1. கலைகளின் உச்சம் எது?
See Answer:
alert-success

2. "கவிதையினை இயன்றவரை பேசுவது போல் எழுதுவது தான் உத்தமம் என்றும் அதுவே மானுடத்துக்கு எழுத்தாளர்கள் செய்யும் கடமை" என்று கூறியவர் யார்?

See Answer:
alert-success

3. "மொழி என்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் உலகம் என்பதும் நான் என்பதும் தனித்தனியாக பிரிந்து தங்களை தனித்துவமாக நிலை நிறுத்திக் கொள்கின்றன" என கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

4. மொழி வெளிப்பாட்டின் பகுதியாக உள்ளவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

5. எந்த நிலையில் மொழியானது பதிவு செய்யப்படுகிற போது உறைந்துபோன பனிக்கட்டியை போன்று திட நிலையை அடைந்துவிடுகிறது?
See Answer:
alert-success

6. "உலகை மொழி கட்டி எழுப்பியது என்று சொல்கிறபோது உலகம் மொழியின் கைப்பிடியில் இருந்து நழுவுவதற்கு தொடர்ந்து முயல்வதாகவும் தெரிகிறது" என கூறியவர்?
See Answer:
alert-success

7. எழுத்து மொழியைக் காட்டிலும் எது உணர்ச்சிக்கு மிக அருகில்?
See Answer:
alert-success

8. கவிதையின் மொழி அதிக வெளிப்பாட்டு சக்தி கொண்டதாக எப்போது மாறுபடுகிறது?
See Answer:
alert-success

9. எந்த மொழியில் பேச்சை கேட்க எதிராளி என்கிற ஒருவன் கிடையாது?
See Answer:
alert-success

10. தனக்குத் தானே பேசிக் கொள்கிற பேச்சு என்பது என்ன?
See Answer:
alert-success

11. _____என்பது தன்னைத் திறந்து கொள்கின்ற ஒரு செயல்பாடு.
See Answer:
alert-success

12. கவிதைகளை எதிரில் இருக்கும் வாசகர்களுடன் பேசுவதுபோல அமைக்கும் மொழிநடைக்கு பெயர் என்ன?

See Answer:
alert-success

13. "நேரடி மொழி தான் ஒரு கவிஞரை நிகழ்காலத்தவரா அல்லது இறந்த காலத்தவரா என்பதை நிர்ணயிக்கிறது" எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

14. பேச்சு மொழியை கவிதையில் பயன்படுத்துபவர்களில் எத்தனை வகையினர் உண்டு?
See Answer:
alert-success

15. யாருடைய கவிதைகளில் எந்த ஒரு சொல்லும் மற்றொரு சொல்லை விட முக்கியமானதாகி விடுவதில்லை?
See Answer:
alert-success

16. யாருடைய பேச்சு எதிராளியை விளித்து பேசுவது போன்றது அன்று?
See Answer:
alert-success

17. வால்ட் விட்மன் எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

18. புதுக்கவிதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்
See Answer:
alert-success

19. வால்ட் விட்மன் உடைய எந்த நூல் உலகப் புகழ்பெற்றது
See Answer:
alert-success

20. தனிமையை சாட்சியாக வைத்து தங்களுக்கு தாங்களே உதடு பிரித்து பேசிக் கொள்ளும் வகை கவிஞர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

21. ஸ்டெஃபான் மல்லார்மே எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர்?
See Answer:
alert-success

22. யாரை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் குறியீட்டியத்தையும் புரிந்து கொள்ளமுடியும் ?

See Answer:
alert-success

23. ____என்பது பொருளை பதிவுசெய்வது அன்று நினைவு கூறத்தக்க தருணங்களைப் பதிவு செய்வதாகும்.
See Answer:
alert-success

24. வாழ்க்கையின் வடிவமற்ற தன்மையை பற்றி பேசும் கவிதை வகைகள் யாருடையது?
See Answer:
alert-success

25. மல்லார்மே எந்த மொழி ஆசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

26. பாப்லோ நெருடா எங்கு பிறந்தவர் ?
See Answer:
alert-success

27. பாப்லோ நெருடா எந்த நாட்டின் மிகச் சிறந்த கவிஞர்?
See Answer:
alert-success

28. பாப்லோ நெருடா எந்த ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசை பெற்றார்?
See Answer:
alert-success

29. "கவிதை என்பது ஒரு பொருளன்று அது மொழிக்குள் உலகையும் உலகிற்குள் மொழியையும் முழுவதுமாக நுழைத்து விடுவதற்காக முயலும் தொடர்ந்த ஒரு படைப்புச் செயல்பாடு" என கூறியவர் யார் ?
See Answer:
alert-success

30. தமிழின் கவிதையியல் எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

31. இந்திரனின் இயற்பெயர் என்ன
See Answer:
alert-success

32. மனோரமா பிஸ்வாஸ் எந்த மொழி கவிஞர்

See Answer:
alert-success

33. ராஜேந்திரன் மொழிபெயர்த்த மனோரமா பிஸ்வாசின் மொழிபெயர்ப்பு நூலின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

34. பறவைகள் ஒருவேளை தூங்கப் போய் இருக்கலாம் எனும் மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்காக எந்த ஆண்டு ராஜேந்திரன் சாகித்ய அகடமி விருது பெற்றுள்ளார்?
See Answer:
alert-success

35. ராஜேந்திரன் எழுதிய கவிதைத் தொகுப்புகளின் பெயர் என்ன?
See Answer:
alert-success

36. ராஜேந்திரன் இயற்றிய கட்டுரை நூல்களின் பெயர்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

37. இந்திரன் வெளியிட்ட இதழ்கள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

38. வால்ட் விட்மன் கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

39. மல்லார்மே கவிதைகளை பிரெஞ்சு மொழியிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

40. பாப்லோ நெருடா கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

41. மனித இனத்தின் ஆதி அடையாளம் எது
See Answer:
alert-success

42. "என் அம்மை,ஒற்றியெடுத்த நெற்றிமண் அழகே"-என தமிழைப் பாடியவர் யார்

See Answer:
alert-success

43. "வழிவழி நினதடி தொழுதவர்,உழுதவர், விதைத்தவர் ,வியர்த்தவர்க்கெல்லாம் நிறைமணி தந்தவளே என தமிழில் பாராட்டியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

44. சு.வில்வரத்தினம் எங்கு பிறந்தார்
See Answer:
alert-success

45. சு.வில்வரத்தினம் கவிதைகள் மொத்தமாக எந்த தலைப்பில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

46. உயிர்த்தெழும் காலத்துக்காக எப்போது தொகுக்கப்பட்டது
See Answer:
alert-success

47. "தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை, வேரில்லாத மரம் கூடு இல்லாத பறவை" என கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

48. "பாயிரம்" என்பதன் பொருள் என்ன?
See Answer:
alert-success

49. "காலம் களனே காரணம் என்றுஇம் மூவகை ஏற்றி மொழிநரும் உளரே"-இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

50. நூலைப் புரிந்து கொள்ளவும் அதன் சிறப்பை உணர்ந்து விருப்பத்துடன் கற்க உதவுவது எது
See Answer:
alert-success

51. தமிழின் முதல் கிடைக்கப்பெற்ற இலக்கண நூல் எது?
See Answer:
alert-success

53. பாயிரத்தின் வேறு பெயர்கள் என்னென்ன?

See Answer:
alert-success

54. "பாயிரம் பொது ,சிறப்பு என இரு பாற்றே"-வரிகள் இடம் பெற்றுள்ள நூல்?
See Answer:
alert-success

55. நூலுக்கு முன் சொல்லப்படுவது
See Answer:
alert-success

56. ஐந்து பொதுவும் பதினோரு சிறப்பும் ஆகிய பலவகைப் பொருள்களையும் தொகுத்து சொல்வது?
See Answer:
alert-success

57. நூலின் பெருமை முதலியவை விளங்க அலங்கரித்து சொல்வது?
See Answer:
alert-success

58. நூலுக்கு முகம்போல் முற்பட்டிருப்பது?
See Answer:
alert-success

59. நூலில் சொல்லிய பொருள் அல்லாதவற்றை நூலின் புறத்திலே சொல்வது?
See Answer:
alert-success

60. நூலில் சொல்லிய பொருள் அல்லாதவற்றை தந்து சொல்வது?
See Answer:
alert-success

61. பாயிரம் எத்தனை வகைப்படும் அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

62. நூலின் இயல்பு, ஆசிரியர் இயல்பு, கற்பிக்கும் முறை, மாணவர் இயல்பு, கற்கும் முறை எனும் ஐந்தும் கூறுவது?
See Answer:
alert-success

63. எந்த ஆண்டு முதன்முதலில் நன்னூல் பதிப்பிக்கப்பட்டது?

See Answer:
alert-success

64. சிறப்புப்பாயிரம் எத்தனை செய்திகளை தெரிவிக்கிறது?
See Answer:
alert-success

65. நன்னூல் எந்த நூலை முதல் நூலாகக் கொண்ட வழிநூல் ஆகும்?
See Answer:
alert-success

66. நன்னூல் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது?
See Answer:
alert-success

67. நன்னூல் எத்தனை அதிகாரங்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

68. எழுத்ததிகாரம் எத்தனை பகுதிகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

69. சொல்லதிகாரம் எத்தனைப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவை என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

70. பவணந்தியார் இன் உருவ சிற்பம் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

71. எட்டாம் தீர்த்தங்கரரான சந்திரபிரபாவின் கோவில் எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

72. ராபின்சன் குரூசோ என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

73. "வெஞ்சின வேந்தன் பகை அலைக்கலங்கி வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர்ப் பாழ்" எனும் வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?

See Answer:
alert-success

74. "வெஞ்சின வேந்தன் பகை அலைக்கலங்கி வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர்ப் பாழ்" - எனும் பாடலை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

75. திருக்குறளையும் திருவாசகத்தையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார்?
See Answer:
alert-success

76. ஜி யு போப் திருக்குறளையும் ,திருவாசகத்தையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஆண்டு எது?
See Answer:
alert-success

77. ஜி யு போப் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

78. "ஓர் இனத்தை அழிப்பதற்கு அவர்கள் நூல்களை அழித்தால் போதும் அவர்கள் அறிவு மேலும் வளர்வதற்கு முடியாமல் நின்று விடும்" எனக் கூறும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

79. தமிழர் பாரம்பரிய நாள் எது?
See Answer:
alert-success

80. எந்த ஆண்டு முதல் தமிழர் பாரம்பரிய நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது?
See Answer:
alert-success

81. வன்னி வீதி என்று பெயர் கொண்ட சாலை எங்கு உள்ளது?
See Answer:
alert-success

82. காகத்துக்கு பறக்கும் எல்லை எவ்வளவு?
See Answer:
alert-success

83. எழுத்தாளர் அ முத்துலிங்கம் எங்கு பிறந்தார்?

See Answer:
alert-success

84. அ.முத்துலிங்கம் இயற்றிய சிறுகதைத் தொகுப்புகள் என்னென்ன?
See Answer:
alert-success

85. அ முத்துலிங்கம் எந்த நூலுக்காக தமிழ்நாடு அரசின் முதல் பரிசை 1996ஆம் ஆண்டு பெற்றார்?
See Answer:
alert-success

86. இலங்கை அரசின் சாகித்திய அகாடமி பரிசு வென்ற அ.முத்துலிங்கத்தின் நூல் என்ன?
See Answer:
alert-success

87. அ முத்துலிங்கம் எந்த ஆண்டு இலங்கை அரசின் சாகித்திய பரிசை பெற்றார்?
See Answer:
alert-success

90. தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் கம்பருக்கு பின்னர் ஓராயிரம் ஆண்டு ஓய்ந்து கிடந்த பின்னர் வாராது வந்த கதிரவன் என தமிழறிஞர்களால் பாராட்டப் பெற்றவர் யார்?
See Answer:
alert-success

91. மீனாட்சி சுந்தரனாரின் காலம் என்ன?
See Answer:
alert-success

92. மீனாட்சிசுந்தரனார் எங்கு பிறந்தார்?
See Answer:
alert-success

93. மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் எந்த மடத்தின் தலைமைப் புலவராக விளங்கினார்?
See Answer:
alert-success

94. மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனாரின் ஆசிரியர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

95. மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரனார் இயற்றிய நூல் என்ன?

See Answer:
alert-success

96. மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் எதை பாடுவதில் வல்லவர்?
See Answer:
alert-success

97. மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனாரின் மாணவர்கள் யார்?
See Answer:
alert-success

98. "இனிமையும் நீர்மையும் தமிழெனல் ஆகும்" எனக் கூறும் நூல் எது?
See Answer:
alert-success

99. "அதுஊம் சாலும் நற்றமிழ் முழுதறிதல்"-இவ்வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்?
See Answer:
alert-success

100. "அதுஊம் சாலும் நற்றமிழ் முழுதறிதல்"எனும் புறநானூற்று பாடல் அடியில் தமிழ் எனும் சொல் எந்த பொருளில் ஆளப்பட்டுள்ளது?
See Answer:
alert-success

101. "தமிழ் தழீஇய சாயலவர்"-இவ்வரிகளை இயற்றியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

102. "தமிழ் தழீஇய சாயலவர்"இவ்வரிகளில் தமிழ் என்பதற்கு என்ன பொருள்?
See Answer:
alert-success

103. தேவாரம் போன்ற பக்தி இலக்கியங்களில் தமிழ் என்ற பொருளில் ஆளப்படுகிறது?
See Answer:
alert-success

104. திருப்பாவை எத்தனை பாட்டுக்களால் ஆனது?
See Answer:
alert-success

105. திருப்பாவையை தமிழ்மாலை எனக் கூறியவர் யார்?
See Answer:
alert-success

106. பண்பாட்டு அசைவுகள் எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

107. நாடற்றவன் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

108. நல்ல தமிழ் எழுத வேண்டுமா? என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
See Answer:
alert-success

9 கருத்துகள்

  1. இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.

    பதிலளிநீக்கு
  2. Sir very very useful... Thank you so much sir.. God blessings always with u sir
    And 2, 3 iyalukum ithu mari update panna nalla irukum sir
    THANK u sir🙏🙏🙏

    பதிலளிநீக்கு

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை