1. கரகம் எனும் பித்தளை செம்பையோ சிறிய குடத்தையோ தலையில் வைத்து தாளத்திற்கு ஏற்ப ஆடுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

2. கரகாட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் என்னென்ன ?

See Answer:
alert-success

3. "நீரற வறியாக் கரகத்து" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

4. 11 வகை ஆடல்கள் பற்றி குறிப்பிடும் நூல்?
See Answer:
alert-success

5. மாதவி ஆடிய 11 வகை ஆடல்களில் எந்த ஆடல் கரகாட்டத்திற்கு அடிப்படை என்று கருதப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

6. மயில் வடிவ கூட்டுக்குள் ஒருவர் தன் உருவத்தை மறைத்துக் கொண்டு நையாண்டி மேளத்திற்கேற்ப ஆடும் ஆட்டத்திற்கு பெயரென்ன ?
See Answer:
alert-success

7. கரகாட்டத்தின் துணை ஆட்டமாக ஆடப்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

8. கா என்பதற்கு என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

9. ஒரே நிறத் துணியை முண்டாசு போல கட்டியும் காலில் சலங்கை அணிந்து கையில் வைத்துள்ள சிறு துணியை இசைக்கேற்ப வீசி ஆடும் ஆட்டத்திற்கு பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

10. ஒயிலாட்டத்தை பெரும்பாலும் யார் ஆடுவார்கள்?
See Answer:
alert-success

11. வானத்து தேவர்கள் ஆடிய ஆட்டம் என பொருள் கொள்ளப்படுவது?
See Answer:
alert-success

12. ஆண்கள் மட்டுமே ஆடும் ஆட்டம் எது?

See Answer:
alert-success

13. தேவராட்டத்திற்குரிய இசைக்கருவி எது ?
See Answer:
alert-success

14. உறுமி வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
See Answer:
alert-success

15. தேவராட்டத்தில் எத்தனை கலைஞர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பொது மரபாக உள்ளது?
See Answer:
alert-success

16. தேவராட்டம் போன்றே ஆடப்பட்டு வருகின்ற கலை எது ?
See Answer:
alert-success

17. பொய்க்கால் குதிரையாட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

18. பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் யாருடைய காலத்தில் தஞ்சைக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

19. எந்த ஆட்டத்திற்கு பாடல்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ?
See Answer:
alert-success

20. பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் ராஜஸ்தானில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

21. பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் கேரளத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
See Answer:
alert-success

22. தப்பு என்றதோர் கருவியை இசைத்துக் கொண்டே அதன் இசைக்கு ஏற்ப ஆடப்படும் நிகழ்கலைக்கு பெயர் என்ன ?

See Answer:
alert-success

23. "தந்தகக என்று தாளம் பதலை திமிலைதுடி தம்பட்ட மும்பெருக"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்& ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

24. ஒன்றை சொல்வதென்றே இசைக்கப்படும் இசைக்கவல்ல தாளக் கருவி எது?
See Answer:
alert-success

25. எந்த நூலில் கருப்பொருள்களில் ஒன்றாக பறை இடம்பெற்றுள்ளது ?
See Answer:
alert-success

26. நாட்டுப்புற மக்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் கலைக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

27. எந்தக் கலையில் ஒரு கதையை இசை, வசனம், ஆடல், பாடல் மெய்ப்பாடு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து வழங்குவர்?
See Answer:
alert-success

28. திரௌபதி அம்மன் வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாக எந்த கலை இருக்கிறது?
See Answer:
alert-success

29. "நாடகக் கலையை மீட்டெடுப்பது தமது குறிக்கோள்" என கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

30. ந.முத்துசாமி பெற்ற விருதுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

31. வேளாண்மை செய்வோரின் கலையாக இருந்தது எது?
See Answer:
alert-success

32. தோலாலான பாவையை கொண்டு நிகழ்த்தும் கலைக்கு என்ன பெயர் ?

See Answer:
alert-success

33. மரப்பாவையை பற்றி குறிப்பிடும் நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

34. எந்த நூலில் தோற்பாவைக் கூத்து பற்றிய செய்திகளை காண முடிகிறது?
See Answer:
alert-success

35. எந்த நாட்டில் இராச சோழன் தெரு என்பது இன்றும் உள்ளது?
See Answer:
alert-success

36. "சாந்தமானதொரு பிரபஞ்சத்தை சுமக்கின்றன ஒல்லித் தண்டுகள்" இவ்வரிகளை இயற்றியவர்?
See Answer:
alert-success

37. கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

38. கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி படைத்த கவிதைத் தொகுதிகள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

39. "செம்பொ னடிச்சிறு கிங்கிணியோடு சிலம்பு கலந்தாட" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer:
alert-success

40. முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத் தமிழை இயற்றியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

41. செங்கீரைச்செடி காற்றில் ஆடுவது போன்று குழந்தையின் தலை எந்த மாதங்களில் மென்மையாக அசையும்?
See Answer:
alert-success

42. சிற்றிலக்கிய வகைகள் எத்தனை?

See Answer:
alert-success

43. இறைவனையோ ,தலைவரையோ, அரசனையோ பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொண்டு அவரை குழந்தையாகக் கருதி பாடப்படும் இலக்கியம் எது?
See Answer:
alert-success

44. பிள்ளைத்தமிழில் எத்தனை பருவங்கள் இடம்பெறும்?
See Answer:
alert-success

45. பிள்ளைத்தமிழில் பருவங்களுக்கு எத்தனை பாடல்கள் இடம்பெறும்?
See Answer:
alert-success

46. பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் மொத்த பாடல்கள் எண்ணிக்கை ?
See Answer:
alert-success

47. குமரகுருபரரின் காலம் எது ?
See Answer:
alert-success

48. குமரகுருபரர் எந்தெந்த மொழிகளில் புலமை பெற்றவர் ?
See Answer:
alert-success

49. குமரகுருபரர் இயற்றிய நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

50. பிள்ளைத்தமிழில் இருபாலருக்கும் பொதுவான பருவங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

51. ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ்க்குரிய கடைசி மூன்று பருவங்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

52. பெண்பாற் பிள்ளைத் தமிழுக்கு உரிய கடைசி மூன்று பருவங்கள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

53. "கம்பன் இசைத்த கவி எல்லாம் நான்" எனப் பெருமை படுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

54. "தாதுகு சோலை தோறும் செண்பகக் காடு தோறும்…" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற காண்டம் &நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

55. "தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க.." இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற காண்டம் &நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

56. "வண்மையில்லை யோர்வறுமை யின்மையால்" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற காண்டம் &நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

57. "வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியில் மறைய" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற காண்டம் &நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

58. "ஆளு நெடுந்திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ?" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற காண்டம் &நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

59. ""உறங்குகின்ற கும்பகன்ன! உங்கள் மாய வாழ்வெலாம் இறங்குகின்றது…" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற காண்டம் &நூல் எது ?
See Answer:
alert-success

60. கம்பர் ராமனது வரலாற்றை தமிழில் வழங்கி தன் நூலுக்கு என்ன பெயரிட்டார்?
See Answer:
alert-success

61. கம்ப ராமாயணம் எத்தனை காண்டங்கள் கொண்டது?
See Answer:
alert-success

62. கம்பரை பாராட்டி வழங்கப்படும் முதுமொழிகள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

63. கம்பர் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

64. கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் யார் ?
See Answer:
alert-success

65. கம்பர் இயற்றிய வேறு நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

66. பாய்ச்சல் எனும் சிறுகதை எந்த சிறுகதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது?
See Answer:
alert-success

67. தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள் எனும் நூலை இயற்றியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

68. சா.கந்தசாமி எந்த இடத்தைச் சேர்ந்தவர் ?
See Answer:
alert-success

69. சா.கந்தசாமி தனது எந்த புதினத்தால் எழுத்துலகில் புகழ் பெற்றார் ?
See Answer:
alert-success

70. சா.கந்தசாமியின் எந்த புதினத்திற்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்தது?
See Answer:
alert-success

71. சா கந்தசாமி எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

72. "ஓங்கு இரும் பரப்பின் வங்க ஈட்டத்து தொண்டியோர்"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?

See Answer:
alert-success

73. "ஓங்கு இரும் பரப்பின் வங்க ஈட்டத்து தொண்டியோர்"இவ்வரிகளில் குறிப்பிடப்படும் ஊர் எது?
See Answer:
alert-success

74. தேன்மழை நூலின் ஆசிரியர் ?
See Answer:
alert-success

75. திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் நூலின் ஆசிரியர் ?
See Answer:
alert-success

76. நாட்டார் கலைகள் நூலின் ஆசிரியர்?
See Answer:
alert-success

q7
See Answer:
alert-success

q8
See Answer:
alert-success

q9
See Answer:
alert-success

q10
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை