10TH POLITY STUDY NOTES |இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை| TNPSC GROUP EXAMS


TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

 1. ஒரு நாடு வெளியுறவு விவகாரங்களில் மூலம் தேசிய நலனை பாதுகாக்கவும் மேம்படுத்தவும் இருதரப்பு மற்றும் பல தரப்பு உறவுகளை பேணவும் வடிவமைக்கப்பட்ட கொள்கை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

வெளியுறவுக்கொள்கை

 1. இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் எந்த ஆண்டு எங்கு நிறுவப்பட்டது?

புதுடில்லி ,1986

 1. இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சட்டப்பிரிவு 51 இன்படி அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கைகள் என்னென்ன?

(அரசு முயற்சி செய்ய வேண்டியவைகள்) சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல், நாடுகளிடையே நியாயமான மற்றும் கௌரவமான உறவுகளை பேணுதல் ,சர்வதேச சட்டம் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளை மதித்தல், சர்வதேச பிரச்சினைகளை நடுவர் மன்றம் மூலம் தீர்க்க ஊக்குவித்தல்

 1. பஞ்சசீலக் கொள்கையில் பஞ்சசீலம் என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது?

சமஸ்கிருத சொற்கள்(பாஞ்ச்- ஐந்து ,சீலம்- நற்பண்புகள்)

 1. பஞ்சசீல கொள்கை எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே ,எந்த ஆண்டு கையெழுத்தானது?

சீனா (பிரதமர் சூ என் லாய்) மற்றும் இந்தியா(பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு) ஏப்ரல் மாதம் 28, 1954

 1. பஞ்சசீல கொள்கைகள் என்னென்ன?

ஒவ்வொரு நாட்டின் எல்லையையும் இறையாண்மையும் பரஸ்பரம் மதித்தல், பரஸ்பர ஆக்கிரமிப்பின்மை, பரஸ்பர உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடாதிருத்தல், பரஸ்பர நலனுக்காக சமத்துவ மற்றும் ஒத்துழைத்தல், அமைதியாக சேர்ந்து இருத்தல்

 1. பாண்டுங் பிரகடனம் எப்போது எங்கு கையெழுத்தானது ?

இந்தோனேசியாவில் 1955 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆபிரிக்க ஆசிய மாநாடு

 1. “பரந்த அளவில் அணிசேராமை என்பது ராணுவ கூட்டணியில் இணைத்துக் கொள்ளாதது அல்ல .அதாவது பிரச்சனைகளை முடிந்த வரை இராணுவ கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் அது சில நேரங்களில் மட்டும் ஏற்பட்டாலும் சுதந்திரமாக மற்றும் அனைத்து நாடுகளுடனும் நட்புறவைப் பராமரித்தல் ” என்பது யாருடைய கூற்று?

 ஜவகர்லால் நேரு

 1. அணிசேரா இயக்கம் என்ற சொல் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது?

வி. கிருஷ்ணமேனன் 1953 ,ஐநா சபையில் உரையாற்றிய போது

 1. அணிசேரா இயக்கமானது எத்தனை உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது?

 170 உறுப்பு நாடுகள், 17  பார்வையாளர் நாடுகள், 10 சர்வதேச நிறுவனங்கள்

 1. அணிசேரா இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர்கள் யார் ?

ஜவஹர்லால் நேரு ,யூகோஸ்லாவியாவின் டிட்டோ, எகிப்தின் நாசர், இந்தோனேசியாவின் சுகர்னோ, மற்றும் கானாவின் குவாமே நிக்ரூமா

 1. இந்தியா தனது முதல் பூமிக்கடியிலான அணு சோதனை திட்டத்தினை எந்த ஆண்டு நடத்தியது?

1974

 1. SAARCன் விரிவாக்கம் என்ன?

South Asian association for regional cooperation

 1. தெற்காசியாவில் அமைந்துள்ள 8 நாடுகளின் ஒரு பொருளாதார மற்றும் புவிசார் அரசியல் அமைப்பு எது?
SEE ALSO  10TH POLITY STUDY NOTES |இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள்| TNPSC GROUP EXAMS

சார்க்- தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டமைப்பு

 1. சார்க் அமைப்பின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் இந்தியாவில் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது?

புதுடெல்லி

 1. ஒரு அரசின் வெளியுறவுக் கொள்கையை சூழலுக்குத் தகுந்தாற்போல செயல்படுத்துவதற்கான கருவி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?

இராஜதந்திரம்

 1. சார்க் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் என்னென்ன ?

ஆப்கானிஸ்தான் ,வங்காளதேசம் ,பூட்டான் ,இந்தியா, நேபாளம் ,மாலத்தீவு ,பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை

 1. தென் கிழக்கு ஆசியா எதிலிருந்து தொடங்குகிறது?

FOR FULL NOTES

TNPSC 40,000+ Q/A PDF NOTES @JUST ₹199/-:CLICK HERE

10TH POLITY STUDY NOTES |இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை| TNPSC GROUP EXAMS

free test,daily current affairs with shortcuts,subjectwise materials,notes,free online test,and other best learning tnpsc ,UPSC,SSC,RAILWAY competitve exams.TNPSC GROUP 1,TNPSC GROUP 2/2A,TNPSC GROUP III,TNPSC GROUP 4,TNPSC GROUP VIII TESTS,ANSWER KEY,Health Officer In Tamil Nadu Public Health Service Exam, Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service, Sub- Inspector Of Fisheries In Fisheries Department In Tamil Nadu Fisheries Subordinate Service,Combined Statistical Subordinate Services In Examination, Combined Civil Services Examination- Iii In Group- Iii.A Services, Jailor (Men) & Jailor (Special Prision For Women) In The Tamil Nadu Jail Service,, English Reporter And Tamil Reporter In Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat Service, Forest Apprentice (Group- Vi Services) In Tamil Nadu Forest Subordinate Service, Field Surveyor, Draftsman And Surveyor-Cum-Assistant Draughtsman In Tamil Nadu Survey And Land Records Subordinate Service & Tamil Nadu Town And Country Planning Subordinate Service, Combined Civil Services Examination- I In Group- I Services, Executive Officer, Grade- Iv (Group- Viii Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Executive Officer, Grade- Iii (Group- Vii- B Services) In Tamil Nadu Hindu Religious And Charitable Endowments Subordinate Service, Combined Engineering Services In Examination, Combined Civil Services Examination-Iv In Group-Iv Services, Combined Civil Services Examination-Ii (Interview Posts And Non-Interview Posts) In Group-Ii And Iia Services

SEE ALSO  10TH POLITY STUDY NOTES |இந்திய அரசியலமைப்பு| TNPSC GROUP EXAMS

 

 

 

Leave a Comment

Please disable your adblocker or whitelist this site To Read !

error: