6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| நூலகம் நோக்கி


TNPSC MCQ ONLINE TEST BATCH @JUST99/-:CLICK HERE

 

I.சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
1. ஆசியக் கண்டத்தின் மிகப்பெரிய நூலகம் உள்ள இடம்
இந்தியா
இலங்கை
ஜப்பான்
சீனா

2. _____________ கையளவு, கல்லாதது உலகளவு
கற்றது
அறிந்தது
தெரிந்தது
புரிந்தது

3. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் பரப்பளவு _____________
நான்கு ஏக்கர்
ஆறு ஏக்கர்
எட்டு ஏக்கர்
பத்து ஏக்கர்

4. நூலக விதிகளை உருவாக்கியவர் _____________
கண்ணதாசன்
சுரதா
கவிமணி
இரா. அரங்கநாதன்

5. சிறந்த நூலகர்களுக்காக வழங்கப்படும் விருது _____________
டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல்கலாம்
டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன்
டாக்டர் ச. இரா. அரங்கநாதன் விருது
அறிஞர் அண்ணா விருது

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
1. ஆசியக் கண்டத்தின் இரண்டாவது பெரிய நூலகம் ……………. ஆகும்

2. ……………….. இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை ஆவார்

3. பார்வைத்திறன் குறைபாடு உடையவர்கள் தொட்டு பார்த்து படிப்பதற்கான நூல்கள் …………. எனப்படும்.

 

 


FOR ANSWERS: CLICK HERE


6 தமிழ் BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS| நூலகம் நோக்கி

6TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,7TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,8TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,9TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,10TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,11TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS,12TH STANDARD BOOKBACK QUESTIONS AND ANSWERS

 

SEE ALSO  7TH PHYSICS STUDY NOTES |ஒளியியல்| TNPSC GROUP EXAMS

Leave a Comment

error: