1. நிறைமொழிமாந்தர் என்னும் சொல் எந்த நூலில் காணப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

2. சித்தன் எனும் சொல் சிலப்பதிகாரத்தில் எந்த காதையில் இடம்பெறுகிறது
See Answer:
alert-success

3. பிறப்பறுத்தவர்கள் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார்
See Answer:
alert-success

4. "மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டாம்" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது
See Answer:
alert-success

5. சித்தர்கள் என்றால் என்ன பொருள்
See Answer:
alert-success

6. மனம், கருத்து, ஆன்மா என்ற பொருளைக் கொண்ட தமிழில் உள்ள சொல் எது
See Answer:
alert-success

7. தமிழ் பேரகராதிப்படி சித்தி என்ற சொல் என்ன பொருளில் வரும்?
See Answer:
alert-success

8. சித்தர்களில் ஆதி சித்தராக கருதப்படுபவர் யார்
See Answer:
alert-success

9. திருமூலரின் காலம் என்ன
See Answer:
alert-success

10. சித்தர்களில் கலகக்காரர் என கருதப்படுபவர் யார்
See Answer:
alert-success

11. சிவவாக்கியரின் காலம் என்ன
See Answer:
alert-success

12. "எனக்கு முன்னே சித்தர் பலர் இருந்தாரப்பா யானும் வந்தேன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டில்" இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

13. "ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்" என்பது யாருடைய கடவுள் கொள்கை
See Answer:
alert-success

14. "ஒன்றென்றிரு தெய்வம் உண்டென்றிரு" இவ்வரிகளை பாடியவர்?
See Answer:
alert-success

15. "நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில்" இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

16. "ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்
See Answer:
alert-success

17. "தன்னை அறிந்த நிலையில் ஆன்மா தானே தனக்கு தலைவனாய் நிற்கும்" என்பது யாருடைய வாக்கு?
See Answer:
alert-success

18. "...நாடொணாத அமிர்தமுண்டு நான் அழிந்து நின்ற நாள்" இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

19. சித்தர்களை கிளர்ச்சியாளர்கள் எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

20. "சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோ?"இவ்வரிகளை பாடியவர் யார்
See Answer:
alert-success

21. "சாதிப் பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம்" என பாடியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

22. "ஆதிகபிலர் சொன்ன ஆகமத்தின் சொற்படியே சாதிவகை இல்லாமல் சஞ்சரிப்பது எக்காலம்" இவ்வரிகளை பாடியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

23. அட்டமாசித்திகள் என அழைக்கப்படும் சக்திகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

24. அணுவைப் போல் சிறுத்து நிற்கும் ஆற்றலுக்கு என்ன பெயர்?
See Answer:
alert-success

25. வரையறையற்ற விரிந்து படரும் ஆற்றலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

26. காற்றில் மிதக்கும் ஆற்றலின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

27. எங்கும் வியாபித்திருக்கும் ஆற்றலின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

28. இயற்கை தடைகளை கடக்கும் ஆற்றலின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

29. படைக்கவும் அடக்கவும் கொண்ட ஆற்றலின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

30. உலகப் படைப்பு களை எல்லாம் அடக்கியாளும் ஆற்றலின் பெயரென்ன
See Answer:
alert-success

31. விரும்பியதை முடிக்கும் ஆற்றலின் பெயரென்ன
See Answer:
alert-success

32. "உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த்தேனே" இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்
See Answer:
alert-success

33. "உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்" இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

34. "நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி" இவ்வரகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

35. குண்டலினி சக்தியை உச்சியில் ஏற்றி அமுதம் உண்ணும் நிலையைக் கூறும் சொல் எது?
See Answer:
alert-success

36. "தன்னையறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே"-இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

37. " விழுந்த மலர் கிளைக்கு திரும்புகிறது அடடா வண்ணத்துப்பூச்சி" இக் ஹைக்கூ கவிதையை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

38. "பட்டுப்போன மரக்கிளை அமர்ந்து ஓய்வெடுக்கும் காகம் இலையுதிர்கால மாலை"-இக் ஹைக்கூ கவிதையை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

39. "பெட்டிக்கு வந்தபின் எல்லா காய்களும் சமம்தான் சதுரங்க காய்கள்"இக் ஹைக்கூ கவிதையை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

40. இறகுகளின் தொகுதியை எவ்வாறு அழைப்பர்
See Answer:
alert-success

41. "சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதிச் செல்கிறது" கவிதையை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

42. பிரமிள் அவர்களின் இயற்பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

43. சிவராமலிங்கம் எங்கு பிறந்தவர்
See Answer:
alert-success

44. சிவராமலிங்கம் என்ன புனைப்பெயரில் எழுதினார்?
See Answer:
alert-success

45. சிவராமலிங்கம் கவிதைகள் என்ன பெயரில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

46. பிரமிள் எழுதிய சிறுகதை தொகுப்பின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

47. பிரமிள் எழுதிய நாடகத்தின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

48. பிரமிள் எழுதிய கட்டுரைத் தொகுப்பின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

49. "கற்றேன் என்பாய் கற்றாயா?-வெறும் காகிதம் தின்பது கல்வியில்லை"இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

50. "நான் என்பாய் அது நீ இல்லை - வெறும் நாடக வசனம் பேசுகிறாய் ஏன்" இவ்வரிகளை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

51. மௌலானா ரூமி எங்கு பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

52. மௌலானா ரூமி எப்போது பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

53. ரூமியினுடைய உலகப் புகழ் பெற்ற பாரசீக ஞான காவியம் எது
See Answer:
alert-success

54. வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் யார்
See Answer:
alert-success

55. அப்துல் ரகுமான் எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

56. அப்துல் ரகுமான் பெற்ற விருதுகள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

57. அப்துல்ரகுமானின் எந்த நூலிற்க்கு சாகித்ய அகடமி விருது கிடைத்தது?
See Answer:
alert-success

58. அப்துல் ரகுமானின் தொலைந்து போனவர்கள் எனும் கவிதை எந்த கவிதை தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது
See Answer:
alert-success

59. மகாபாரதத்தின் எத்தனையாவது நாள் போரில் கன்னன் இறந்தான்
See Answer:
alert-success

60. "நன்றுஎன நகைத்துத் தரத்தகு பொருள்நீ நவில்க"எனக் கூறியவர் யார்
See Answer:
alert-success

61. இலியட், ஒடிசி ஆகிய இதிகாசங்கள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டன
See Answer:
alert-success

62. தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் இரு காப்பியங்கள் என்ன?
See Answer:
alert-success

63. வில்லிபுத்தூரார் எந்த மன்னனால் ஆதரிக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

64. வரபதி ஆட்கொண்டான் எந்த இடத்தின் மன்னராவார்
See Answer:
alert-success

65. வில்லிபாரதம் எத்தனை பருவங்களைக் கொண்டது
See Answer:
alert-success

வில்லிபாரதம் முதல் மற்றும் இறுதி பருவம் என்ன
See Answer:
alert-success

67. வில்லிபாரதம் எத்தனை பாடல்களால் ஆனது
See Answer:
alert-success

68. புதுமைப்பித்தன் கதைகள் வெளிவந்த பத்திரிகை எது
See Answer:
alert-success

69. இங்கிலீஷ் இலக்கியத்திலே கடைசி கொழுந்து என்று கருதப்படுகிறவர் யார்?
See Answer:
alert-success

70. புதுமைப்பித்தனின் இயற்பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

71. புதுமைப்பித்தனுக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

72. புதுமைப்பித்தனின் மொத்த கதைகளும் என்ன பெயரில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

73. வாடியப் பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

74. இராமலிங்க அடிகளாரின் காலம் என்ன?
See Answer:
alert-success

75. வள்ளலார் எத்தனை வயதிலேயே கவிபாடும் வல்லமை பெற்றார்
See Answer:
alert-success

76. வள்ளலார் எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

77. வள்ளலார் பதிப்பித்த நூல்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

78. "ஒன்றிலிருந் தொன்றென்னும் உலகநிலை அறிந்தேன்" இவ்வரிகளில் எழுதியவர்
See Answer:
alert-success

79. என் வாழ்க்கை என் கையில் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

80. மனித வாழ்வை மாற்றியமைத்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

81. மனித வாழ்வை மாற்றியமைத்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள் நூலினை மொழிபெயர்த்தவர் யார்
See Answer:
alert-successPDF Download

You have to wait 30 seconds.

Download Timer

1 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை