12TH TAMIL IYAL 07 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. ஓர் அரசன் ஒரு நாளை எவ்வாறு ஒதுக்கி பணியாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு திருவள்ளுவர் எந்த அதிகாரத்தின் வழியே வழிகாட்டுகிறார்?

 மடியின்மை

 1. “பலர் துஞ்சவும்  தான் துஞ்சான் உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை கேட்டோன்” இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?

 புறநானூறு

 1. “பலர் துஞ்சவும்  தான் துஞ்சான் உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை கேட்டோன்” இப்புறநானூற்றுப் பாடலில் யார் யாரைப் பற்றி பாடியுள்ளார்?

 கோவூர்கிழார் சோழன் நலங்கிள்ளி பற்றி

 1. “வையகம் முழுவதும் வறிஞன் ஓம்பும் ஓர் செய் காத்து இனிதுஅரசு செய்கின்றான்” இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் எது?

பாலகாண்டம் கம்பராமாயணம்

 1. “வையகம் முழுவதும் வறிஞன் ஓம்பும் ஓர் செய் காத்து இனிதுஅரசு செய்கின்றான்” இவ்வரிகளில்? கம்பர் யாரை புகழ்ந்துள்ளார்

 தசரதன்

 1. “இன்சொல் விளைநிலனா ஈதலே வித்தாக” இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல்?

அறநெறிச்சாரம்

 1. கடலுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் என்ன?

 அரலை, அரி ,அலை, அழுவம் ,அளம்,அளக்கர்,ஆர்கலி,ஆழி,ஈண்டுநீர், உவரி,திரை,பானல், பெருநீர்,சுழி,நீராழி,புணர்ப்பு,தென்நீர்,திரை,பௌவம், முந்நீர்,வரி,ஓதம்,வலயம் 

 1. உரோமாபுரி சிப்பாய்கள் பாண்டிய போர் படையில் இடம் பெற்றிருந்தார்கள் என்ற குறிப்பு எந்த நூலில் உள்ளது?

சிலப்பதிகாரம்

 1. குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது பற்றி” நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும் “என குறிப்பிடும் நூல் ?

பட்டினப்பாலை

 1. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் மாரி காலத்து மழை மேகம் போல பொருட்கள் பண்டகசாலை முற்றத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதை “வான் முகந்த நீர் மலைப் பொழியவும்” எனக் கூறும் நூல் எது?

பட்டினப்பாலை

 1. பாண்டியநாட்டு தூதுக்குழு ஒன்று அகஸ்டஸ் சீசர் கி.மு 20 ஆம் ஆண்டு சந்தித்ததை பற்றி தெரிவிப்பவர் யார்?

ஸ்ட்ரேபோ

 1. புறநானூற்றில் எந்த பாடலில் யவனரது கப்பல்கள் பற்றிய குறிப்பு இடம்பெறுகிறது?

56வது பாடல்

 1. இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் யவனரை அரண்மனை தொழிலாளர்கள் ஆக்கி கட்டுப்படுத்தினான் என்ற செய்தி எந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது?

இரண்டாம் பத்து,பதிற்றுப்பத்து

 1. “கல்லாரே யாயினும் கற்றாரைச் சேர்ந்தொழுகின் நல்லறிவு நாளுந் தலைப்படுவர்”  இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?

நாலடியார்

 1. “ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் அழிந்து மதிகெட்டுப் போனதிசை “இவ்வரிகள் இடம் பெற்ற நூல் ?

 நல்வழி

 1. நல்வழி என்னும் நூலை எழுதியவர் யார்?

ஔவையார்

 1. 126 ஒற்றை வரிகளில் துளிகள் எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?

ஹிராக்ளிடஸ்

 1. இலக்கியத்தில் மேலாண்மை எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?

 வெ.இறையன்பு

 1. வெ.இறையன்பு எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன?

வாய்க்கால் மீன்கள், ஐஏஎஸ் வெற்றிப்படிகட்டுகள் ,ஏழாவது அறிவு ,உள்ளொளிப் பயணம் ,மூளைக்குள் சுற்றுலா

 1. வெ.இறையன்பு எழுதிய வாய்க்கால் மீன்கள் எனும் கவிதை நூல் எந்த ஆண்டு தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலுக்கான பரிசை பெற்றது?
SEE ALSO  TNPSC UNIT 8 ONELINER NOTES -29|இன்னாநாற்பது 

FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

12TH TAMIL IYAL 07 STUDY NOTES | TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: