11TH HISTORY STUDY NOTES | மௌரியருக்கு பிந்திய அரசியலமைப்பும் சமூகமும்| TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. எப்போதிலிருந்து கிரேக்கர்கள் உடனான இந்திய தொடர்பு தொடங்கியது?

அலெக்சாண்டர் வடமேற்கு இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து பஞ்சாப் பகுதியை கைப்பற்றியதிலிருந்து (கிமு 327 -325)

 1. அலெக்சாண்டரின் திறமைமிக்க தளபதிகளுள் யார் பிரிஜியா தொடங்கி சிந்துநதி வரையிலுமான ஒரு மிகப் பெரிய பரப்பில் வெற்றிகரமாக தனது ஆட்சியை நிறுவினார்?

செலியுகஸ் நிகேட்டர்

 1. செலியுகஸ் நிகேட்டர் எந்த மௌரிய அரசரோடு அமைதி உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு சிந்து வரையிலும் தான் வெற்றி கொண்டிருந்த நிலப்பரப்பை ஒப்படைத்து அதற்கு பதிலாக 500 போர் யானைகளை பெற்றுக்கொண்டார்?

 சந்திரகுப்தர்

 1. இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் அயல் நாட்டு தூதுவர் யார்? 

மெகஸ்தனிஸ்

 1. எந்த சந்திரகுப்தரின் மகன் மேற்கு ஆசியாவில் இருந்த கிரேக்க அரசுகளோடு தொடர்ந்து நட்புறவை பேணினார்?

பிந்துசாரர்

 1. எகிப்தின் எந்த அரசன் மௌரியப் பேரரசுக்கு தூதர்களை அனுப்பி உள்ளார் ?

இரண்டாவது தாலமி

 1. சிரியாவின் எந்த அரசுடனான பிந்துசாரரின் கடித போக்குவரத்து குறித்து கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ?

சிரியாவின் ஆண்டியோகஸ்

 1. அசோகரின் எந்தப் பாறை கல்வெட்டு ஆணை ஐந்து யவன அரசர்களை குறிப்பிடுகிறது?

கல்வெட்டு ஆணை பதிமூன்று

 1. அசோகரின் கல்வெட்டு ஆணை குறிப்பிடும் ஐந்து யவன அரசர்கள் யார்?

சிரியாவின் இரண்டாவது ஆன்டியோகஸ் தியோஸ், எகிப்தின் இரண்டாவது தாலமி பிலடெல்பஸ்,  மாசிடோனியாவின் ஆன்டிகோனஸ் கொனடாஸ்,சைரீனின் மகஸ்,கொரிந்தின் அலெக்சாண்டர்

 1. யவன என்று சொல் எங்கிருந்து பெறப்பட்டது ?

பாரசீக மொழியில் கிரேக்கர்கள் குறிக்கும் சொல்லான யயுனா

 1. வடக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் தொடங்கி சிரியா வரையிலும் விரிந்திருந்த செலுசியப் பேரரசு எந்த ஆண்டு பிறகு வலுவிழந்த சிதையத் தொடங்கியது?

கிமு 250

 1. எந்த பாக்டீரியாவின் ஆட்சியாளர் இரண்டாம் ஆண்டியோகசை எதிர்த்து கிளர்ச்சி செய்து பாக்டீரியாவின் சுதந்திர அரசரானார்?

டியோடோடஸ்

 • யூதிடெமிஸை தொடர்ந்து ஆட்சிப்பொறுப்பை ஏற்றவர் யார் ?

டெமிட்ரியஸ்

 1. முதல் இந்தோ கிரேக்க அரசராக அறியப்பட்டவர் யார்?

இரண்டாம் டெமிட்ரியெஸ்

 1. யார் வெளியிட்ட சதுரவடிவ இருமொழி நாணயங்களில் முகப்பு பக்கத்தில் கிரேக்கத்திலும் பின்பக்கத்தில் வடமேற்குப் பாகிஸ்தானின் உள்ளூர் மொழியான கரோஷ்டியிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது?

டெமிட்ரியஸ்

 1. கிமு 165 வாக்கில் பாக்டீரியா யாருடைய வசமானது?

பார்த்தியர் மற்றும் சாகர் வசம்

 1. இந்தோ கிரேக்கர்களிலேயே நன்கு அறியப்படுபவர் யார்?

மினாண்டர்

 1. மினாண்டரை காரவேலனால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை என கூறும் கல்வெட்டு எது?

ஹதிகும்பா கல்வெட்டு

 1. பாகபத்ர அரசரின் அரச சபைக்கு தூதராக மினாண்டரால் அனுப்பப்பட்டவர் யார்?

ஹீலியோடோரஸ்

 1. கருடத்வஜ என்று அழைக்கப்பட்ட வைணவ கடவுள் கிருஷ்ணனுக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக தூணின் தலைப்பகுதி கருட உருவத்தை கொண்டது.இத்தூணை நிறுவியவர் யார்?
SEE ALSO  11TH HISTORY STUDY NOTES | பண்டைய இந்தியா செம்பு கால பெருங்கற்கால இரும்பு கால வேதகால பண்பாடுகள்| TNPSC GROUP EXAMS

ஹீலியோடோரஸ்

 1. எந்த ஆண்டு இந்திய நாள்காட்டியில் விக்ரம் சம்வாதம் சகாப்தத்தின் வழக்கத்தை குறிப்பதாக வைத்துக் கொள்ளப்பட்டது ?

கிமு 58

 1. இந்தியாவின் முதல் சாக ஆட்சியாளர் யார்?

 மௌஸ் / மொ/மொகா

 1. யாருடைய நாணயங்களின் ஒரு பக்கத்தில் இந்து கடவுள்களின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டது ?

FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

11TH HISTORY STUDY NOTES | மௌரியருக்கு பிந்திய அரசியலமைப்பும் சமூகமும்| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  7TH CHEMISTRY STUDY NOTES |அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்| TNPSC GROUP EXAMS

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: