1. ஒளிப்படி இயந்திரம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

2. எந்த ஆண்டு உலகின் முதல் ஒளிப்படி எடுக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

3. சீரோகிராஃபி என்பது எந்த மொழிச்சொல்
See Answer:
alert-success

4. சீரோகிராஃபி என்பதற்கு என்ன பொருள்
See Answer:
alert-success

5. எந்த ஆண்டு ஒளிப்படி இயந்திரம் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

6. குறியீடுகளின் மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் வெற்றிகண்டு அதற்கு காப்புரிமை பெற்றவர் யார்
See Answer:
alert-success

7. அலெக்சாண்டர் பெயின் எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர்
See Answer:
alert-success

8. எந்த ஆண்டு குறியீடுகளின் மின்னாற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் வெற்றிகண்டு அதற்கு காப்புரிமை பெற்றார்?
See Answer:
alert-success

9. பான்டெலிகிராஃப் கருவியை உருவாக்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

10. முதன்முதல் எந்த ஆண்டு தொலைநகல் சேவை தொடங்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

11. முதல் முதல் எந்த இரு நகரங்களுக்கிடையே தொலைநகல் சேவை தொடங்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

12. எந்த ஆண்டு கணினி மூலம் தொலை நகல் எடுக்கும் தொழில் நுட்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

13. தொலை நகல் எடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

14. ஹாங்க் மாக்னஸ்கி எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர்
See Answer:
alert-success

15. "நான் இங்கிலாந்திலும் உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் என் வங்கி பணத்தை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கொரு சிந்தித்தேன். சாக்லேட்டுகளை வெளித்தள்ளும் இயந்திரத்திலிருந்து யோசனை கிடைத்தது அங்கு சாக்லேட்; இங்கே பணம்" கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

16. ஜான் ஷெப்பர்டு பாரன் எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர்
See Answer:
alert-success

17. எந்த வங்கிக்காக முதன்முதலில் தானியங்கி பணம் இயந்திரம் நிறுவப்பட்டது
See Answer:
alert-success

18. எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் தானியங்கி பணம் இயந்திரம் நிறுவப்பட்டது
See Answer:
alert-success

19. யார் தலைமையிலான குழு ஒன்று முதல் தானியங்கி பணம் இயந்திரத்தை நிறுவியது
See Answer:
alert-success

20. கடவுச்சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெற்றவர் யார்?
See Answer:
alert-success

21. ஆட்ரியன் ஆஷ்ஃபீல்டு எந்த ஆண்டு கடவுச்சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெற்றார்?
See Answer:
alert-success

22. எந்த ஆண்டு வையக விரிவு வலை வழங்கி உருவாக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

23. வையக விரிவு வலை வழங்கி உருவாக்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

24. "இணையத்தில் இது இல்லை எனில் உலகத்தில் அது நடைபெறவே இல்லை" என்பது யாருடைய வாசகம்?
See Answer:
alert-success

25. எந்த ஆண்டு இணைய வணிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

26. இணைய வணிகத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

27. அமெரிக்காவில் எந்த ஆண்டு இணையவழி மளிகைக்கடை தொடங்கப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

28. IRCTC இணையவழி பயணச்சீட்டு பதிவு செய்யும் முறை எப்போது தொடங்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

29. தேசிய திறனாய்வுத் தேர்வு என்பது எந்த வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உரியது?
See Answer:
alert-success

30. தேசிய திறனாய்வு மற்றும் கல்வித் தொகை தேர்வு என்பது எந்த வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உரியது
See Answer:
alert-success

TRUST -என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
See Answer:
alert-success

32. "கிளிக்கு றெக்கை இருக்கும் வரைக்கும் மக்களுக்கு வானம் தூரமில்லை"- இவ்வரிகளை எழுதியவர் ?
See Answer:
alert-success

33. "முளைக்கும் விதைகள் முளைக்கத் துடித்தால் பூமி ஒன்றும் பாரமில்லை"-இவ்வரிகளை எழுதியவர் ?
See Answer:
alert-success

34. "அறிவியல் என்னும் வாகனம் மீதில் ஆளும் தமிழை நிறுத்துங்கள் ,கரிகாலன் தன் பெருமையெல்லாம் கணிப்பொறி உள்ளே பொருத்துங்கள்"-இவ்வரிகளை எழுதியவர் ?
See Answer:
alert-success

35. "ஏவுகணைகளும் தமிழை எழுதி எல்லா கோளிலும் ஏற்றுங்கள்"இவ்வரிகளை எழுதியவர் ?
See Answer:
alert-success

36. கவிஞர் வைரமுத்து எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

37. கவிஞர் வைரமுத்து இந்திய அரசின் எந்த உயரிய விருதினை பெற்றுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

38. வைரமுத்து எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகடமி விருது பெற்றார்
See Answer:
alert-success

39. வைரமுத்து தனது எந்த நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார்
See Answer:
alert-success

40. இந்தியாவின் சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான தேசிய விருதை வைரமுத்து எத்தனை முறை வென்றுள்ளார்
See Answer:
alert-success

41. சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான மாநில அரசின் விருதினை கவிஞர் வைரமுத்து எத்தனை முறை பெற்றுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

42. "புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பின் வலவன் ஏவா வான ஊர்தி"
See Answer:
alert-success

43. "அந்தரத் தார்மய னேஎன ஐயுறும் தந்திரத்தால் தம நூல்கரை கண்டவன்" -இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

44. "வெந்திற லான்,பெருந் தச்சனைக் கூவி," ஓர் எந்திர வூர்திஇ யற்றுமின்"என்றான்"-இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

45. "ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனமே நேரிதின் உனர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே"--இவ்வரிகள் இயற்றியவர் யார்
See Answer:
alert-success

46. ஓரறிவு என்பது எதனை அறியும் ஆற்றல் ?
See Answer:
alert-success

47. ஈரறிவு என்பது எதனை அறியும் ஆற்றல் ?
See Answer:
alert-success

48. மூவறிவு என்பது எதனை அறியும் ஆற்றல் ?
See Answer:
alert-success

49. நான்கறிவு என்பது எதனை அறியும் ஆற்றல் ?
See Answer:
alert-success

50. ஐந்தறிவு என்பது எதனை அறியும் ஆற்றல் ?
See Answer:
alert-success

51. ஐந்தறிவு என்பது எதனை அறியும் ஆற்றல் ?
See Answer:
alert-success

52. ஓரறிவு உயிரினம் எது?
See Answer:
alert-success

53. ஈரறிவு உயிரினம் எது?
See Answer:
alert-success

54. மூவறிவு உயிரினம் எது?
See Answer:
alert-success

நான்கறிவு உயிரினம் எது?
See Answer:
alert-success

ஐந்தறிவு உயிரினம் எது?
See Answer:
alert-success

ஆறறிவு உயிரினம் எது?
See Answer:
alert-success

58. தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல்?
See Answer:
alert-success

59. தொல்காப்பியம் எத்தனை அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

60. தொல்காப்பியம் எத்தனை இயல்களைக் கொண்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

61. தொல்காப்பியம் எந்த அதிகாரங்களில் மொழி இலக்கணங்களை விளக்குகிறது ?
See Answer:
alert-success

62. தமிழரின் அகம் புறம் சார்ந்த வாழ்வியல் நெறிகளையும் தமிழிலக்கிய கோட்பாடுகளையும் தொல்காப்பியத்தின் எந்த அதிகாரம் விளக்குகிறது ?
See Answer:
alert-success

63. திரு.சிவன் அவர்கள் இஸ்ரோவின் எத்தனையாவது தலைவர்?
See Answer:
alert-success

64. இஸ்ரோவின் தலைவர் பதவியை ஏற்றிருக்கும் முதல் தமிழர் யார் ?
See Answer:
alert-success

65. எந்த ஆண்டு சிவன் அவர்கள் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தின் இயக்குனராக இருந்து இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

66. சிவன் அவர்களின் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் ?
See Answer:
alert-success

67. சிவன் அவர்களின் தந்தை பெயர்
See Answer:
alert-success

68. எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் பிஎஸ்எல்வி திட்டத்தை தொடங்க அரசாங்கம் இசைவு தந்தது?
See Answer:
alert-success

69. எந்த ஆண்டு சிவன் விக்ரம் சாராபாய் நிறுவனத்தில் பொறியாளராக பணியில் இணைந்தார் ?
See Answer:
alert-success

70. இந்திய விண்வெளித் திட்டத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர்?
See Answer:
alert-success

71. ஆரியபட்டா என்ற முதல் செயற்கை கோள் ஏவு தளத்தில் காரணமானவர்
See Answer:
alert-success

72. விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் எங்கு செயல்பட்டு வருகிறது?
See Answer:
alert-success

73. யாருட முயற்சியால் இஸ்ரோ தொடங்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

74. சித்தாரா செயலி யாரால் உருவாக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

75. SITARA விரிவாக்கம் என்ன?
See Answer:
alert-success

76. அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் எத்தனையாவது குடியரசு தலைவர்
See Answer:
alert-success

77. அப்துல்கலாம்க்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

2015ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் அப்துல்கலாம் விருதைப் பெற்ற முதல் அறிவியல் அறிஞர் யார்?
See Answer:
alert-success

79. வளர்மதி எந்த ஊரைச் சார்ந்தவர்
See Answer:
alert-success

80. வளர்மதி எந்த ஆண்டு முதல் இஸ்ரோவில் பணியாற்றி வருகிறார்
See Answer:
alert-success

81. உள்நாட்டிலேயே உருவான முதல் ரேடார் இமேஜிங் செயற்கை கோள் எது?
See Answer:
alert-success

82. RISAT-1 திட்டத்தின் இயக்குனராக பணியாற்றியவர் ?
See Answer:
alert-success

83. இஸ்ரோவின் செயற்கைக்கோள் திட்ட இயக்குனராக பணியாற்றிய இரண்டாவது பெண் அறிவியல் அறிஞர் ?
See Answer:
alert-success

84. அருணன் சுப்பையா எந்த ஊரைச் சார்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

85. எந்த ஆண்டு அருணன் சுப்பையா விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தில் பணியில் சேர்ந்தார்
See Answer:
alert-success

86. 2013ஆம் ஆண்டு மங்கள்யான் செயற்கைக்கோளை உருவாக்கிய இந்தியாவின் செவ்வாய் சுற்றுகலன் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குனராக இருந்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

87. இளைய கலாம் என அழைக்கப்படுபவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

88. மயில்சாமி அண்ணாதுரை எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

89. மயில்சாமி அண்ணாதுரை எந்த ஆண்டு இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணியில் சேர்ந்தார்?
See Answer:
alert-success

90. மயில்சாமி அண்ணாதுரை தமது அறிவியல் அனுபவங்களை என்ன நூலாக எழுதியுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

91. அக்னிச் சிறகுகள் ஆசிரியர்?
See Answer:
alert-success

92. மின்மினி நூலின் ஆசிரியர்?
See Answer:
alert-success

93. ஏன், எதற்கு, எப்படி என்ற நூலின் ஆசிரியர்?
See Answer:
alert-success

94. "மயில் பொறியை வானத்தில் பறக்க வைத்தோம் மணிபல்லவம் தீவுக்கு பறந்து சென்றோம்" இவ்வரிகளை எழுதியவர் ?
See Answer:
alert-success

95. ஒரு சராசரி மனிதனுடைய நாக்கில் எத்தனை சுவை அரும்புகள் உண்டு?
See Answer:
alert-success

96. "கடலிலே கோடி கோடிக் கதிர் கைகள் ஊன்றுகின்றாய்"-இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:

1 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை