1. ஏறுதழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சங்க இலக்கியம் எது ?
See Answer:
alert-success

2. "எழுந்தது துகள்,ஏற்றனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மருப்பு,கலங்கினர் பலர்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer:
alert-success

3. கலித்தொகையின் எந்த கலியில் ஏறுதழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

4. "நீறு எடுப்பவை, நிலம் சாடுபவை, மாறுஏற்றுச் சிலைப்பவை" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?
See Answer:
alert-success

5. எருதுகட்டி என்னும் மாடு தழுவுதல் நிகழ்வை குறிப்பிடும் பள்ளு எது?
See Answer:
alert-success

6. எகிப்தில் உள்ள எந்த சித்திரத்தில் காளைப் போர் குறித்த செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன?
See Answer:
alert-success

7. காளைப் போர் குறித்த செய்திகளை உடைய சித்திரமான கினோஸஸ் எங்கு உள்ளது ?
See Answer:
alert-success

8. எருது பொருதார் கல் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

9. மூன்று எருதுகளை பலர் கூடி விரட்டுவது போன்ற பண்டைய ஓவியம் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

10. திமிலுடன் கூடிய காளை ஒன்றைப் ஒருவர் அடக்குவது போன்று ஓவியம் எங்குள்ளது?
See Answer:
alert-success

11. திமிரு உடன் கூடிய காளை ஓவியம் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

12. சிந்துவெளி அகழ்வாய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட மாடு தழுவும் கல் முத்திரை ஒன்று தமிழர்களின் பண்பாட்டு தொல்லியல் அடையாளமான ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பதாகக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

13. மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படுகிற வளையத்தினை குறிக்கும் சொல் எது?
See Answer:
alert-success

14. புகார் நகரோடு அதிகம் தொடர்புடையதாகக் திகழ்ந்த இந்திரவிழா எந்த நூல்களில் விவரிக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

15. "பாடை மாக்களும் ஐம்பெருங் குழுவும் எண்பேர் ஆயமும் வந்தொருங்கு குழீஇ" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

16. "விழவுமலி மூதூர் வீதியும் மன்றமும் பழமணல் மாற்றுமின்; புதுமணல் பரப்புமின்"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

17. ஐம்பெருங்குழு உள்ளடக்கியவர்கள் யார் யார்?
See Answer:
alert-success

18. எண்பேராயம் உள்ளடக்கியவர்கள் யார் யார்?
See Answer:
alert-success

19. தமிழ் மக்களின் வாழ்வியலை சொல்லும் கருவூலங்களாக திகழும் இரண்டு நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

20. மணிமேகலைக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

21. பெண்மையை முதன்மைப்படுத்தும் புரட்சிக் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

22. பண்பாட்டுக் கூறுகளை காட்டும் தமிழ் காப்பியம் என அழைக்கப்படுவது எது?
See Answer:
alert-success

23. மணிமேகலை காப்பியத்தை இயற்றியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

24. கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனாரின் இயற்பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

25. சீத்தலை சாத்தனார் எங்கு பிறந்தார் ?
See Answer:
alert-success

26. இளங்கோவடிகள் சீத்தலைசாத்தனார் எவ்வாறு பாராட்டியுள்ளார் ?
See Answer:
alert-success

27. "அறமெனப்படுவது யாதெனக் கேட்பின் மறவாத இதுகேள்!மன்னுயிர்க் கெல்லாம் உண்டியும் உடையும் உறையுளும் அல்லது கண்டது இல்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

28. எந்த ஆண்டு ராபர்ட் புரூஸ் பூட் எனும் தொல்லியல் அறிஞர் சென்னை பல்லாவரம் செம்மண் மேட்டுப்பகுதியில் எலும்பையும் கருவியையும் கண்டுபிடித்தார்?
See Answer:
alert-success

29. இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கல்லாயுதம் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

30. ரோமானியர்களின் பழங்கள் எங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

31. எங்கு நடந்த அகழ்வாய்வில் ரோமானிய மட்பாண்டங்கள் கிடைத்தன?
See Answer:
alert-success

32. எந்த ஆண்டு நடந்த ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வில் ஏராளமான முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ?
See Answer:
alert-success

33. "மகத நன்நாட்டு வாள்வாய் வேந்தன் பகைப்புறத்து கொடுத்த பட்டிமண்டபம்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

34. "பட்டி மண்டபத்து பாங்கு அறிந்து ஏறுமின்"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

35. "பட்டிமண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை; எட்டினோடு இரண்டும் அரியணையே" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

36. "பன்ன அரும் கலைதெரி பட்டிமண்டபம்" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

37. "பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையினானே" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

38. தமிழக மாட்டினங்களின் தாய் இனம் என்று கருதப்படுவது எது
See Answer:
alert-success

39. காங்கேய மாடுகள் பிறக்கும்போது என்ன நிறத்தில் இருக்கும்?
See Answer:
alert-success

40. எங்கு காங்கேயம் மாடுகளின் உருவம் பொறித்த கிமு முதலாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சேரர் கால நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன
See Answer:
alert-success

41. தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?-
See Answer:
alert-success

42. தமிழக வரலாறும் தமிழர் பண்பாடும் என்ற நூலை எழுதியவர்?-
See Answer:
alert-success

43. தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியத்தில் பறவைகள் எனும் நூலை எழுதியவர்?-
See Answer:
alert-success

44. தொல்லியல் நோக்கில் சங்ககாலம் எனும் நூலை எழுதியவர்? -
See Answer:
alert-success

45. தமிழர் சால்பு என்னும் நூலை எழுதியவர் ? -
See Answer:
alert-success

1 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை