1. "கணா" என்னும் சொல் யாரை குறிக்கும்?
See Answer:
alert-success

2. சங்கா என்றால் பொருள் என்ன ?

See Answer:
alert-success

3. சங்கங்கள் யாரால் ஆளப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

4. ஒரு நிலப்பகுதியை அரசனோ அல்லது அரசியோ ஆள்வதற்கு பெயரென்ன?
See Answer:
alert-success

5. கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவில் எத்தனை வகைப்பட்ட அரசுகள் செயல்பட்டது?
See Answer:
alert-success

6. முடியாட்சி முறைக்கு முன்னால் மேட்டுக்குடி மக்கள் அடங்கிய குழுவின் ஆட்சி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

7. மக்கள் குழுவாக குடியேறிய தொடக்ககால இடங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

8. கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் சிந்து கங்கை சமவெளியில் எத்தனை மகாஜனபதங்கள் இருந்தன?
See Answer:
alert-success

9. 16 மகாஜனபதங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

10. நான்கு முக்கிய மகாஜனபதங்கள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

11. நான்கு முக்கிய மகாஜனபதங்களில் முக்கியமான பேரரசாக உருவானது எது?
See Answer:
alert-success

12. மகதம் எங்கு அமைந்திருந்தது ?

See Answer:
alert-success

13. பண்டைய மகதத்தின் அரச வம்சங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

14. பிம்பிசாரர் எந்த வம்சத்தைச் சார்ந்தவர் ?
See Answer:
alert-success

15. பிம்பிசாரர் திருமண உறவு ,படையெடுப்பு ஆகிய வழிகளில் எந்த பகுதிகளில் தமது அரசை விரிவுபடுத்தினார்?
See Answer:
alert-success

16. அஜாதசத்ரு யாருடைய சமகாலத்தவர் ?
See Answer:
alert-success

17. ராஜகிரகத்தில் முதல் பௌத்த சபை மாநாட்டை கூட்டியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

18. பாடலிபுத்திரத்தில் புதிய தலைநகருக்காண அடித்தளமிட்டவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

19. ஹரியங்கா அரச வம்சத்தை தொடர்ந்து எந்த அரச வம்சத்தினர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றனர்?
See Answer:
alert-success

20. எந்த அரசர் தலைநகரை ராஜ கிரகத்திலிருந்து பாடலிபுத்திரத்திற்க்கு மாற்றினார்?
See Answer:
alert-success

21. இரண்டாம் பௌத்த மாநாட்டை வைசாலியில் கூட்டியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

22. இந்தியாவில் முதன் முதலாக பேரரசை உருவாக்கியவர்கள் யார்?

See Answer:
alert-success

23. முதல் நந்த வம்ச அரசர் யார் ?
See Answer:
alert-success

24. மகாபத்ம நந்தரை தொடர்ந்து அவருடைய எட்டு மகன்களும் ஆட்சி செய்தனர் அவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் ?
See Answer:
alert-success

25. நந்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் ?
See Answer:
alert-success

26. தனந்தனந்தர் யாரால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

27. பண்டைய மகத நாட்டில் இருந்த புகழ் பெற்ற மடாலயம் எது?
See Answer:
alert-success

28. நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் யாருடைய காலத்தில் மிகப் புகழ்பெற்ற கல்வி மையமாக திகழ்ந்தது?
See Answer:
alert-success

29. நாளந்தா என்பது எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

30. அர்த்தசாஸ்திரம் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

31. முத்ரராட்சஸம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

32. யாருடைய அகநானூற்றுப் பாடல் மௌரிய பேரரசு பற்றி குறிப்பிடுகிறது?

See Answer:
alert-success

33. எந்த வெளிநாட்டு சான்றுகள் மௌரிய அரசை பற்றி குறிப்பிடுகிறது?
See Answer:
alert-success

34. மெகஸ்தனிஸ் சந்திரகுப்த மௌரிய அரசவையில் யாருடைய தூதுவராக இருந்தவர் ?
See Answer:
alert-success

35. மெகஸ்தனிஸ் எத்தனை ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இருந்தார் ?
See Answer:
alert-success

36. மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

37. மௌரிய பேரரசின் தலைநகரம் எது ?
See Answer:
alert-success

38. மௌரிய பேரரசின் வரலாற்றுக்காலம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

39. மௌரிய பேரரசின் தலைநகரான பாடலிபுத்திர நகருக்கு எத்தனை நுழைவாயில்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் இருந்தன ?
See Answer:
alert-success

40. இந்தியாவின் முதல் பெரிய பேரரசு எது?
See Answer:
alert-success

41. மௌரியப் பேரரசை நிறுவியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

42. எந்த சமணத்துறவி சந்திரகுப்தரை தென்னிந்தியாவிற்கு அழைத்துச் சென்றார் ?

See Answer:
alert-success

43. சந்திரகுப்தர் எங்கு சமண சடங்கான சல்லேகனா செய்து உயிர் துறந்தார் ?
See Answer:
alert-success

44. சல்லேகனா என்ற சமண சடங்கு முறை என்பது என்ன?
See Answer:
alert-success

45. சந்திரகுப்த மௌரியரின் மகன் யார்?
See Answer:
alert-success

46. பிந்துசாரரின் இயற்பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

47. கிரேக்கர்கள் பிந்துசாரரை எவ்வாறு அழைத்தனர் ?
See Answer:
alert-success

48. அமிர்தகதா என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

49. பிந்துசாரர் தனது மகன் அசோகரை எந்தப் பகுதியின் ஆளுநராக நியமித்தார்?
See Answer:
alert-success

50. மௌரிய அரசர்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் யார்?
See Answer:
alert-success

51. அசோகர் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

52. தேவனாம்பிரியர் என்பதன் பொருள் என்ன?

See Answer:
alert-success

53. அசோகர் எப்போது கலிங்கத்தின் மீது போர் தொடுத்தார் ?
See Answer:
alert-success

54. கலிங்கப் போரின் பயங்கரத்தை பற்றி அசோகர் தன்னுடைய எத்தனையாவது பாறை கல்வெட்டில் விவரித்துள்ளார்?
See Answer:
alert-success

55. "அசோகர் ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம் போல இன்றுவரை ஒளிர்கிறார்" என கூறியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

56. கலிங்கப் போருக்குப் பின்னர் அசோகர் எந்த மதத்தை தழுவினார்?
See Answer:
alert-success

57. தர்மத்தின் கொள்கையை மக்களுக்கு பரப்புவதற்காக அசோகர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சுற்றுப்பயணங்கள் மேற்கொண்டார் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

58. அசோகரின் எந்த தூண் கல்வெட்டில் தர்மத்தின் பொருள் குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

59. எங்கு அமைந்துள்ள அசோகருடைய தூணின் சிகர பகுதியில் அமைந்துள்ள சிங்க உருவங்கள் இந்திய தேசிய சின்னமாகவும் வட்ட வடிவ அடிப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள சக்கரம் இந்தியாவின் தேசிய கொடியின் மையச் சக்கரமாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

60. அசோகர் யாரை பௌத்தத்தை பரப்புவதற்காக இலங்கைக்கு அனுப்பினார்?
See Answer:
alert-success

61. தர்மத்தை பரப்புவதற்காக அசோகர் நியமித்த புதிய அதிகாரிகள் யார் ?
See Answer:
alert-success

62. அசோகர் மூன்றாம் பௌத்த மாநாட்டை எங்கு கூட்டினார் ?

See Answer:
alert-success

63. பேரரசர் அசோகருடைய ஆணைகள் மொத்தம் எத்தனை ?
See Answer:
alert-success

64. அரசரால் அல்லது உயர் பதவியில் இருப்பவரால் வெளியிடப்பட்ட ஆணை அல்லது பிரகடனம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?
See Answer:
alert-success

65. சாஞ்சி அசோகர் கல்வெட்டுகளில் என்ன எழுத்துமுறை காணப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

66. அசோகரின் காந்தகார் கல்வெட்டுகளில் என்ன எழுத்துமுறை காணப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

67. வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள அசோகரின்கல்வெட்டுகளில் என்ன எழுத்துமுறை காணப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

68. அசோகருடைய எந்தக் கல்வெட்டுகள் மூவேந்தர்களான பாண்டியர், சோழர், கேரள புத்திரர் ஆகியோரையும் சத்தியபுத்திரர்களையும் குறிப்பிடுகின்றன?
See Answer:
alert-success

69. மௌரிய பேரரசின் என்ன அமைச்சரவை அரசருக்கு உதவியது?
See Answer:
alert-success

70. மந்திரிபரிஷத் என்ற அமைச்சரவை யாரை உள்ளடக்கியது?
See Answer:
alert-success

71. எங்கு உள்ள அசோகரது கல்வெட்டு பாலி மற்றும் பாகா எனும் இரண்டு வரிகளை குறிப்பிடுகின்றது?
See Answer:
alert-success

72. மொத்த விளைச்சலில் எத்தனை பங்கு நில வரியாக வசூல் செய்யப்பட்டது?

See Answer:
alert-success

73. மௌரியர் காலத்தில் நீதித் துறையின் தலைவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

74. படைகளின் தலைமைத் தளபதி யார் ?
See Answer:
alert-success

75. 30 நபர்கள் கொண்ட குழு ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஆறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு , ஒவ்வொரு குழுவும் எவற்றை நிர்வாகம் செய்தது?
See Answer:
alert-success

76. நகரத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்காக எத்தனை உறுப்பினர்களை கொண்ட குழுவானது ஆறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது?
See Answer:
alert-success

77. நகர நிர்வாகம் எந்த அதிகாரியின் கீழ் இருந்தது?
See Answer:
alert-success

78. 'நகரிகா'விற்கு எந்த அதிகாரிகள் உதவி செய்தனர்?
See Answer:
alert-success

79. எந்தக் கல்வெட்டு சுதர்சனா ஏரி எனும் நீர்நிலை உருவாக்கப்பட்டதை பதிவுசெய்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

80. சுதர்சனா ஏரி பணிகள் யாருடைய காலத்தில் தொடங்கப்பட்டு யாருடைய காலத்தில் நிறைவு பெற்றது ?
See Answer:
alert-success

81. மௌரிய அரசாங்கம் பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தை என்னவாக வழங்கியது?
See Answer:
alert-success

82. வெள்ளி நாணயங்களில் என்ன வடிவங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன?

See Answer:
alert-success

83. மௌரிய பேரரசின் செப்பு நாணயங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

84. காசி,வங்கா,காமரூபா மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மதுரை ஆகிய இடங்களில் சிறப்புமிக்க துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன என்று கூறும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

85. மௌரியர் கால கலைகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

86. யக்க்ஷன்,யக்க்ஷி உருவ சிலைகள் எந்த கலைப்பிரிவை சார்ந்தவை?
See Answer:
alert-success

87. அரண்மனைகள் மற்றும் பொதுக் கட்டடங்கள், ஒற்றைக் கல் தூண்கள், பாறைக் குடைவரை கட்டடக்கலை, ஸ்தூபிகள் ஆகியவை எந்த பிரிவை சார்ந்தவை?
See Answer:
alert-success

88. நீர்,வளம், மரங்கள், காடுகள் ,காட்டுச் சூழல் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய கடவுள் யார்?
See Answer:
alert-success

89. யக்க்ஷாவின் பெண் வடிவத்தின் பெயர்?
See Answer:
alert-success

90. செங்கல் அல்லது கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ள அரைக் கோள வடிவம் உடைய குவிமாடம் போன்ற அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

91. புத்தரின் உடலுறுப்புகளின் எச்சங்கள் எதன் மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்?
See Answer:
alert-success

92. எங்குள்ள தூணின் சிகரப் பகுதியில் தர்மசக்கரம் இடம்பெற்றுள்ளது?

See Answer:
alert-success

93. எங்கு உள்ள மூன்று குகைகளில் அசோகர் உடைய அர்பணிப்பு கல்வெட்டுகள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

94. எங்கு உள்ள மூன்று குகைகளில் தசரத மௌரியரின் (அசோகரின் பெயரன்) கல்வெட்டுகள் இடம்பெற்றுள்ளன?
See Answer:
alert-success

95. எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் படையெடுப்பு மௌரியப் பேரரசை வலிமை குன்ற செய்தது ?
See Answer:
alert-success

96. மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யார்?
See Answer:
alert-success

97. பிரகத்ரதா யாரால் கொல்லப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

98. சுங்க வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

99. ராஜகிரகத்தின் தற்போதைய பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

100. பாடலிபுத்திரத்தின் தற்போதைய பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

101. கலிங்கத்தின் தற்போதைய பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

102. சீனப்பெருஞ்சுவர் எந்த அரசால் கட்டப்பட்டது?

See Answer:
alert-success

103. கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒலிம்பியா வின் ஜியஸ் கோயில் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

1 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை