1. மராத்திய தளபதிகளுள் தமிழகத்தில் மராத்திய ஆட்சியை ஏற்படுத்துவதில் வெற்றி கண்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

2. எந்த ஆண்டு தஞ்சாவூரில் மராத்தியர் ஆட்சி தொடங்கியது
See Answer:
alert-success

3. மராத்தியர் வாழ்ந்த குறுகலான நிலப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

4. சிவாஜிக்கு முந்தைய காலத்தில் மராத்தியர்கள் யாரின் கீழ் செயல்பட்டனர்
See Answer:
alert-success

5. "மராத்திய நாட்டில் மத எழுச்சி என்பது பிராமண சமயம் சார்ந்ததாக இல்லை.அமைப்புகள் சடங்குகள் வகுப்பு வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான தனது போராட்டத்தை பொருத்த அளவில் வழக்கத்தில் உள்ள கொள்கைக்கு மாறானதாக அது அமைந்தது. துறவிகள் பெரும்பாலும் பிராமண வகுப்பைச் சாராமல் சமூகத்தின் அடிநிலையைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் " என கூறியவர் யார்
See Answer:
alert-success

6. சிவாஜி அரசின் தலைநகராக விளங்கியது எது
See Answer:
alert-success

7. சிவாஜி எங்கு பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

8. சிவாஜியின் தாய் தந்தை யார்
See Answer:
alert-success

9. சிவாஜி தனது தாய் வழியில் யாருடைய வழித்தோன்றலாக இருந்தார்
See Answer:
alert-success

10. சிவாஜி தனது தந்தை வழியில் யாருடைய வழித்தோன்றலாக இருந்தார்
See Answer:
alert-success

11. அகமதுநகர் அகமது ஷாவின் அபிசீனியா அமைச்சராக இருந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

12. யாரிடம் ஷாஜி போன்ஸ்லே சேவை புரிந்தார்
See Answer:
alert-success

13. சிவாஜி யாருடைய பராமரிப்பில் இருந்தார்
See Answer:
alert-success

14. ராணுவம் மற்றும் நிர்வாக சேவைகளுக்கான அங்கீகாரமாக வழங்கப்பட்ட நிலம் எது
See Answer:
alert-success

15. சிவாஜி யாரை தனது குருவாக ஏற்று மரியாதை செலுத்தினார்
See Answer:
alert-success

16. தனது எத்தனையாவது வயதில் சிவாஜி ராணுவத்தில் ஈடுபாடு காட்டத் தொடங்கினார்
See Answer:
alert-success

17. எந்த ஆண்டு தோர்னா கோட்டையை பீஜப்பூர் சுல்தானிடம் இருந்து சிவாஜி கைப்பற்றினார்
See Answer:
alert-success

18. எப்போது தாதாஜி கொண்டதேவ் மறைந்தார்
See Answer:
alert-success

19. சிவாஜியின் தந்தையை சிறையில் அடைத்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

20. சிவாஜி யாரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின் முகலாய சேவையில் சேர விருப்பம் தெரிவித்தார் தக்காணத்தின் முகலாய அரசப் பிரதிநிதியாக இருந்தவர்
See Answer:
alert-success

21. எந்த ஆண்டு பீஜப்பூர் சுல்தான் சாஜியை விடுதலை செய்தார்
See Answer:
alert-success

22. எந்த ஆண்டுகளின் இடைப்பட்ட காலத்தில் சிவாஜி ராணுவ செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதில் இருந்து விலகியிருந்தார்
See Answer:
alert-success

23. பிரதாப்கர் கோட்டை எங்கு கட்டப்பட்டது
See Answer:
alert-success

24. பீஜப்பூர் சுல்தான் முகமது அடில்ஷா எப்போது மரணமடைந்தார்
See Answer:
alert-success

25. முகமது அடில் ஷா மரணம் அடைந்த பின்பு அடுத்து பொறுப்பை ஏற்றவர் யார்
See Answer:
alert-success

26. எந்த ஆண்டு பீடார் கல்யாணி பரிந்தர் ஆகியவற்றை அவுரங்கசீப் கைப்பற்றினார்
See Answer:
alert-success

27. சிவாஜியின் மீது தாக்குதல் நடத்த முடிவு செய்து அஃப்சல்கான அந்த பணியில் ஈடுபடுத்தியவர் யார்
See Answer:
alert-success

28. "மலையில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் எலியை சங்கிலியில் கட்டி இழுத்துக் கொண்டு வருவதாக "சூளுரைத்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

29. எந்த ஆண்டு சிவாஜி மற்றும் அஃப்சல்கான் இடையே சண்டை நடந்து
See Answer:
alert-success

30. எப்போது ஔரங்கசீப் மாமன்னராக அரியணை ஏறினார்
See Answer:
alert-success

31. எந்த ஆண்டு செயிஷ்டகான் தக்காணத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

32. பூனாவுக்கு 400 படைவீரர்களுடன் திருமண குழுவினர் போல் சென்று சிவாஜி யாரை தாக்கினார்
See Answer:
alert-success

அரபிக்கடல் பகுதியில் முகலாயரின் முக்கிய துறைமுகமாக விளங்கிய நகர் எது
See Answer:
alert-success

34. சிவாஜி சூரத் மீது எப்போது தாக்குதல் நடத்தினார்
See Answer:
alert-success

35. யாருடைய தலைமையில் பீஜப்பூரை இணைப்பதற்காகவும சிவாஜியை வீழ்த்துவதற்காகவும் ஒளரங்கசீப் ராணுவத்தை அனுப்பினார்
See Answer:
alert-success

36. இரண்டாம் பகதூர் ஷா என அழைக்கப்பட்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

37. புரந்தர் உடன்படிக்கை எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது
See Answer:
alert-success

38. புரந்தர் உடன்படிக்கையின்படி சிவாஜி முகலாயரின்கீழ் என்னவாக செயல்பட்டு பீஜப்பூரைக் கைப்பற்ற உதவ ஒப்புக் கொண்டார்
See Answer:
alert-success

சிவாஜியும் அவரது மகன் சாம்பாஜியும் செய்யும் எப்போது கைது செய்யப்பட்டனர்
See Answer:
alert-success

40. எந்த ஆண்டு முதல் சிவாஜி தீவிர போர் கொள்கையைக் கடைபிடிக்கலானார்
See Answer:
alert-success

41. சிவாஜியின் கீழ் சாம்பாஜி என்ன படிநிலையில் நியமிக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

42. எந்த ஆண்டு சூரத்தில் இருந்து சௌத் எனப்படும் நான்கில் ஒரு பங்கு வருமானத்தை வருடாந்திர கப்பமாக மராத்தியர் பெற்றனர்
See Answer:
alert-success

43. எப்போது சிவாஜி அரியணை ஏறினார்
See Answer:
alert-success

44. சிவாஜி என்ன பட்டத்தை சூட்டிக்கொண்டார்
See Answer:
alert-success

45. சிவாஜி எந்தக் கோட்டையில் அரசராக அரியணை ஏறினார்
See Answer:
alert-success

46. சிவாஜி எந்த சுல்தானுடன் ரகசிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார்
See Answer:
alert-success

47. வெங்கோஜியின் வேறு பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

48. வெங்கோஜியை தஞ்சாவூரை நிர்வகிக்குமாறு பணித்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

49. மராத்தியர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பாதுகாப்பு அரணாக திகழ்ந்த இடம் எது
See Answer:
alert-success

50. சிவாஜிக்கு எதிராக முகலாய முகாமில் இணைந்த மர்த்திய அரசர் யார்
See Answer:
alert-success

51. சாம்பாஜி அவுரங்கசீப் பால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு எந்த கோட்டைக்கு அனுப்பப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

52. இளவரசர் இரண்டாம் அக்பருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

53. எந்த ஆண்டு சாம்பாஜி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

54. சாம்பாஜியின் மறைவிற்குப் பிறகு செஞ்சிக் கோட்டையில் இருந்து சண்டையை தொடங்கியவர் யார்
See Answer:
alert-success

55. ராஜாராம் எப்போது மரணம் அடைந்தார்
See Answer:
alert-success

56. ராஜாராமின் முதல் மனைவி யார்
See Answer:
alert-success

57. எந்த ஆண்டு அவுரங்கசீப் இறந்தார்
See Answer:
alert-success

அவுரங்கசீப்பின் மரணத்துக்குப் பிறகு விடுதலையான சாம்பாஜியின் மகன் யார்
See Answer:
alert-success

59. யாருக்கிடையே 1708 ஆம் ஆண்டு உள்நாட்டு கலகம் மராத்தியர்கள் இடையே நடைபெற்றது
See Answer:
alert-success

60. எந்த ஆண்டு சாஹூ அரியணை ஏறினார்
See Answer:
alert-success

61. சாகு அரசராக அரியணை ஏறுவதற்கு ஆதரவாக இருந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

62. பாலாஜி விஸ்வநாத் எப்போது பஷ்வாவாக நியமிக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

63. கோல்காபூரை தலைநகராகக் கொண்டு ஒரு மாற்று அரசாங்கத்தை நடத்தியவர் யார்
See Answer:
alert-success

64. ராஜாராமின் இரண்டாவது மனைவி மற்றும் மகன் ?
See Answer:
alert-success

65. எந்த ஆண்டு சாஹூ மறைந்தார்
See Answer:
alert-success

66. சாஹூ மறைந்த பின் அரியணை ஏறியவர் யார்
See Answer:
alert-success

67. தாராபாய் எப்போது மரணம் அடைந்தார்
See Answer:
alert-success

68. ராமராஜா எப்போது மரணம் அடைந்தார்
See Answer:
alert-success

69. ராம ராஜாவின் தத்துப் புதல்வர் யார்
See Answer:
alert-success

70. இரண்டாவது சாஹூ எப்போது மரணமடைந்தார்
See Answer:
alert-success

71. இரண்டாவது சாஹூவிற்குபின் அரியணை ஏறிய அவர் யார்
See Answer:
alert-success

72. பிரதாப் சிங்கை சதித் திட்டம் தீட்டியதாக குற்றம் சாட்டி எந்த ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசு ஆட்சியில் இருந்து அவரை நீக்கியது
See Answer:
alert-success

73. பிரதாப்சிங் எப்போது மரணம் அடைந்தார்
See Answer:
alert-success

74. இரண்டாம் சஷாஜி எப்போது மரணம் அடைந்தார்
See Answer:
alert-success

75. சிவாஜியின் அரசவையின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

76. நாட்டின் பொது நலன்கள் மற்றும் முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்துவது எந்த அதிகாரியின்னுடைய கடமை
See Answer:
alert-success

77. மராட்டியர் ஆட்சியில் பிரதம மந்திரி இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

78. மராத்தியர் ஆட்சி யில் அரசின் அனைத்து கணக்குகளையும் ஆராய்ந்து ஒப்புதல் கையொப்பம் இடுவது யாருடைய வேலை
See Answer:
alert-success

79. மராட்டியர் ஆட்சியில் நிதியமைச்சர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

80. அரசரின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை ஆவணங்கள் வடிவில் பராமரிப்பவர் யார்
See Answer:
alert-success

81. மராட்டியர் ஆட்சியில் வெளியுறவுச் செயலர் மன்னருக்குப் போர் மற்றும் அமைதி குறித்த அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆலோசனைகளை வழங்கியவர் யார்
See Answer:
alert-success

82. பிற நாடுகளின் தூதர்களையும் பிரதிநிதிகளையும் வரவேற்கும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த மராட்டிய அதிகாரி யார்
See Answer:
alert-success

83. உள்துறை செயலர், அரசரின் அன்றாட கடிதப் போக்குவரத்தை கவனித்துக் கொண்டதோடு வரைவுகளை திருத்தும் அதிகாரம் கொண்டிருந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

84. பர்கானாக்களின் கணக்குகளை சரிபார்த்த அதிகாரி யார்
See Answer:
alert-success

85. சமூக சட்ட திட்டங்கள் மற்றும் பொது ஒழுக்க நடைமுறைகளை நெறிப்படுத்துவதற்கு நீதிபதியாக இருந்தவர் மற்றும் மதம் தொடர்பான சடங்குகளுக்கும் தான தர்மங்களும் பொறுப்பேற்றிருந்த வர் யார்
See Answer:
alert-success

86. பண்டிட்ராவிற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

87. குடிமை மற்றும் ராணுவ நீதிக்குப் பொறுப்பேற்று இருந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

88. ராணுவத்துக்கு ஆள்சேர்ப்பு அமைப்புரீதியாக பராமரிப்பது ராணுவத்தை நிர்வகிப்பது ஆகியவற்றை கவனித்துக் கொண்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

89. எந்த இரு அதிகாரிகளைத் தவிர மற்ற அமைச்சர்கள் அனைவரும் ராணுவத்தையும் வழி நடத்துவதற்கு தலைமை ஏற்பது பயணங்களுக்கும் தலைமை ஏற்கவேண்டும்
See Answer:
alert-success

90. நிர்வாக வசதிக்காக சிவாஜி தனது அரசை எத்தனை மாகாணங்களாக பிரித்தார்
See Answer:
alert-success

91. மாகாணங்கள் எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டன
See Answer:
alert-success

92. மராத்தியர் ஆட்சியில் மொத்த உற்பத்தியில் அரசின் உரிமையாக எத்தனை சதவீதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு பணமாகவோ பொருளாகவோ செலுத்தப்பட்டது
See Answer:
alert-success

93. மராட்டியர் ஆட்சியில் 30 சதவீதமாக இருந்த வரி பின்பு எவ்வளவு சதவீதம் ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

94. சிவாஜி தனது அண்டை பகுதிகளிலிருந்து வசூலித்த இரண்டு வரிகள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

95. மராட்டியர் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் வருவாயில் நான்கில் ஒரு பங்காக வசூலிக்கப்பட்ட வரியின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

96. சர்தேஷ்முக் என்ற தகுதியின் காரணமாக சிவாஜி தனது கூடுதல் வருவாயில் எத்தனை சதவீதத்தை சந்தேஷ்முகி என்னும் வரி மூலம் பெற்றார்
See Answer:
alert-success

97. தேசாய்கள் தேஷ்முக்குகளின் பிரதம தலைமையாகக் திறந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

98. ஒன்பது வீரர்களைக் கொண்ட சிறிய படை பிரிவிற்கு பெயரென்ன
See Answer:
alert-success

99. யாருடைய தலைமையின் கீழ் சார்ஜண்ட் பகுதிக்கு இணையான 25 குதிரைப்படை வீரர்கள் செயல்பட்டனர்
See Answer:
alert-success

100. ஒரு ஜமால்தாரின்கீழ் எத்தனை ஹவில்தார் கள் செயல்பட்டனர்
See Answer:
alert-success

101. பத்து ஜமால்தார்களின் தலைவராக திகழ்ந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

102. குதிரைப் படையின் தலைமை தளபதி யார்
See Answer:
alert-success

103. அரசு மூலமாக குதிரைகள் வழங்கப்பட்ட படை வீரர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்
See Answer:
alert-success

104. தாங்களாகவே குதிரைகளை ஏற்பாடு செய்து கூலிக்கு வேலை செய்யும் வீரர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்
See Answer:
alert-success

105. கிரிமினல் வழக்குகளை விசாரித்த அதிகாரிகள் யார்
See Answer:
alert-success

106. இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக இருந்தது எது?
See Answer:
alert-success

107. பேஷ்வா என்பது எந்த மொழிச்சொல்
See Answer:
alert-success

108. பேஷ்வா என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன
See Answer:
alert-success

109. பேஷ்வா ஆட்சியின் காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

110. முதல் பேஷ்வாவாக அறியப்படுபவர் யார்
See Answer:
alert-success

111. பாலாஜி விசுவநாத்தின் காலம் என்ன
See Answer:
alert-success

112. உள்நாட்டுப் போரின்போது தாராபாய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்த கடற்படைத் தளபதி யார் ?
See Answer:
alert-success

113. யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் ஜாகீர்கள் வழங்கும் நடைமுறை மீண்டும் வழக்கத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது
See Answer:
alert-success

114. 1720 இல் மன்னர் சாஹூவால் பேஷ்வாவாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
See Answer:
alert-success

115. முதலாம் பாஜிராவ் இன் காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

116. 1731ல் மரோடா அருகே தபாய் என்ற இடத்தில் முதலாம் பாஜிராவ் ஆல் கொல்லப்பட்ட தலைமை தளபதி யார்
See Answer:
alert-success

117. வார்னா ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது
See Answer:
alert-success

118. பாலாஜி பாஜிராவ் இன் காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

119. பாலாஜி பாஜிராவ் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

120. திருச்சிராப்பள்ளியை கைப்பற்றிய பிறகு தஞ்சாவூரை முற்றுகையிடப் போவதாக அச்சுறுத்திய ஆற்காடு நவாபின் மருமகன் யார்
See Answer:
alert-success

121. எந்த ஆண்டு ரகுஜி போன்ஸ்லே ஆற்காடு நவாப் தோஸ்த் அலியை கொன்றார்
See Answer:
alert-success

122. உத்கிர்போர் நடைபெற்ற ஆண்டு
See Answer:
alert-success

123. ஆப்கானிஸ்தானில் துராணி சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவியவர் யார்
See Answer:
alert-success

124. பிளாசிப் போர் எப்போது நடைபெற்றது
See Answer:
alert-success

125. பிளாசிப் போரில் மராத்தியர் யாருக்கு உதவவில்லை
See Answer:
alert-success

126. மூன்றாவது பானிபட் போர் எப்போது நடைபெற்றது
See Answer:
alert-success

127. நாதிர்ஷா எப்போது கொல்லப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

128. பஞ்சாப் ஆளுநராக முகலாய மன்னரால் நியமிக்கப்பட்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

129. மீர்மன்னுவின் மரணத்திற்குப் பிறகு யாரை பஞ்சாப் ஆளுநராக மீர்மன்னுவின் மனைவி நியமித்தார்?
See Answer:
alert-success

130. மீர்முனிம் பஞ்சாபின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட தால் சினம் கொண்டு பஞ்சாபை கைப்பற்றியவர் யார்
See Answer:
alert-success

தில்லியில் தனது பிரதிநிதியாக அகமது ஷா அப்தாலி யாரை நியமனம் செய்தார்
See Answer:
alert-success

132. தில்லியில் அகமது ஷா அப்தாலி நியமித்த பிரதிநிதியை அகற்றியவர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

133. மகாதஜி சிந்தியாவின் சகோதரரான தத்தாஜி சிந்தியாவை அகமது ஷா அப்தாலி எப்போது கொன்றார்
See Answer:
alert-success

134. பேஷ்வா படைகளுக்கு எதிராகத் அகமது ஷா அப்தாலி யாருடன் கூட்டணி வைத்து போரிட்டார் ?
See Answer:
alert-success

135. முகலாய மன்னர் இரண்டாம் ஆலம்கீர் கொல்லப்பட்ட பின்பு யார் தனக்குத்தானே முடிசூட்டிக் கொண்டார்
See Answer:
alert-success

136. பானிபட் போருக்கு பிறகு தில்லியின் மன்னராக யாரை அகமது ஷா அப்தாலி அங்கீகரித்தார்
See Answer:
alert-success

137. முதலாம் மாதவ் ராவின் காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

138. முதலாம் மாதவ் ராவிற்கு பிறகு பேஷ்வாவாக பொறுப்பை ஏற்றவர் யார்
See Answer:
alert-success

139. கடைசி பேஷ்வாவாக இருந்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

140. முதலாம் ஆங்கிலேய மராத்திய போரின் காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

141. முதலாவது ஆங்கிலேய மராத்திய போர் எந்த உடன்படிக்கையின் படி முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது
See Answer:
alert-success

142. சால்பை உடன்படிக்கை எந்த ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டது
See Answer:
alert-success

143. இரண்டாம் ஆங்கிலேய மராத்திய போரின் காலகட்டம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

144. பேசின் ஒப்பந்தம் எப்போது கையெழுத்திடப்பட்டது
See Answer:
alert-success

145. மூன்றாம் ஆங்கிலேய மராத்திய போரின் காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

146. பூனா அரசு குடியிருப்பை தீயிட்டுக் கொளுத்தியவர் யார்
See Answer:
alert-success

147. இரண்டாம் பாஜிராவிடமிருந்து பூனா அரச குடியிருப்பை கைப்பற்றியவர் யார்
See Answer:
alert-success

148. எந்த ஆண்டு பாஜிராவ் எல்பின்ஸ்டனிடம் சரணடைந்தார்
See Answer:
alert-success

149. எந்த ஆண்டு இரண்டாம் பாஜி ராவ் மரணமடைந்தார்
See Answer:
alert-success

150. மராத்திய நிர்வாகத்தின் மையம் மற்றும் பேஷ்வா தலைமைச் செயலகம் எங்கு இருந்தது
See Answer:
alert-success

பேஷ்வாக்களின் கீழ் இருந்த பெரிய மாகாணங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன
See Answer:
alert-success

152. மாகாணங்களின் கீழிருந்த மண்டலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன
See Answer:
alert-success

153. மாவட்டங்களில் பேஷ்வாக்களின் பிரதிநிதிகளாக விளங்கிய அதிகாரிகள் யார்
See Answer:
alert-success

154. மாவட்ட அளவில் கணக்குகளை கவனித்துக் கொண்ட அதிகாரிகள் யார்
See Answer:
alert-success

155. மம்லத்தார் மற்றும் காமாவிஸ்தார் ஆகியோரின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் அதிகாரிகளாக விளங்கியவர்கள் யார்
See Answer:
alert-success

156. பொதுப் பணம் தவறாக கையாளப்படுவது தடுக்கும் வகையில் மராத்திய அரசு முன்பணமாக வசூலித்த தொகையில் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

157. எழுத்தர்களுக்கும் இதர அடிநிலை ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டில் எத்தனை மாதம் ஊதியம் வழங்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

158. தலைமை கிராம அதிகாரியாக விளங்கியவர் யார்
See Answer:
alert-success

159. பட்டேலுக்கு உதவியாக இருந்த அதிகாரிகள் யார்?
See Answer:
alert-success

160. கட்டாய வேலை எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

161. நகரங்களிலும் மாநகரங்களிலும் தலைமை அதிகாரி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

162. சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிப்பது விலைவாசியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்வது சிவில் வழக்குகளை தீர்த்து வைப்பது மாதாந்திர கணக்குகளை அரசுக்கு அனுப்புவது ஆகிய பணிகளை மேற்கொண்டு அதிகாரியார்
See Answer:
alert-success

163. மராத்தியர் காலத்தில் நிலம் எத்தனை வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

164. சௌத் என்ற வரியில் ஆட்சியாளருக்கு எத்தனை சதவீதம் வருவாய் பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது
See Answer:
alert-success

165. சௌத்என்ற வரியில் மராத்திய அதிகாரிகள் மற்றும் படைகளை பராமரிப்பதற்காக இராணுவத் தளபதிகளுக்கு எத்தனை சதவீதம் வரி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

166. சௌத் என்ற வரியில் பிறப்பில் பிராமணராகவும் தலைவராகவும் உள்ள பண்டிட் சச்சீவிற்கு எத்தனை சதவீதம் வரி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

167. சௌத் என்ற வரியில் வரிவசூல் செய்வோருக்கு எத்தனை சதவீதம் வரி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

168. அனைத்து தனியார் நாணய தொழிற்சாலைகளும் எப்போது மூடப்பட்டு, ஒரே ஒரு மத்திய நாணய தொழிற்சாலை உருவாக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

169. வரி செலுத்துபவரின் ஒருவருட வருமானத்துக்கு சமமான வரியாக என்ன வரி வசூலிக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

170. மராத்தியர் காலத்தில் பணப் பத்திரங்களின் மீது எத்தனை சதவீத கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் காவலர்களாக பணியில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

172. குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்வதற்காக கூடுதலாக காவல்துறை அதிகாரிகளை நியமனம் செய்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

173. நகரப்பகுதிகளில் எந்த அதிகாரிக்கு நீதி மற்றும் காவல்துறை அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன
See Answer:
alert-success

174. பேஷ்வாக்களின் கீழ் ராணுவ அமைப்பு எந்த ராணுவ அமைப்பை போன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

175. கொங்கணம்,கண்டேரி,விஜயதுர்க் ஆகிய இடங்களில் கடற்படை தளங்களை கட்டியவர் யார்
See Answer:
alert-success

176. நயங்கரா அமைப்பு முறையை உருவாக்கியவர் யார்
See Answer:
alert-success

177. தமிழகம் எத்தனை மற்றும் என்னென்ன நயங்காராக்களாப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

178. மராத்திய அரசர் ராஜாராம் முகலாயப் படைகளின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக எங்கு அடைக்கலம் புகுந்தார்
See Answer:
alert-success

179. யாருடைய தலைமையில் முகலாய படைகள் கைப்பற்றின
See Answer:
alert-success

180. கிலாதார் என்பது என்ன பதவி
See Answer:
alert-success

181. செஞ்சிக் கோட்டையின் கிலாதாராக நியமிக்கப்பட்டு இருந்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

182. சுவரூப் சிங்எப்போது செஞ்சிக்கோட்டையின் கிலாதாராக பணியமர்த்தப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

183. சுவரூப் சிங் எப்போது மரணம் அடைந்தார்
See Answer:
alert-success

184. சுவரூப் சிங் மரணத்துக்குப் பிறகு செஞ்சியின் ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்றவர் யார்?
See Answer:
alert-success

185. தஞ்சாவூரில் நாயக்க ஆட்சி எப்போது முடிவு பெற்றது
See Answer:
alert-success

186. மராத்தியர் ஆட்சி தஞ்சாவூரில் யாரால் எப்போது தொடங்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

187. 1677 சிவாஜி வெங்கோஜியை அகற்றிவிட்டு யாரை தஞ்சாவூரின் அரசனாக அறிவித்தார்
See Answer:
alert-success

188. வெங்கோஜி மீண்டும் தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி மரணமடைந்த பிறகு அரசராக பொறுப்பேற்றவர் யார்
See Answer:
alert-success

189. ஷாஜிக்கு பிறகு அரசராகப் பதவி ஏற்றவர் யார்
See Answer:
alert-success

190. முதலாம் சரபோஜி தஞ்சாவூரின் அரசராக இருந்த காலகட்டம் என்ன
See Answer:
alert-success

191. முதலாம் சரபோஜி க்கு பின்னர் அரியணை ஏறியவர் யார்
See Answer:
alert-success

192. துக்கோஜியைத் தொடர்ந்து 1739 முதல் 1763 வரை ஆட்சி புரிந்தவர்
See Answer:
alert-success

193. பிரதாப் சிங்கின் மகன் துல்ஜாஜி எப்போது ஆட்சியில் அமர்ந்தார்
See Answer:
alert-success

194. தஞ்சாவூரை ஆண்ட மராத்திய போன்ஸ்லே சாம்ராஜ்ஜியத்தின் கடைசி ஆட்சியாளர் யார்
See Answer:
alert-success

195. இரண்டாம் சரபோஜி யார் மூலம் கல்வி பயின்றார்
See Answer:
alert-success

196. மேற்கத்திய அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத்தை கையாளும் மருத்துவராக இருந்த மராத்திய மன்னர்
See Answer:
alert-success

197. முதலாவது மராத்தி மற்றும் சமஸ்கிருத மொழிகளுக்குத் அச்சகம் நிறுவியவர் யார்
See Answer:
alert-success

198. சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் யாரால் கட்டப்பட்டது
See Answer:
alert-success

199. சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் யாரால் செறிவூட்டப்பட்டது
See Answer:
alert-success

200. மராத்தி மொழியில் அமைந்த ஆவணங்கள் என்ன எழுத்து வடிவில் எழுதப்பட்டன
See Answer:
alert-success

201. இரண்டாம் சரபோஜி யாரை கல்வித்துறையின் முன்னோடியாக கருதினார்
See Answer:
alert-success

202. மாணவர்களுக்கு உறைவிடப்பள்ளி முறையை அறிமுகம் செய்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

203. 1820 ஆம் ஆண்டு தொடக்க பொதுப் பள்ளிகளுக்கான ஒரு திட்டத்தை யோசனையாக கூறிய சென்னை ஆளுநர் யார்
See Answer:
alert-success

204. தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் இந்திய மாணவர்களுக்கு இலவசப் பள்ளிகளை நடத்த வேண்டும் என 1812 லையே கேட்டுக் கொண்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

205. தஞ்சாவூரில் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத உள்ளூர் குழந்தைகளின் கல்விக்காக முதலாவது நவீன பொதுப் பள்ளிகளை நிறுவியவர் யார்
See Answer:
alert-success

206. எந்த ஆண்டு இரண்டாம் சரபோஜி முதலாவது நவீன பொதுப் பள்ளிகளை நிறுவினார்
See Answer:
alert-success

207. ஆளுநர் மன்றோவின் கல்வி கணக்கெடுப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட 1823 ஆம் ஆண்டின் அறிக்கையின்படி தஞ்சாவூர் முழுவதும் எத்தனை பள்ளிகள் இருந்ததாகக் கூறப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

208. தாமஸ் மன்றோவின் அறிக்கையின்படி எத்தனை இலவச பள்ளிகள் தஞ்சாவூர் முழுவதும் நடத்தப்பட்டன
See Answer:
alert-success

209. புதிய அல்லது நவீன கல்வி முறைக்காக என்ன முறையை அரசவை நடத்திய பள்ளிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

210. முக்தாம்பாள் சத்திரம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது
See Answer:
alert-success

211. இரண்டாம் சரபோஜி மன்னரின் விருப்பமான அன்னசத்திரம் எது
See Answer:
alert-success

212. மதப் பரப்பாளர்கள் எங்கு ஏழை கிறுத்துவ மாணவர்களுக்கான பள்ளியை நடத்தினர்
See Answer:
alert-success

213. மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மூலிகை மருந்துகளை தயாரித்த எந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை இரண்டாம் சரபோஜி நிறுவினார்
See Answer:
alert-success

214. யாருடைய காலத்தில் நோயாளிகளின் ஆவணங்களை பராமரிக்கும் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது
See Answer:
alert-success

215. எத்தனை தொகுதிகள் அடங்கிய ஆராய்ச்சி புத்தகத்தை சரபோஜி மன்னர் உருவாக்கினார்
See Answer:
alert-success

216. இரண்டாம் சரபோஜி எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

217. இரண்டாம் சரபோஜி கர்நாடக இசையில் மேற்கத்திய இசைக் கருவிகளில் எதனை அறிமுகம் செய்தார்
See Answer:
alert-success

218. தமிழ் நாட்டின் முதலாவது வன உயிரியல் பூங்காவை அமைத்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

219. தமிழ் நாட்டின் முதலாவது வன உயிரியல் பூங்கா எங்கு அமைக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

220. இரண்டாம் சரபோஜி மன்னர் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார்
See Answer:
alert-success

221. இரண்டாம் சரபோஜி மன்னர் மரணம் அடைந்த ஆண்டு
See Answer:
alert-success

222. "முடிசூடிய பல தலைவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இவர் தவிர எவரிடமும் அது இளவரச தன்மையோடு அலங்கரித்து இல்லை" என இரண்டாம் சரபோஜி பற்றி கூறியவர் யார்
See Answer:
alert-success

1 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை