1. மலபார் பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டு அங்கேயே குடியமர்ந்த அரபியர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?
See Answer:
alert-success

2. இல்துமிஷ் ஒரு ____துருக்கியர்?
See Answer:
alert-success

3. தில்லி சுல்தானியத்தின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

4. தாரிக்-அல்-ஹிந்த் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

5. தாரிக்-அல்-ஹிந்த் என்ற நூல் எதைப்பற்றியது?
See Answer:
alert-success

6. அரபு மொழியில் எழுதப்பட்ட உலக இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல் எது?
See Answer:
alert-success

7. தபகத்-இ-நசிரி எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

8. பெரோஸ் துக்ளக் வரையிலான தில்லி சுல்தான்கள் வரலாற்று நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

9. தாரிக்-இ-பெரோஸ் ஷாகி நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

10. ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் வெற்றிகள் குறித்த நூல் எது?
See Answer:
alert-success

11. மிஃப்தா உல் ஃபுதூ நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

12. அலாவுதீன் கில்ஜியின் வெற்றிகள் குறித்து பாரசீக மொழியில் எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

13. கஜைன்;உல் ஃபுதூ நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

14. பாரசீக மொழியில் எழுதப்பெற்ற துக்ளக் வம்ச வரலாற்று நூலின் பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

15. டெல்லி சுல்தானியம் பற்றி பாரசீக மொழியில் உள்ள பாரனியின் விவரணைகளை ஒட்டி எழுதிய நூல் எது?
See Answer:
alert-success

16. தாரிக் இ ஃபெரோஜ் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

17. சையது ஆட்சியாளர் முபாரக் ஷாவின் ஆட்சியில் பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்ட நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

18. தாரிக்-இ-முபாரக் ஷாஹி என்ற நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

19. இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் வரலாறு பற்றி பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்ட நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

20. சிந்து அரசர் தாகிரை எதிர்த்து படைப்பிரிவுகளை அனுப்பிய ஈராக்கின் அரபு ஆளுநர் யார்?
See Answer:
alert-success

21. ஹஜஜ்-பின்-யூசுஃப் யாருடைய தலைமையில் தனது முழுமையான ராணுவத்தை அனுப்பினார் ?
See Answer:
alert-success

22. முகமது பின் காசிம் தாகிரை எங்கு நடந்த மோதலில் கொன்றார்?
See Answer:
alert-success

23. தாகிரை கொன்ற பின்பு காசிமின் படை சிந்துவின் எந்த துறைமுக நகரத்தை மூன்று நாட்கள் கொள்ளையடித்தது?
See Answer:
alert-success

24. 963ல் கஜினி நகரைக் கைப்பற்றி ஒரு சுதந்திர அரசை நிறுவியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

25. சாமானித் பேரரசில் குரசன் ஆளுநராக இருந்த துருக்கிய அடிமை யார்?
See Answer:
alert-success

26. அல்ப்டிஜின் இறப்பிற்குப்பின் உயர் குடிகள் யாருக்கு முடிசூட்டினர்?
See Answer:
alert-success

27. சபுக்தஜின் ஆப்கானிஸ்தானின் எந்த ஷாகி அரசரை தோற்கடித்தார்?
See Answer:
alert-success

28. சபுக்தஜின் இறப்பிற்குப்பின் வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்டவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

29. இந்தியாவை ஹிந்து என்றும் இந்தியர்களை ஹிந்துக்கள் என்றும் குறிப்பிட்டவர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

30. இஸ்மாயிலை தோற்கடித்து ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

31. கஜினி மாமுது ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றதை எந்தப் பட்டத்தை அளித்து அவரை கலீபா அங்கீகரித்தார்?
See Answer:
alert-success

32. யாமினி-உத்-தவுலா என்பதற்கு என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

33. கஜினி மாமுது எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார்
See Answer:
alert-success

34. கஜினி மாமது இந்தியா மீது எத்தனை முறை தாக்குதல் மேற்கொண்டார்?
See Answer:
alert-success

35. கஜினி முகமது சோமநாத்தின் மீது எப்போது படையெடுத்தார்
See Answer:
alert-success

36. சோம்நாத் என்பது எந்த கடற்கரையில் உள்ள கோயில் நகரம் ஆகும்
See Answer:
alert-success

37. கஜினி மாமது ரேய் என்ற ஈரானிய நகரத்தை எந்த ஆண்டு சூறையாடினார்
See Answer:
alert-success

38. "சோமநாத் படையெடுப்பு குறித்த தகவல்கள் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்து அரபு மரபுவழி பதிவுகளில் காணப்படுகின்றன. ஆனால் இதன் சமகால சமண மதச் சான்றுகள் இதனை உறுதிப்படுத்தவில்லை" எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

39. கஜினி வம்ச அரசில் 42 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சி புரிந்த அரசர் யார்?
See Answer:
alert-success

40. எந்த ஆண்டு கோரி முகமது பஞ்சாப் மீது படையெடுத்து லாகூரை கைப்பற்றினார்?
See Answer:
alert-success

41. முகமது கோரியின் இயற்பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

42. கஜினி வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார்?
See Answer:
alert-success

43. இந்த ஆண்டுடன் கஜினி வம்சம் முடிவுக்கு வந்தது?
See Answer:
alert-success

44. அல்பருனி யாருடன் இந்தியா வந்தார்?
See Answer:
alert-success

45. கிதாப்-உல்-ஹிந்த் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

46. அல்பெரூனி எந்த கிரேக்க நூலை சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்தார்?
See Answer:
alert-success

47. பூமி அதன் அச்சில் சுழல்வது இரவு பகலை ஏற்படுத்துகிறது என்ற செய்தி உள்ளடக்கிய நூல் எது?
See Answer:
alert-success

48. முகம்மது கோரி முல்தான் மீது எப்போது படையெடுத்தார்
See Answer:
alert-success

49. 1179 அபு மலையில் கோரி முகமதுவுக்கு தோல்வியை கொடுத்தவர்கள் யார் ?
See Answer:
alert-success

50. தபர்ஹிந்தா கோட்டை யாருடைய ராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோட்டையாகும்?
See Answer:
alert-success

51. எந்த ஆண்டு முதலாவது தரெய்ன் போர் நடந்தது?
See Answer:
alert-success

52. முதலாம் தரைன் போர் யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது?
See Answer:
alert-success

53. இரண்டாவது தரெய்ன் போர் எப்போது நடந்தது
See Answer:
alert-success

54. முகமது கோரி இந்திய பகுதிக்கான துணை ஆட்சியாளராக யாரை நியமித்தார்
See Answer:
alert-success

55. முகமது கோரி வென்ற கன்னோசியின் அரசர் யார்
See Answer:
alert-success

56. பிரித்விராஜ் சவுகான் திருமணம் செய்த ஜெயச்சந்திரனின் மகள் ?
See Answer:
alert-success

57. தில்லி பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திர அரசுகள் யார்
See Answer:
alert-success

58. ராஜஸ்தான் பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திரர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

59. குஜராத் பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திரர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

60. மால்வா பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திரர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

61. கன்னோசி பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திரர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

62. புந்தேல்கண்ட்பகுதியை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திரர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

63. சந்தேலர்களால் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் எது?
See Answer:
alert-success

64. அடிமை வம்சத்தின் முக்கியமான ஆட்சியாளர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

65. அடிமை வம்சத்தை எவ்வாறு அழைப்பர்?
See Answer:
alert-success

66. மம்லக் என்பதற்கு என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

67. 'ஓர் அடிமை"என்பதற்கான அரபு தகுதி பெயர் எது?
See Answer:
alert-success

68. குத்புதீன் ஐபக்கின் காலம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

69. பீகாரையும் வங்கத்தையும் கைப்பற்றுவதற்கு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வந்த எந்த துருக்கிய தளபதிக்கு குத்புதீன் ஐபக் உதவினார்?
See Answer:
alert-success

70. குத்புதீன் ஐபக் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார்
See Answer:
alert-success

71. குத்புதீன் ஐபக் எங்கு எப்போது உயிரிழந்தார்
See Answer:
alert-success

72. குத்புதீன் ஐபக் எப்படி உயிரிழந்தார்?
See Answer:
alert-success

73. புகழ்பெற்ற நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை அழித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

74. எந்த சீனப் பயணி தனது பயண குறிப்புகளில் நாளந்தா குறித்து விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

75. இல்துமிஷ் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

76. மேல்தட்டு ராணுவ அடிமைகளுக்கு என்ன பெயர் ?
See Answer:
alert-success

77. பண்டகன் என்பதற்கு என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

78. வட இந்தியாவில் குரித் பண்டகன் யாருடைய அடிமைகள்?
See Answer:
alert-success

79. மொய்சுதீன் அடிமை என்ன நிஸ்பாவை கொண்டிருப்பார்?
See Answer:
alert-success

80. சுல்தான் சம்சுதீன் இல்துமிஷின் அடிமை என்ன நிஸ்பாவைக் கொண்டிருப்பார்?
See Answer:
alert-success

81. இல்துமிஷ் குத்புதீன் ஐபக்கின் எந்த மகன் ஆட்சிக்கு வருவதை தடுத்து தானே தில்லியின் அரசராக அமர்ந்தார்?
See Answer:
alert-success

82. இல்துமிஷின் காலத்தில் மங்கோலிய செங்கிஸ்கானுக்கும் மத்திய ஆசியாவில் யாருக்கும் இடையே போர் பகை இருந்தது?
See Answer:
alert-success

83. யாருடைய ஆட்சியில் அடிப்படை நாணயங்களான செப்பு, வெள்ளி தங்கா அறிமுகம் செய்யப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

84. யாருடைய ஆட்சியில் குதுப்மினார் கட்டப்பட்டது
See Answer:
alert-success

85. இல்துமிஷின் மகள் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

86. ரசியா சுல்தானா ஆட்சியின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

87. "குதிரை மீது ஆண்கள் சவாரி செய்வதை போல் கையில் வில் அம்புடன், அரசப் பரிவாரங்கள் சூழ ரசியாவும் சவாரி செய்தார்.தனது முகத்துக்கு திரையிடவில்லை" எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

88. இபின் பதூதா எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த பயணி
See Answer:
alert-success

89. ரசியா சுல்தானா எந்த அபிசீனிய அடிமையை அமீர்-இ-அகுராக நியமித்தார்?
See Answer:
alert-success

90. அமீர்-இ-அகுர் என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

91. நயிப்-இ-முல்க் எனும் பட்டத்தை சூட்டிக் கொண்டவர் யார்?
See Answer:
alert-success

92. உலுக்கான் என்ன பெயரில் தில்லி ஆட்சியை கைப்பற்றினார்?
See Answer:
alert-success

93. கியாஸ்-அல்-தின் பால்பனின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

94. தில்லியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் தோவாப்பிலும் நிகழ்ந்த பால்பனின் தாக்குதல்களை பற்றி குறிப்பிடுபவர் யார்?
See Answer:
alert-success

95. புதிதாகப் பணியில் சேர்ந்த ஆப்கானியர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் என்ன பெயரில் குத்தகை இல்லா நிலங்கள் வழங்கப்பட்டு பயிரிடப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

96. வடமேற்கில் மேவாரைச் சுற்றி அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த இஸ்லாமியச் சமூகம் கொள்ளையிலும் கொலையிலும் ஈடுபட்டிருந்தது அதன் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

97. மியோக்களை அழித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

98. பால்பன் தனக்கு பிடித்த எந்த அடிமையை வங்கத்தின் ஆளுநராக நியமித்தார்?
See Answer:
alert-success

99. பால்பன் துக்ரில் கானை ஒடுக்குவதற்கு யாருடைய தலைமையில் படைகளை அனுப்பினார்?
See Answer:
alert-success

100. துக்ரில் கானை கொன்றபின்பு யாரை வங்கத்தின் ஆளுநராக பால்பன் நியமித்தார்?
See Answer:
alert-success

101. மங்கோலியர்கள் எந்த நூற்றாண்டில் செங்கிஸ்கான் தலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசாட்சியை நிறுவினர்
See Answer:
alert-success

102. எந்த ஆண்டு தில்லிக்கு ஒரு நல்லெண்ண குழுவை ஹுலுக் கான் அனுப்பி வைத்தார் ?
See Answer:
alert-success

103. பால்பன் முல்தான் ஆளுநர் பொறுப்பை யாரிடம் அளித்திருந்தார்?
See Answer:
alert-success

104. பால்பன் எப்போது இறந்தார்
See Answer:
alert-success

105. கில்ஜிக்கள் வம்சம் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

106. ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் கால கட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

107. பால்பனின் எந்த மகன் சிற்றின்பத்தில் மூழ்கி அரசராகும் தகுதி அற்றவராக இருந்தார் ?
See Answer:
alert-success

108. கைக்குபாத் அரசராகும் தகுதியற்றவராக இருந்ததால் அவருடைய எந்த மகன் அரசு கட்டிலில் அமர்த்தப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

109. கைக்குபாத்தின் பெயரால் ஆட்சி செய்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

110. ஜலாலுதீன் ஓர்____ என்ற அடிப்படையில் அவருக்கு எதிர்ப்பு இருந்தது?
See Answer:
alert-success

111. எந்த வெற்றி தக்காணத்தில் இருந்த யாதவ் அரசின் தலைநகர் தேவகிரியைச் சூறையாடுவதற்கு ஓர் உந்துதலை ஜலாலுதீனுக்கு அளித்தது?
See Answer:
alert-success

112. ஜலாலுதீன் எந்த படையெடுப்பில் கொல்லப்பட்டார் ?
See Answer:
alert-success

113. ஜலாலுதீன் எத்தனை ஆண்டுகாலம் ஆட்சி புரிந்தார்?
See Answer:
alert-success

114. அலாவுதீன் கில்ஜியின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

115. அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் கடைசி மங்கோலிய தாக்குதல் எப்போது நிகழ்ந்தது?
See Answer:
alert-success

116. தீபகற்பத்தில் அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அவருடைய முதல் இலக்கு எதுவாக இருந்தது?
See Answer:
alert-success

கைப்பற்றுவதற்காக யாருடைய தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை அனுப்பினார்
See Answer:
alert-success

118. அலாவுதீன் கில்ஜி எந்த ஆண்டு தேவகிரி கோட்டையை கைப்பற்றுவதற்காக படையை அனுப்பினார்
See Answer:
alert-success

119. எந்த ஆண்டு வாரங்கல்லின் காகதீய அரசர் பிரதாப ருத்ரா தேவா தோற்கடிக்கப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

120. ஹொய்சாள அரசர் மூன்றாம் வீர வல்லாளன் இப்போது தோற்கடிக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

121. யாருடைய காலத்தில் பிரபுக்கள் குவித்து வைத்திருந்த செல்வம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது
See Answer:
alert-success

122. யாருடைய காலத்தில் சுல்தானின் ஒப்புதலோடு மட்டுமே பிரபு குடும்பங்களுக்கு இடையே திருமண உறவுகள் அனுமதிக்கப்பட்டன
See Answer:
alert-success

123. எந்த அரசர் பரிசாகவும் மதம் சார்ந்த அறக்கொடையாகவும் அளிக்கப்பட்டு சொத்துரிமை அடிப்படையில் வைத்திருந்த கிராமங்களை மீண்டும் அரசு அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டுவந்தார்
See Answer:
alert-success

124. எந்த டெல்லி சுல்தான் பரம்பரை கிராம அலுவலர்களின் அதிகாரங்களை தடைசெய்தார்
See Answer:
alert-success

125. நாற்பதின்மர் கொண்ட குழுவை அமைத்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

126. நாற்பதின்மர் கொண்ட குழுவை ஒழித்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

127. எந்த தில்லி சுல்தான் காலத்தில் மதுவும் போதை மருந்துகளின் பயன்பாடும் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

128. அஞ்சல் முறையை அறிமுகப்படுத்திய டெல்லி சுல்தான் யார்
See Answer:
alert-success

129. படைவீரர்களுக்கு கொள்ளையில் பங்கு தராமல் பணமாக ஊதியம் வழங்கிய முதல் சுல்தான் யார்
See Answer:
alert-success

130. அலாவுதீன் யாரை தமது வாரிசாக நியமித்தார்?
See Answer:
alert-success

131. மாலிக்காபூர் அரசாங்க அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொண்ட பின்பு எத்தனை நாட்களில் பிரபுக்களால் கொல்லப்பட்டார் ?
See Answer:
alert-success

132. காசி மாலிக் என்ன பெயரில் 1320ல் ஆட்சியில் அமர்ந்தார்?
See Answer:
alert-success

133. கியாசுதீன் துக்ளக்கின் காலகட்டம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

134. பிரபுக்கள் வகுப்பினருடன் சமரச கொள்கையை பின்பற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

135. கியாசுதீன் துக்ளக் எப்போது இறந்தார்
See Answer:
alert-success

136. முகமது பின் துக்ளக் என்னும் பட்டத்தைச் சூட்டிக் கொண்டு கியாசுதீன் துக்ளக் இறந்தபின் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றவர் யார்?
See Answer:
alert-success

137. முகமது பின் துக்ளக்கின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

138. முகமது பின் துக்ளக் தனது தலைநகரை தில்லியில் இருந்து எங்கு மாற்றினார்?
See Answer:
alert-success

139. எங்கு உள்ள இடத்திற்கு முகமது பின் துக்ளக் தௌலதாபாத் என பெயர் சூட்டினார்?
See Answer:
alert-success

140. அடையாள நாணயங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்
See Answer:
alert-success

141. வேளாண்மையை கவனித்துக்கொள்ள ஒரு தனித் துறையை உருவாக்கியவர் யார்
See Answer:
alert-success

142. முகமது பின் துக்ளக் உருவாக்கிய வேளாண்மை துறையின் பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

143. முகமது பின் துக்ளக் எப்போது இறந்தார்
See Answer:
alert-success

144. பெரோஸ் துக்ளக்கின் காலகட்டம் என்ன ?
See Answer:
alert-success

145. சர்வீஸ் துக்ளக்கின் தந்தையார்?
See Answer:
alert-success

146. கியாசுதீன் ஆட்சிக்கு வந்தபோது பெரோஸ் துக்ளக் எத்தனை குதிரை வீரர்களை கொண்ட சிறப்பு படைக்கு தளபதி ஆனார்?
See Answer:
alert-success

147. பெரோஷ் துக்ளக்கிடம் ஓர் உயர் அதிகாரியாக இருந்து இஸ்லாமுக்கு மாறிய ஒரு பிராமணர் யார்?
See Answer:
alert-success

148. கான்-இ-ஜஹன் ஆதியிலே என்னவாக அறியப்பட்டார்?
See Answer:
alert-success

149. அலுவலர்களை பரம்பரையாக பணியமர்த்தும் முறையை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

150. அடிமைகள் நலன்களை கவனிப்பதற்காக தனியே ஓர் அரசுத் துறையை ஏற்படுத்திய தில்லி சுல்தான் யார்?
See Answer:
alert-success

151. எத்தனை அடிமைகளின் நல் வாழ்க்கையில் அடிமைகள் நலத்துறை அக்கறை காட்டியது ?
See Answer:
alert-success

152. பெரோஷ் துக்ளக் காலத்தில் நடந்த ஒரே பெரிய ராணுவப் படை எடுப்பு எப்போது எதன் மீது தொடுக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

153. இஸ்லாமியர் அல்லாதவருக்கு ஜிஸியா எனும் வரியை விதித்த தில்லி சுல்தான் யார்?
See Answer:
alert-success

154. பெரோஸ் துக்ளக் காலத்தில் எந்த நதியிலிருந்து ஹன்சிக்கு கால்வாய் வெட்டப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

155. முதன்முறையாக இஸ்லாமியர் அல்லாதோர் மீது ஜெசியா வரி விதித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

156. 16ம் நூற்றாண்டில் ஜிஸியா வரியை ஒழித்த முகலாய மன்னர்
See Answer:
alert-success

157. மீண்டும் ஜிஸ்யா வரியைக் கொண்டு வந்த முகலாய மன்னர் யார்
See Answer:
alert-success

158. யாருடைய ஆட்சியின் போது மத்திய ஆசியாவிலிருந்து தைமூரின் படையெடுப்பு நிகழ்ந்தது
See Answer:
alert-success

159. கடைசி துக்ளக் அரசன் யார்?
See Answer:
alert-success

160. பஞ்சாப் போரின் போது தன் நலன்களை மேற்பார்வை பார்ப்பதற்கு யாரை தைமூர் நியமித்திருந்தார்?
See Answer:
alert-success

161. சையது வம்சம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

162. தாரிக்-இ-முபாரக்-சாஹி என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

163. ஆட்சி உரிமையை தாமாகவே துறந்து, தில்லிக்கு வெளியே முழுமையாக 30 ஆண்டுகள் மன நிறைவோடும் அமைதியாகவும் வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் எந்த வம்சத்தைச் சார்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

164. ஆட்சி உரிமையை தாமாகவே துறந்து, தில்லிக்கு வெளியே முழுமையாக 30 ஆண்டுகள் மன நிறைவோடும் அமைதியாகவும் வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் யார்?
See Answer:
alert-success

165. லோடி வம்சத்தின் காலகட்டம் என்ன?
See Answer:
alert-success

166. லோடி வம்சம் ஆட்சியை நிறுவியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

167. கடைசி லோடி ஆட்சியாளர் யார்?
See Answer:
alert-success

168. "பூமியில் கடவுளின் பிரதிநிதியாக தாம் ஆட்சி செய்வதாக" கூறிய தில்லி சுல்தான் யார் ?
See Answer:
alert-success

169. மதத்தின் பரிந்துரைகள் குறித்து தாம் கவலைப்படவில்லை என கூறிக்கொண்டு முழு அதிகாரத்தை கோரிய தில்லி சுல்தான் யார்?
See Answer:
alert-success

170. சுல்தான்களின் சொந்த படை குழுக்களின் அதிகாரிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன?
See Answer:
alert-success

171. பரம்பரையாக வரி வசூலித்து வவந்தோர் தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
See Answer:
alert-success

172. டெல்லி சுல்தான் அரசு மக்கள் தொகையை யார் மூலம் கட்டுப்படுத்த விரும்பியது?
See Answer:
alert-success

173. லிங்காயத் பிரிவு எந்த நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டது
See Answer:
alert-success

174. லிங்காயத் பிரிவை நிறுவியவர் யார்
See Answer:
alert-success

175. தென்னிந்திய பக்தி இயக்கத்தையும் ஓரிறைக் கொள்கையும் வட இந்தியாவுக்கு கொண்டு சென்ற இரண்டு பேர் யார்?
See Answer:
alert-success

176. தமது தங்க நாணயங்கள் சிலவற்றில் பெண் கடவுள் லட்சுமியின் உருவத்தை பொறித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

177. சமணத் துறவிகளுக்கு அனைத்து அரசு அலுவலர்களும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என ஆணையை வெளியிட்ட தில்லி சுல்தான் யார் ?
See Answer:
alert-success

178. "பல கடவுள் வழிபாட்டாளர்களையும் இந்துக்களையும் மங்கோலியர்களையும் நாத்திகர்களையும், பஞ்சனையில் அமரவைத்து சகல மரியாதைகளும் செய்கிறார்கள் "என்று இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் குறித்து வெறுப்புடன் எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

179. இந்துக்களுக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு நிகராக என்னென்ன அரசு பட்டங்கள் வழங்கப்படுவதாக பரணி எழுதுகிறார்?
See Answer:
alert-success

180. "மேற்கு எல்லைப் பகுதிகளில் மங்கோலியப் படையெடுப்புகள் வெற்றிபெற்ற போதிலும் தரையிலும் கடலிலும் நிகழ்ந்த இந்தியாவின் அயல் வணிகம் இக்காலத்தில் கணிசமாக வளர்ச்சி பெற்றது" எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

181. காகிதம் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார்
See Answer:
alert-success

182. நூற்பு சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார்
See Answer:
alert-success

183. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எங்கு பட்டுப்புழு வளர்ப்பு நிறுவப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

184. உயர்கல்வியின் மேலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வடிவத்தின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

185. மதராஸா என்பதன் பொருள் என்ன
See Answer:
alert-success

186. தில்லியில் ஒரு பெரிய மதரஸாவை கட்டியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

187. அரேபியரின் சிந்து படையெடுப்பு குறித்து எழுதப்பட்ட நூலின் பெயர் என்ன ?
See Answer:
alert-success

188. எப்போது கலீபா பதவி ஒழிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

189. 1,80,000 அடிமைகள் வைத்திருந்ததற்காக புகழ்பெற்ற தில்லி சுல்தான் யார்?
See Answer:
alert-success

190. குவ்வாத-உல்-இசுலாம் மசூதியும் ,அத்ஹை-தின்-கஜோப்ராவும் யாருடைய காலத்தில் கட்டப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

191. யாருடைய கல்லறை முதல் மெய்யான விளைவால் அலங்கரிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

192. அலாய் தர்வாஸா கட்டியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

193. என்ன இசைக்கருவிகளை இஸ்லாமியர் அறிமுகப்படுத்தினர்?
See Answer:
alert-success

194. இந்திய இசை உலகில் உள்ள மற்ற அனைத்து இசைகளை விடவும் மேம்பட்டது என வெளிப்படையாக அறிவித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

195. மிகப்பெரும் இசைஞராக கருதப்பட்ட சூபி துறவி யார்?
See Answer:
alert-success

196. எந்த இந்திய சமஸ்கிருத இசை நூல் பாரசீக மொழிக்கு மொழி பெயர்க்கப்பட்ட நூல் எது?
See Answer:
alert-success

197. இசைஞர் நுஸ்ரத் காட்டன்,நடனக்காரர் மிர் அஃப்ரோஸ், யாருடைய அவையில் இருந்ததாக பரணி குறிப்பிடுகிறார்?
See Answer:
alert-success

198. தமது ஒன்பது வானங்கள் எனும் நூலில் தம்மை ஓர் இந்தியன் என அழைத்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் கொண்டவர் யார்?
See Answer:
alert-success

199. ஒன்பது வானங்கள் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

200. இல்துமிஷ் கட்டி முடித்த போது குதுப் மினாரின் உயரம் என்ன?
See Answer:
alert-success

201. யாருடைய பழுது நீக்கும் பணி களால் குதுப்மினாரின் உயரமும் 74 மீட்டர் ஆக உயர்ந்தது?
See Answer:
alert-success

202. ஃபவாய் துல் ஃபவாத் எனும் நூல் யாருடைய உரையாடல்களை கொண்டது
See Answer:
alert-success

203. ஃபவாய் துல் ஃபவாத் என்ற நூலை தொகுத்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

204. பாரசீக உரைநடையின் ஆசானாக கருதப்படுபவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

205. ஃபுதூ உஸ் சலாதின் என்பது யாருடைய கவிதைத்தொகுப்பு ?
See Answer:
alert-success

206. ஃபரங்-இ-கவாஸ் இயற்றிய வர் யார்?
See Answer:
alert-success

207. மிஃப்தஹூ-I-ஃபுவாஜலா இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

208. பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்த சமஸ்கிருத கதைகளின் தொகுப்பின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

209. பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்த சமஸ்கிருத கதைகளைத் தொகுத்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

210. கிளி நூல் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

211. எந்த கல்வெட்டு சுல்தான் பால்பனின் நல்லாட்சியின் விளைவாக விஷ்ணு பகவான் எந்த கவலையுமின்றி பாற்கடலில் துயில்கிறார் எனக் கூறுகிறது ?
See Answer:
alert-success

212. கதாகௌடுக என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

213. காஷ்மீர அரசர்களின் வரலாற்றைப் கூறும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

214. ஜைனவிலாஸ் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

215. பட்டவதார, ஜைனவிலாஸ் நூலை இயற்றுவதற்கு எந்த நூலை முன்மாதிரியாகக் கொண்டார்?
See Answer:
alert-success

216. ஷா நாமா எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

Post a Comment

புதியது பழையவை