1. தாகூரின் சிதறிய கடிதங்கள் என்னும் கடிதம் எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

2. தாகூர் குறிப்பிட்டுள்ள கிழக்கு வங்காளத்தின் பெரிய நதியின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

3. தாகூரின் மொழியிலும் வழி முடிவிலும் என்னும் கடிதம் எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

4. கபோதாக்ஷி என்றால் என்ன?
See Answer:
alert-success

5. மயூராக்ஷி என்பது?
See Answer:
alert-success

6. இச்சாமதி என்பது?
See Answer:
alert-success

7. "நமது தேசப் பற்று புத்தகமூட்டையால் உருவானது தேசத்து மக்களிடம் கொண்டுள்ள பற்று காரணமாக உண்டானதல்ல" இக்கூற்றை கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

8. பாரம்பரியத்தில் வேரூன்றிய நவீன மனிதர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

9. கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைத்த தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

10. தாகூர் தனது எத்தனையாவது வயதிலேயே கவிதைகள் எழுதத் தொடங்கிவிட்டார்
See Answer:
alert-success

11. எந்த ஆண்டு தாகூர் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்றார்
See Answer:
alert-success

12. தாகூர் எந்த நூலுக்காக நோபல் பரிசு பெற்றார்
See Answer:
alert-success

13. ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையால் மனம் வருந்திய தாகூர் தனது எந்த பட்டத்தை துறந்தார்
See Answer:
alert-success

14. எந்த ஆண்டு விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தை தாகூர் நிறுவினார்
See Answer:
alert-success

15. தாகூர் அனைவராலும் எவ்வாறு அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறார்
See Answer:
alert-success

16. தாகூர் எழுதிய அமர் சோனார் பங்களா எனும் பாடல் எந்த தேசத்தின் நாட்டுப்பண்ணாக உள்ளது
See Answer:
alert-success

17. சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்டுள்ள தாகூரின் கடிதங்கள் என்னும் நூலை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்தவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

18. த.நா.குமாரசுவாமி அவர்கள் தமிழ் வங்க மொழிகளுக்கு ஆற்றிய தொண்டை பாராட்டி வங்க அரசு என்ன விருது அளித்து சிறப்பித்துள்ளது
See Answer:
alert-success

19. "கூவும் குயிலும் கரையும் காகமும் விரியும் எனது கிளைகளில் அடையும்" வரிகளை எழுதியவர் யார்
See Answer:
alert-success

20. "எந்த மூலையில் விசும்பல் என்றாலும் என் செவிகளில் எதிரொலி கேட்கும்" இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

21. இன்குலாபின் இயற்பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

22. இன்குலாபின் கவிதைகள் மொத்தமாக என்ன பெயரில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன
See Answer:
alert-success

23. இன்குலாப்பின் உடல் எந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கொடை அளிக்கப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

24. மனோன்மணியம் நூலில் சுந்தர முனிவர் தனது அறையிலிருந்து ஆசிரமம் வரை யாரும் அறியாவண்ணம் சுரங்கம் அமைக்கும் பணியை யாருக்கு அளித்திருந்தார்?
See Answer:
alert-success

25. "எவ்வினை யோர்க்கும் இம்மையில் தம்மை இயக்குதற்கு இன்பம் பயக்கும்ஓர் இலக்கு வேண்டும்"-இவர்கள் இடம் பெற்ற நூல் எது?
See Answer:
alert-success

26. "யாரே உனைப்போல் அனுதினமும் உழைப்போர்?"-இவ்வரிகள் எதை குறிப்பிடுகிறது?
See Answer:
alert-success

27. "ஒழுக்கமும் பொறையும் உனைப்போல் யார்க்குள?"-இவ்வரிகள் எதை குறிப்பிடுகிறது? -
See Answer:
alert-success

28. தமிழ் நாடக இலக்கண நூல்கள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

29. தமிழின் முதல் பா வடிவ நாடக நூல் எது?
See Answer:
alert-success

30. இரகசிய வழி எனும் நூல் எந்த ஆண்டு யாரால் எழுதப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

31. பேராசிரியர் சுந்தரனார் இரகசிய வழி எனும் நூலைத் தமிழில் எந்த ஆண்டு மனோன்மணியமாக எழுதினார்?
See Answer:
alert-success

32. மனோன்மணியம் எந்த பா வகையில் அமைந்தது?
See Answer:
alert-success

33. மனோன்மணியம் எத்தனை அங்கங்களையும் களங்களையும் கொண்டது?
See Answer:
alert-success

34. மனோன்மணியத்திலுள்ள கிளைக் கதை எது?
See Answer:
alert-success

35. பேராசிரியர் சுந்தரனார் எங்கு பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

36. பேராசிரியர் சுந்தரனார் எப்போது பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

37. மனோன்மணியம் சுந்தரனாருக்கு எந்த பல்கலைக்கழகம் ராவ்பகதூர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது?
See Answer:
alert-success

38. தமிழக அரசு மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தை எங்கு நிறுவியுள்ளது
See Answer:
alert-success

39. நர்த்தகி நடராஜ் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

40. நர்த்தகி நடராஜ் இளமையில் யாருடைய நடனத்தால் ஈர்க்கப்பட்டார் ?
See Answer:
alert-success

41. நர்த்தகி நடராஜ் யாரிடம் பரதம் கற்றார்?
See Answer:
alert-success

42. நர்த்தகி நடராஜ்க்கு நர்த்தகி எனும் பெயர் சூட்டியவர் யார்
See Answer:
alert-success

43. பழங்காலத்திலும் திருநங்கையர் இருப்பதற்கான சான்று எந்த நூலில் உள்ளது
See Answer:
alert-success

44. வேளிர் ஆடல் முதலான 11 வகையான ஆடற்கலைகள் பற்றிய குறிப்புகள் எந்த நூலில் உள்ளன
See Answer:
alert-success

45. நர்த்தகி நடராஜ் திருவாசகம் தேவார பண்ணிசை பாடல்களை பரதமாக எங்கு நிகழ்த்தினார்?
See Answer:
alert-success

46. நர்த்தகி நடராஜ் பெற்ற விருதுகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

47. தாமரை நெஞ்சம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்
See Answer:
alert-success

48. நர்த்தகி நடராஜ் நடத்தும் அறக்கட்டளையின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

49. திருநங்கை எனும் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்
See Answer:
alert-success

50. திருநங்கைகளுள் முதன்முதலில் கடவுச்சீட்டு ,தேசிய விருது ,மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் ஆகியவற்றைப் பெற்றவர் யார்?
See Answer:
alert-success

51. இந்தியாவின் முதல் திருநங்கை காவல் உதவி ஆய்வாளர் யார் ?
See Answer:
alert-success

52. முதல் முறையாக லோக் அதாலத் நீதிபதி பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட திருநங்கை யார்?
See Answer:
alert-success

53. தமிழ்நாட்டில் மூன்றாம் பாலின பிரிவில் பள்ளிப்படிப்பை முடிக்கும் முதலாமவர் யார்?
See Answer:
alert-success

54. திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் காலம் என்ன
See Answer:
alert-success

55. "பொறுமையைப் பூணுங்கள்; பொறுமையின் ஆற்றலை உணருங்கள் உணர்ந்து உலகை நோக்குங்கள் ; நமது நாட்டை நோக்குங்கள்" என தனது எந்த நூலில் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் இளைஞர்களை அழைத்தார் ?
See Answer:
alert-success

56. திருவிக வெஸ்லி பள்ளியில் படித்தபோது யாரிடம் தமிழ் கற்றார்
See Answer:
alert-success

57. திரு.வி.க யாரிடம் சைவ நூல்களைப் பயின்றார்
See Answer:
alert-success

58. திரு.வி.க என்னென்ன நூல்களை எழுதியுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

59. திருவிக ஆசிரியராக பணியாற்றிய இதழ்கள் என்னென்ன ?
See Answer:
alert-success

60. திருவிக எந்த கல்லூரியில் தலைமை தமிழாசிரியராக இருந்தார்?
See Answer:
alert-success

61. "ஆறாம்நிலத்தில் துளிர்த்த அறிவியல் தமிழி நீயென"-இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-successPDF Download

You have to wait 30 seconds.

Download Timer

2 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை