக ஏற்படும் நெருப்பு எந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தது?

வகுப்பு A

 1. பெட்ரோல், டர்பென்டைன் அல்லது பெயிண்ட் போன்ற எரியக்கூடிய பொருட்கள் ஏற்படும் நெருப்பு எந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தது?

 வகுப்பு B

 1. ஹைட்ரஜன் பியூட்டேன் அல்லது மீத்தேன் போன்ற எரியக்கூடிய வாயுப் பொருள்களால் ஏற்படும் நெருப்பு எந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தது?

வகுப்பு C

 1. எண்ணெயால் ஏற்படும் தீ எந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தது?

வகுப்புD

 1. மின்சார உபகரணங்களால் ஏற்படும் தீ என்ன வகுப்பைச் சேர்ந்தது?

 வகுப்புE


7TH CHEMISTRY STUDY NOTES |அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  8TH PHYSICS STUDY NOTES |அணு அமைப்பு| TNPSC GROUP EXAMS

 

 

Leave a Comment

error: