1. ஆனந்தரங்கர் எந்த இடத்தின் வரலாற்றினை பதிவு செய்தார்
See Answer:
alert-success

2. ஆனந்தரங்கர் எந்த நூற்றாண்டின் புதுவை வரலாற்றினை பதிவு செய்துள்ளார்
See Answer:
alert-success

3. தனி மனிதர் ஒருவரின் அன்றாட நிகழ்வுகளை அல்லது பணிகளை பதிவு செய்யும் ஏட்டின் பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

4. டைரி என்னும் சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது
See Answer:
alert-success

5. நாட்குறிப்புகளின் முன்னோடியாக திகழ்கிறது எது?
See Answer:
alert-success

6. Ephemerides என்பது எந்த மொழியைச் சேர்ந்த குறிப்பேடு
See Answer:
alert-success

7. Ephemerides என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன
See Answer:
alert-success

8. எந்த முகலாய மன்னர் காலத்தில் நாட் குறிப்பு எழுதுவது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது
See Answer:
alert-success

9. எந்த ஆண்டு ஐரோப்பாவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கடல் வழியை போர்ச்சுகீசிய மாலுமியான வாஸ்கோடகாமா கண்டுபிடித்தார்
See Answer:
alert-success

10. வாஸ்கோடகாமாவின் நாட்குறிப்புகள் யாரால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன
See Answer:
alert-success

11. ஆனந்தரங்கர் எந்த பிரெஞ்சு ஆளுநரின் மொழிபெயர்ப்பாளராக பணியாற்றியவர்
See Answer:
alert-success

12. ஆனந்தரங்கர் பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் என்ன பணி செய்தார்
See Answer:
alert-success

13. ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்புகள் எத்தனை ஆண்டு கால தென்னிந்திய வரலாற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன
See Answer:
alert-success

14. பிரான்சுவா மர்த்தேனுக்குப் பிறகு யார் புதுச்சேரியின் தலைமைப் பொறுப்பினை ஏற்றார்?
See Answer:
alert-success

15. கியோம் ஆந்த்ரே எபேரின் தரகராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்
See Answer:
alert-success

16. ஆனந்தரங்கரின் தந்தை பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

17. ஆனந்தரங்கர் எப்போது பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

18. ஆனந்தரங்கர் எங்கு பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

19. ஆனந்தரங்கர் தனது எத்தனையாவது வயதில் தந்தையை இழந்தார்
See Answer:
alert-success

20. யாருடைய உதவியால் ஆனந்தரங்கர் பரங்கிப்பேட்டை நெசவு சாலைக்கும் சாயம் துவைக்கும் கிடக்கும் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்
See Answer:
alert-success

21. ஆனந்த ரங்கர் எழுதிய நாட்குறிப்புகள் எத்தனை தொகுதிகளாக தமிழில் வெளிவந்துள்ளன
See Answer:
alert-success

22. உலக நாட்குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்
See Answer:
alert-success

23. சாமுவேல் பெப்பிசு எந்த மன்னர் காலத்து நிகழ்வுகளை குறிப்பாக பதிவு செய்துள்ளார்
See Answer:
alert-success

24. சாமுவேல் பெப்பிசு எந்த ஆண்டு காலகட்ட நிகழ்வுகளை நாட்குறிப்பாக பதிவு செய்துள்ளார்?
See Answer:
alert-success

25. ஆனந்தரங்கர் எந்த தேதியில் இருந்து எந்த தேதி வரை நாட்குறிப்பு எழுதியுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

26. ஆனந்தரங்கருக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

27. எப்போது பிரெஞ்சு ஆளுநர் டூமாஸ் நாணய அச்சடிப்பு உரிமையைப் பெற்றார்?
See Answer:
alert-success

28. ஆங்கிலேயர் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த சென்னையை 1746ல் கைப்பற்றிய பிரெஞ்சு கப்பல் தளபதி யார்?
See Answer:
alert-success

29. பிரெஞ்சு சென்னையை கைப்பற்றியதால்,சினமுற்று போரிட்ட ஆற்காடு நவாப் அன்வர்த்தீக்கானின் மூத்தமகன் யார்
See Answer:
alert-success

30. 1758 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சென்னை கோட்டை முற்றுகையை தொடங்கியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

31. லல்லி முற்றுகையை எதிர்த்து வெற்றி பெற்ற சென்னை கோட்டையின் கவர்னர் யார்
See Answer:
alert-success

32. 11.06.1739 ஆம் நாள் புதுச்சேரியின் எந்த ஆளுநர் பிறப்பித்த ஆணையில் புதுச்சேரி பட்டணத்திற்கு உள்ளேயும் சம்பா கோவிலுக்கு தெற்காக போகிற உப்பங்கழி இடத்திலும் பட்டணத்தின் வீதிகள் எவ்விடத்திலும் காலைக்கடன் கழிப்பவர்களிடம் ஆறு பணம் தண்டம் விதிக்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ?
See Answer:
alert-success

33. "தமிழ்தாய் நெருப்பினாலும் வெள்ளத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவளது ஆபரணங்கள் தொலைவில் உள்ள நகரமான பாரிசில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன " என ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பு குறித்து கூறியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

34. "அந்த காலத்தில் நடந்த செய்திகளை எல்லாம் முக்கியமானது முக்கியம் இல்லாதது என்று கூட கவனிக்காமல் ஒன்று தவறாமல் சித்திரகுப்தன் எழுதி வரும் பதிவை போல நல்ல பாஷையில் அன்றாடம் விஸ்தாரமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆனந்தரங்கர் "எனக் கூறியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

35. ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பின் பெரும்பகுதி என்ன செய்திகளையே விவரித்துள்ளது
See Answer:
alert-success

36. புதுச்சேரியில் இருந்து மணிலாவுக்கு சென்ற கப்பலில் பணியாற்றிய தமிழ் மாலுமி யார்
See Answer:
alert-success

37. ஐரோப்பாவில் இருந்து இந்தியாவை அடைய கப்பல்களுக்கு எத்தனை மாதம் தேவைப்பட்டன
See Answer:
alert-success

38. துணிகள் வர்த்தகருக்கு விற்கப்பட்ட போது உரிய ரசீதுகளை பெற்று பாதுகாத்த வணிக கழகத்தின் அதிகாரி யார்?
See Answer:
alert-success

39. ஆனந்தரங்கர் காலத்தில் எத்தனை மாற்றுக்கு குறைவான வராக நாணயங்கள் வைத்திருப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று பிரெஞ்சு மன்னரின் ஆணை?
See Answer:
alert-success

40. எந்த ஆண்டு 8 மாற்றுக்குக் குறைவான வராக நாணயங்களை வைத்திருப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

41. ஆனந்தரங்கர் என்னென்ன வராகன்களை குறிப்பிட்டுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

42. ஆனந்தரங்கர் காலத்தில் வழக்கில் இருந்த நாணயங்கள்: 480 காசு -
See Answer:
alert-success

43. 60 காசு
See Answer:
alert-success

44. எட்டு பணம்
See Answer:
alert-success

45. 24 பணம்
See Answer:
alert-success

46. ஒரு பொன்
See Answer:
alert-success

47. 1 வராகன்
See Answer:
alert-success

48. 1 மோகரி
See Answer:
alert-success

49. 1 சக்கரம்
See Answer:
alert-success

50. புதுச்சேரியை பெருங்காற்று எப்போது சூறையாடியதாக ஆனந்தரங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

51. ஒழுகரையில் பெருஞ்சோறு அளித்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

52. லெபூர்தொனேவின் 9 கப்பல்கள் எப்போது புதுவைக்கு வந்தன?
See Answer:
alert-success

53. ஆனந்தரங்கர் எப்போது இறந்தார்
See Answer:
alert-success

54. யார் புதுச்சேரியின் ஆளுநராக இருந்தபோது புதுச்சேரியின் ராணுவ அரசியல் செய்திகளை முகலாயருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் கூறுவதாக ஆனந்தரங்கர் மீது பழி சுமத்தப்பட்டது ?
See Answer:
alert-success

55. ஆனந்தரங்கர் கோவை என்ற நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:
alert-success

56. ஆனந்தரங்கன் பிள்ளைத் தமிழ் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:
alert-success

57. வானம் வசப்படும் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்
See Answer:
alert-success

58. மதினா நகரத்தில் தீன் நெறியை வளர்த்த பாங்கினை கூறும் காண்டம் எது
See Answer:
alert-success

59. செலவியற்காண்டத்தின் வேறு பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

60. ஹிஜரத் என்ற அரபு சொல்லுக்கு என்ன
See Answer:
alert-success

61. மக்கா நகரத்தின் எந்த இன மக்கள் நபிகள் நாயகத்திற்கு கொடுமைகள் செய்தனர்
See Answer:
alert-success

62. "தொலைவிலாப் பெரும்புகழ் படைத்த தொன்னகர்"-என சிறப்பிக்கப்படும் நகரம் எது
See Answer:
alert-success

63. "இடுவிருந்து இனிதின் நல்கலால் வதுவையின் மனையென இருந்த மாநகர்"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது
See Answer:
alert-success

64. இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்மையானதாக விளங்கும் நூல் எது
See Answer:
alert-success

65. சீறா என்பது எந்த அரபு சொல்லின் திரிபு ஆகும்
See Answer:
alert-success

66. சீறத் என்பதற்கு என்னப் பொருள்
See Answer:
alert-success

67. சீறாப்புராணம் எத்தனை காண்டங்களை உடையது ?
See Answer:
alert-success

68. சீறாப்புராணம் எத்தனை படலங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது
See Answer:
alert-success

69. சீறாப்புராணத்தின் பாடல்கள் என்ன பாவகையால் பாடப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

70. சீறாப்புராணத்தில் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளன
See Answer:
alert-success

71. சீறாப்புராணத்தை இயற்றியவர் யார்
See Answer:
alert-success

72. உமறுப்புலவர் இறப்பிற்குப்பின் நூலினை முழுமையாக பாடியவர் யார்
See Answer:
alert-success

73. பனு அகமது மரைக்காயர் பாடிய சீறாப்புராணத்தின் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

74. உமறுப்புலவர் யாருடைய மாணவர்
See Answer:
alert-success

75. உமறுப் புலவர் நபிகள் நாயகத்தின் மீது எந்த நூலை இயற்றியுள்ளார்
See Answer:
alert-success

76. உமறுப்புலவரை ஆதரித்த வள்ளல்கள் யார்
See Answer:
alert-success

77. சொல்ல வந்த கருத்தை உள்ளுரை வழியாக உரைப்பது எந்த பாடல்களின் சிறப்பு
See Answer:
alert-success

78. "பெருங்கடல் முகந்தஇருங்கிளைக் கொண்மூ"இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது
See Answer:
alert-success

79. "குறமகள் காக்கும் ஏனல் புறமும் தகுதியோ? வாழிய,மழையே"இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்
See Answer:
alert-success

80. அகநானூறு எத்தனை புலவர்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு
See Answer:
alert-success

81. அகநானுறு எத்தனை பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

82. அகநானூறு என்னென்ன பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
See Answer:
alert-success

83. அகநானூற்றுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் என்ன
See Answer:
alert-success

84. அகநானூற்றில் பாலைத்திணை பாடல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு
See Answer:
alert-success

85. அகநானூற்றில் குறிஞ்சித்திணை பாடல்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு
See Answer:
alert-success

86. அகநானூற்றில் முல்லைத்திணை பாடல்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு
See Answer:
alert-success

87. அகநானூற்றில் மருதத்திணை பாடல்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு
See Answer:
alert-success

88. அகநானூற்றில் நெய்தல் திணைப் பாடல்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு
See Answer:
alert-success

89. பிரபஞ்சன் பிறந்த இடம் இது
See Answer:
alert-success

90. பிரபஞ்சனின் இயற்பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

91. பிரபஞ்சனின் எந்த நூல் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது
See Answer:
alert-success

92. பிரபஞ்சன் எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகடமி விருது பெற்றார்
See Answer:
alert-success

93. இரசிகமணி டி கே சிதம்பரனாரின் காலம் என்ன
See Answer:
alert-success

94. டி கே சி யின் வீட்டுக் கூடத்தில் வட்டவடிவமான தொட்டிகட்டு ஞாயிறுதோறும் மாலை 5 மணிக்கு கூடிய கூட்டம் இலக்கியத்தைப் பற்றி பேசியது அந்த அமைப்பு என்ன பெயர்பெற்றது
See Answer:
alert-success

95. டி கே சி எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன
See Answer:
alert-success

96. டி கே சி எந்த நூலுக்கு உரை எழுதியுள்ளார்
See Answer:
alert-success

97. யாருடைய பிறந்த நாள் உலக முழுவதும் புத்தக நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது
See Answer:
alert-success

98. ஷேக்ஸ்பியரின் பிறந்த நாள் எப்போது
See Answer:
alert-success

99. "பிரிவுகள் பேசியே பூசலிட்டு- பழம் பேதமை தனைதள்ளி அனைவருமே ஒரு குடும்பமாய் வாழ்ந்திடுவோம்" இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

100. "தமிழர் திருநாள் பொங்கலென்றால்- அதில் தமிழன் பண்புகள் பொங்குமன்றோ?" இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-successPDF Download

You have to wait 30 seconds.

Download Timer

Post a Comment

புதியது பழையவை