11TH ECONOMICS STUDY NOTES | இந்தியாவின் மேம்பாடு அனுபவங்கள்| TNPSC GROUP EXAMS

 


 1. புதிய பொருளாதார கொள்கையின் மூன்று முக்கிய தூண்களாக இருப்பவை எவை ?

 தாராளமயம், தனியார்மயம் மற்றும் உலகமயமாதல்

 1. தொழில் துறை மீது அரசு கட்டுப்பாடுகளை எல்லா நிலைகளிலும் நீக்குவதையோ அல்லது தளர்த்துவதையோ குறிப்பது எது?

தாராளமயமாக்குதல்

 1. பொதுத்துறையின் நிர்வாகம் மற்றும் உரிமையை தனியாருக்கு மாற்றுவதை குறிப்பது எது?

தனியார்மயமாக்குதல்

 1. உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தையும் ஏனைய உலக பொருளாதாரத்தையும் இணைப்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

உலகமயமாதல்

 1. பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகளை பிற தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது வங்கிகளுக்கு விற்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

முதலீட்டு விளக்கம்(Disinvestment)

 1. 2016 இல் இந்தியாவின் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியின் அளவு எவ்வளவாக இருந்தது?

2251 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்

 1. நாணய மாற்று வீதத்தின் அடிப்படையில் உலக மொத்த ஜிடிபி மதிப்பில் இந்தியாவின் பங்கு எத்தனை விழுக்காடு?

2.99%

 1. இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில் எவ்வளவு சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?

 17.5%

 1. உலக நிலப்பரப்பில் இந்தியா எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?

 2.4 சதவீதம்

 1. ஆசிய நாடுகளில் மொத்த உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது?

 மூன்றாவது இடம்

 1. ஆசிய நாடுகளில் மொத்த உற்பத்தியில் முதல் இரண்டு இடங்களை வகிக்கும் நாடுகள் என்னென்ன?

சீனா மற்றும் ஜப்பான்

 1. புதிய தொழில் கொள்கையை இந்தியப் பிரதமர் எப்போது அறிவித்தார்?

ஜூலை 24,1991

 1. 1991 புதிய தொழில் கொள்கையின் மிக முக்கிய அம்சம் எது ?

தொழிலுக்கு உரிமம் பெறுவதிலிருந்து விலக்களித்தல் மற்றும் சிவப்பு நாடா முறையை முடிவுக்குக் கொண்டு வருதல்

 1. புதிய தொழில் கொள்கையின் கீழ் எந்த மூன்று துறைகள் மட்டும் பொதுத் துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன?

அனுசக்தி, சுரங்கம் மற்றும் ரயில்வே

 1. பொருளாதார போட்டி நடைமுறைகளை கண்காணிக்கும் பொருட்டு போட்டி குழு எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது?

2010

 1. 1991 இன் படி எத்தனை சதவீத பங்குகள் வரை வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது?

50 சதவீத பங்குகள்

 1. எப்போது பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

18 ,பிப்ரவரி 2016

 1. பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் படி கோடைகால பயிர்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் சந்தா தொகை கட்ட உதவுகிறது ?

2%(குறுவை சாகுபடி பெயர்களுக்கு 1.5% )

 1. பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் படி தோட்டப்பயிர்கள் மற்றும் பணப் பயிர்களுக்கு வருடாந்திர சந்தா எவ்வளவாக இருக்கும்?

 5%

 1. இந்தியா காய்கறி உற்பத்தியில் எத்தனையாவது மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக விளங்குகிறது?

இரண்டாவது

 1. எந்த ஆண்டு சட்டத்தின் படி குளிர்பதன கிடங்கு ஆணை 1964 ஏற்படுத்தப்பட்டது?
SEE ALSO  11TH HISTORY STUDY NOTES | பண்டைய இந்தியா செம்புகால,பெருங்கற்கால,இரும்புக் கால, வேதகாலப் பண்பாடு | TNPSC GROUP EXAMS

 1955 ஆம் ஆண்டு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் மூன்றாவது பிரிவு

 1. எந்த ஆண்டில் இந்திய மைய வங்கி மற்றும் ” விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி ” ஆகியவற்றால் உழவர் கடன் அட்டை தொடங்கப்பட்டது?

 1998

 1. NABARD ன் விரிவாக்கம் என்ன ?

National bank for agriculture and rural development

 1. ICARன் விரிவாக்கம் என்ன?

 Indian council of agricultural research

 1. வேளாண்மை அல்லது தோட்டப்பயிர்கள் அல்லது கால்நடை பொருட்களை வர்த்தகம் செய்வதற்கு மாநில அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு எது?

விவசாய பொருட்களுக்கான அங்காடி குழு

 1. APMC ன் விரிவாக்கம் என்ன?

Agricultural produce Market committee

 1. எந்த ஆண்டு 1500க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டது?

 2001

 1. யார் தலைமையிலான குழுவின் அறிக்கை இறக்குமதிக்கான தீர்வைகளை பெருமளவு குறைக்க பரிந்துரை செய்தது?

ராஜா செல்லையா குழு

 1. ஏற்றுமதி உதவிகளை 25 சதவீத அளவு குறைக்கவும் இந்திய பொருட்களை ஊக்குவிக்கவும் என்ன கருத்தாக்கம் உருவாக்கப்பட்டது?

 இந்திய தயாரிப்பு (make in india)

 1. எப்போது சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது?

2000, ஏப்ரல் மாதம்

 1. SEZன் விவாகம் என்ன?

 Special economic zones

 1. EPZன் விவாகம் என்ன?

Export processing zone

 1. ஆசியாவின் முதல் ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலத்தை இந்திய அரசு எப்போது துவங்கியது?

 1965

 1. ஆசியாவின் முதல் ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலத்தை 1965ல் இந்திய அரசு எந்த இடத்தில் தொடங்கியது?

காண்ட்லா

 1. பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி எப்போது பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது ?

 மார்ச் 29,2017

 1. பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி எப்போது முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது?

2017 ஜூலை

 1. 1991 ஆம் ஆண்டு யாருடைய குழுவின் பரிந்துரையின்படி சட்டரீதியான நீர்மை விகிதம் மற்றும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் குறைக்கப்பட்டது?

நரசிம்ம குழு

 1. SLRன் விரிவாக்கம் என்ன?

Statutory liquidity ratio

 1. CRRன் விரிவாக்கம் என்ன?

Cash reserve ratio

 1. எந்தக் குழுவின் அறிக்கையின் படி வாராக்கடன் மற்றும் சொத்து மதிப்பை கணக்கிட புதிய விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டது?

நரசிம்ம குழு

 1. எப்போது GDP 2 டிரில்லியன் டாலரை கடந்தது?

2015- 16

 1. GDPஐப் பொறுத்து நமது நாடு தற்போது எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது?

9வது இடம்


11TH ECONOMICS STUDY NOTES | இந்தியாவின் மேம்பாடு அனுபவங்கள்| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  11TH ECONOMICS STUDY NOTES |இந்திய பொருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் | TNPSC GROUP EXAMS

 

 

Leave a Comment

error: