1. சென்னைக்கு அருகே உள்ள எந்தப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி மனித நாகரிகத்தின் பழமையை ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என நிறுவுகிறது

See Answer:

2. மூதாதையர் மனித இனத்தின் கல் கோடாரி எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

See Answer:

3. சென்னையின் எந்தப் பகுதிகளில் தொல்பழங்கால மானுட எச்சங்கள் கிடைக்கின்றன q3

See Answer:

4. மயிலாப்பூர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தாலமி என்பவரால் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டுள்ளது-

See Answer:

5. பல்லாவரத்தில் உள்ள பல்லவர் குடைவரை யாருடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது

See Answer:

6. சென்னையில் எந்தப் பகுதியில் நந்திவர்மன் கல்வெட்டு கிடைத்துள்ளது

See Answer:

7. யாருடைய நாட்குறிப்பில் கூவம் நதிக்கரையில் குளித்ததாக குறிப்பு உள்ளது

See Answer:

8. "சென்னையிலே ஒரு வாய்க்கால் புதுச்சேரி நகர் வரை நீளும்"-இப்பாடலைப் பாடியவர் யார்

See Answer:

9. பாரதிதாசன் பக்கிங்காம் கால்வாயில் யாருடன் படகுப் பயணம் செய்தார்

See Answer:

10. மாவலிபுரச் செலவு எனும் தலைப்பில் கவிதை எழுதியவர் யார்

See Answer:

11. எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்ட பத்திரம் ஒன்றில் "தொண்ட மண்டலத்து புழல் கோட்டத்து ஞாயிறு நாட்டு சென்னபட்டினம்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

See Answer:

12. கூவம் ஆற்றின் வேறு பெயர் என்ன

See Answer:

13. எப்போது பிரான்சிஸ் டே சென்னப்பரின் இரு மகன்களிடம் இருந்து சென்னை நகரை வாங்கினார்

See Answer:

14. செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு உள்ளே வீடுகள் இருந்த பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

15. செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு வெளியே பணியாளர்கள் வணிகர்கள் போன்றவர்கள் இருந்த பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

16. வெள்ளையர் நகரம் மற்றும் கருப்பர் நகரம் இரண்டும் சேர்ந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது

See Answer:

17. வடசென்னை பகுதிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன

See Answer:

18. தென்சென்னை பகுதிகள் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டன

See Answer:

19. 1646 ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி சென்னை நகரின் மக்கள் தொகை எவ்வளவு

See Answer:

20. சென்னை நகராட்சி எப்போது உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

21. சென்னை மாகாணத்தின் முதல் தலைவர் யார்

See Answer:

22. யாருடைய ஆட்சிக் காலத்தை சென்னையின் பொற்காலம் என அழைப்பர்

See Answer:

23. புனித மேரி தேவாலய தர்ம பள்ளி எப்போது உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

24. ஆசியாவிலேயே உருவான முதல் ஐரோப்பிய கல்வி முறையிலான பள்ளி எது

See Answer:

25. சென்னை கோட்டை கல்லூரி எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

26. சென்னை கிருத்துவக் கல்லூரி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது

See Answer:

27. பிரசிடென்சி பள்ளி எப்போது உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

சென்னை பல்கலைக் கழகம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

29. பெண்களுக்கென தொடங்கப்பட்ட ராணிமேரி கல்லூரி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது

See Answer:

30. ஆங்கிலேயரின் நிதி உதவியின்றி இந்தியர் ஒருவரால் உருவாக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தின் பெயர் என்ன

See Answer:

31. இந்தோ சராசனிக் கட்டடக்கலை எந்தெந்த கட்டடக் கலையை கலந்து உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

32. இந்தோ சராசனிக் கட்டடக் கலையின் பாணியில் முதல் கட்டிடம் எப்போது கட்டி முடிக்கப்பட்டது

See Answer:

33. இந்தோ சராசனிக் கட்டிடக்கலையின் பாணியில் முதலில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டடம்

See Answer:

34. இந்தியாவின் முதல் பொது நூலகத்தின் பெயர் என்ன

See Answer:

35. தென்னிந்தியாவின் முதல் தொடர் வண்டி நிலையம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது

See Answer:

தென்னிந்தியாவின் முதல் தொடர் வண்டி இரயில் நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டது

See Answer:

37. சென்னை இலக்கிய சங்கம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

38. கன்னிமரா நூலகம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது

See Answer:

39. யாருடைய தொகுப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு 1869ல கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகம் உருவாக்கப்பட்டது

See Answer:

40. ஆசியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நூலகம் எது

See Answer:

41. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது

See Answer:

42. தெய்வமணி மாலை நூலை இயற்றியவர் யார்

See Answer:

43. "ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும்"- இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்

See Answer:

44. தெய்வமணிமாலை திருவருட்பாவில் எத்தனாவது திருமுறையாக இடம்பெற்றுள்ளது

See Answer:

45. தெய்வமணிமாலை எந்தக் கடவுளைப் பற்றி பாடப்பட்டுள்ளது

See Answer:

46. வள்ளலார் பிறந்த இடம்

See Answer:

47. திருவருட்பா எத்தனை திருமுறைகளாக பகுக்கப்பட்டு உள்ளது

See Answer:

48. வள்ளலார் எழுதிய வேறு உரைநடை நூல்கள்-

See Answer:

49. திருமயிலை என்று அழைக்கப்படும் ஊர் எது

See Answer:

50. "மலிவிழா வீதி மடநல்லார் மாமயிலைக்.."-இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது

See Answer:

51. "கற்றோர்கள் ஏத்தும் கபாலீச்சரம்" எனப்போற்றப்படும் ஊர் எது

See Answer:

52. "இருளகற்றும் சோதித் தொன்மயிலை" எனச் சிறப்பிக்கப்படும் ஊர் எது

See Answer:

53. "மடலாரந்த தெங்கின் மயிலை","கண்ணார் மயிலைக் கபாலீச்சரம்"," கருஞ்சோலை சூழ்ந்த கபாலீச்சரம்"," மங்குல் மதிதவழ் மாடவீதி மயிலாப்பூர்"," ஊர்திரை வேலை உலாவும் உயிர் மயிலை"- இவ்வரிகளில் சிறப்பிக்கப்படும் ஊர்

See Answer:

54. மயிலை பதிகத்தில் காணப்பெறும் விழாக்கள் நடைபெறும் மாதங்களை குறிப்பிடுக: 1. ஓண விழா 2. விளக்கு திருவிழா 3 திருவாதிரை விழா 4. தைப்பூச விழா 5.கடலாட்டு விழா 6. பங்குனி உத்திர விழா

See Answer:

55. திருமயிலாப்பூர் பதிகம் எந்த திருமுறையில் இடம் பெற்றுள்ளது

See Answer:

56. முதல் மூன்று திருமுறைகள் யாரால் பாடப்பட்டுள்ளது

See Answer:

57. திருமுறைகளில் உள்ள யாருடைய பாடல்கள் இசை பாடல்களாகவே திகழ்கின்றன

See Answer:

58. தேவாரம் யாரால் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது

See Answer:

59. சமுதாயத்தின் பொருளாதார கலை பண்பாட்டு நிலைகள் தமிழுக்கு இருந்த உயர்நிலைத் தத்துவம் சமயக் கோட்பாடுகள் முதலிய தகவல்கள் யாருடைய பாடலில் விரவிக்கிடக்கின்றன

See Answer:

60. "பெருங்கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்"-எனத் தொடங்கும் பாடல் இடம் பெற்ற நூல் எது

See Answer:

61. உப்பு விளையும் களத்திற்கு பெயர் என்ன

See Answer:

62. கடலுக்கு அருகில் மணல் திட்டுக்களில் கடல் நீர் தேங்கி இருக்கும் பகுதிக்கு பெயர் என்ன

See Answer:

63. பாடல் வைப்பு முறையில் பாடல் எண்ணிற்கு ஏற்ப திணைகள் வரிசையாக வைத்து தொகுக்கப்பட்ட நூல் எது

See Answer:

64. அகநானூறு எத்தனை பிரிவுகளை உடையது

See Answer:

65. அகநானூற்றின் பிரிவுகள் மற்றும் பாடல்கள் என்னென்ன?

See Answer:

66. அகப்பாடல்கள் மட்டுமே பாடியவர்களுள் ஒருவர் யார்

See Answer:

67. அம்மூவனார் எந்த திணை பாடல்கள் பாடுவதில் வல்லவர்

See Answer:

68. அம்மூவனார் இயற்றிய பாடல்கள் எந்தெந்த நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன

See Answer:

69. எழுத்தாளர்களின் வட்டார மொழிகளை குறிப்பிடுக: 1.புதுமைப்பித்தன்- 2.சண்முகசுந்தரம் - 3.ஜெயகாந்தன் - 4.தி ஜானகிராமன் - 5.தோப்பில் முகமது மீரான் - 6. கி. ராஜநாராயணன்-

See Answer:

70. தம்முடைய வட்டார எழுத்திற்கு கரிசல் இலக்கியம் என பெயரிட்டவர் யார்?

See Answer:

71. ஒரு குட்டித் தீவின் வரைபடம் என்ற சிறுகதைத் தொகுப்பை எழுதியவர் யார்

See Answer:

72. தலைக்குளம் என்ற சிறுகதையை எழுதியவர் யார்

See Answer:

73. தோப்பில் முகமது மீரான் எப்போது பிறந்தார்

See Answer:

74. தோப்பில் முகமது மீரான் எங்கு பிறந்தார்

See Answer:

75. தோப்பில் முகமது மீரான் எழுதிய எந்த புதினம் சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றது

See Answer:

76. தோப்பில் முஹம்மது மீரான் எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகடமி விருது பெற்றார்

See Answer:

77. தோப்பில் முகமது மீரான் எழுதிய எந்த நூல்கள் தமிழக அரசின் விருது பெற்றுள்ளது?

See Answer:

1 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை