1. இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தது?
See Answer:
alert-success

2. எங்கு கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பூரண சுவராஜ் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

3. முழு சுதந்திர நாளாக கொண்டாடப்பட்டது எப்போது?
See Answer:
alert-success

4. இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய சபை எப்போது உருவாக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

5. இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார்?
See Answer:
alert-success

6. இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் எத்தனை பெண் உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர்?
See Answer:
alert-success

7. எத்தனை பேர் கொண்ட அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழு உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

8. அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர்?
See Answer:
alert-success

9. அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டவர்?
See Answer:
alert-success

10. அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது?
See Answer:
alert-success

11. எத்தனை நாடுகளின் அரசமைப்பு சட்டங்களின் சிறப்பான பகுதிகளை மாதிரியாகக் கொண்டு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

12. முழுமையான அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்க எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட காலம் எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

13. இந்திய அரசாங்கத்தை உருவாக்க எவ்வளவு செலவிடப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

14. இந்திய அரசமைப்பு உருவானபோது இடம்பெற்றிருந்த உறுப்புகள் பகுதிகள் அட்டவணைகள் எத்தனை?
See Answer:
alert-success

15. தற்போது எத்தனை உறுப்புகள் பகுதிகள் அட்டவணைகள் உள்ளன?
See Answer:
alert-success

16. அரசமைப்பு சட்டம் 16 9 2016 வரை எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

17. இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் உண்மை பிரதிகள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

18. இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் உண்மை பிரதிகள் நாடாளமன்ற நூலகத்தில் என்ன வாயு நிரப்பப்பட்ட பேழையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

5 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை