6TH STD HISTORY STUDY NOTES | பண்டைக் காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் :சங்க காலம்


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. சங்கம் எனும் சொல் எதனைக் குறிக்கிறது?

மதுரை பாண்டிய அரசர்களின் காலத்தில் தமிழ் புலவர்களின் குழுமம்

 1. பனை ஓலைகளில் எழுதப்பட்டிருந்த தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களை பண்டைக்காலத் தமிழ் நூல்களையும் மீட்டு பதிப்பித்து வெளியிட்டவர்கள் யார்?

 ஆறுமுக நாவலர்(யாழ்ப்பாணம்), தாமோதரம் பிள்ளை(யாழ்ப்பாணம்), உ வே சாமிநாத ஐயர் போன்றவர்கள்

 • ஹத்திக்கும்பா கல்வெட்டு யாருடையது ?

 கலிங்க நாட்டு அரசன் காரவேலன்

 1. சங்க காலம் என அழைக்கப்படும் கால அளவு என்ன?

 கி.மு 3 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி 3 ஆம் நூற்றாண்டு வரை

 1. சங்ககாலம் எந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தது?

இரும்புக் காலம்

 1. சங்க காலம் என்பது எந்த பண்பாட்டு காலத்தைச் சார்ந்தது?

பெருங்கற்காலப் பண்பாடு

 1. தமிழ் மொழியானது இலத்தீன் மொழியின் அளவிற்கு பழமையானது எனும் கருத்தை கொண்டுள்ளவர் யார்?

கலிபோர்னியா பல்கலைக் கழகத்தின் தமிழ் மொழி பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட்

 1. எந்த சேர அரசன் கண்ணகிக்கு சிலை எடுப்பதற்காக வட இந்தியாவின் மீது படையெடுத்துச் சென்றார்?

 சேரன் செங்குட்டுவன்

 1. எந்த அரசர் பத்தினி தெய்வ வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தார்?

சேரன் செங்குட்டுவன்

 1. சேர பாண்டியர் மற்றும் அவர்களை ஆதரித்த 11 வேளிர் தலைவர்களின் கூட்டுப்படையை தஞ்சாவூர் பகுதியில் உள்ள வெண்ணி எனும் சிற்றூரில் தோற்கடித்த சோழ மன்னர் யார் ?

கரிகால சோழன்

 1. கரிகால சோழனால் காவிரியின் குறுக்கே கற்களால் கட்டப்பட்ட அணை எது?

கல்லணை

 1. எந்த பாண்டிய அரசர் தலையாலங்கானம் எனுமிடத்தில் சேரர், சோழர் 5 வேளிர் குலத் தலைவர்கள் ஆகியோரின் கூட்டுப் படையை தோற்கடித்தார் ?

நெடுஞ்செழியன்

 1. எந்த நூல் சேர அரசர்கள் குறித்த செய்திகளை வழங்குகின்றது?

 பதிற்றுப்பத்து

 1. எந்தப் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல் கரிகாலனின் ஆட்சியின் போது அங்கு நடைபெற்ற வணிக நடவடிக்கைகள் பற்றி விரிவான செய்திகளை வழங்குகின்றது ?

 பட்டினப்பாலை

 1. கொற்கையின் தலைவன் என போற்றப்படுபவர் யார் ?

நெடுஞ்செழியன்

 1. பாண்டிய அரசர்களின் நாணயங்களில் என்ன உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது?

ஒருபுறம் யானையின் வடிவம் மற்றொருபுறம் மீனின் உருவம்

 1. எந்த பாண்டிய அரசர் பல வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் விதமாக நாணயங்களை வெளியிட்டார் ?

முதுகுடுமிப் பெருவழுதி

 1. சேர அரசர்கள் சூடிக்கொண்ட பட்டங்கள் என்னென்ன?

ஆதவன் ,குட்டுவன் ,வானவன் இரும்பொறை

 1. சோழ அரசர்கள் சூடிக்கொண்ட பட்டங்கள் என்னென்ன?

சென்னி ,செம்பியன் ,கிள்ளி, வளவன்

 1. பாண்டிய அரசர்கள் சூடிக்கொண்ட பட்டங்கள் என்னென்ன?

மாறன்,வழுதி ,செழியன், தென்னர்

 1. அரசு அதிகாரத்தின் சின்னங்களாக கருதப்பட்டவை எவை?
SEE ALSO  TNSCERT 11TH STD BOOKBACK TESTS | Early India: The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures

செங்கோல் ,முரசு ,வெண்கொற்றக்குடை ஆகியவை

 1. சேரர்கள் என்ன மாலையை அணிந்தனர்?

 பனம்பூமாலை

 1. சேரர்களின் துறைமுகம் எது ?

முசிறி அல்லது தொண்டி

 1. சேரர்களின் தலைநகரம் எது ?

கரூர்/வஞ்சி

 1. சேரர்களின் சின்னம்?

 வில் அம்பு

 1. சோழர்கள் என்ன மாலையை அணிந்தனர் ?

அத்திப் பூ மாலை

 1. சோழர்களின் துறைமுக நகரம் ?

புகார்

 1. சோழர்களின் தலைநகர் ?

உறையூர் அல்லது புகார்

 1. சோழர்களின் சின்னம்?

புலி

 1. பாண்டியர்கள் என்ன மாலையை அணிந்தனர் ?

 FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 


6TH STD HISTORY STUDY NOTES | பண்டைக் காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் :சங்க காலம்

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  6TH STD HISTORY STUDY NOTES | தென்னிந்திய அரசுகள்

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: